Topik - Ukrudtsmiddel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Topik

Last updated:
09.09.2019

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-197
Pakkestørrelse: 
5 L
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
ACCase inhibitor
Resistensgruppe: 
gruppe A
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Topik® indeholder aktivstoffet clodinafop-propargyl samt en såkaldt “safener”, der er med til at sikre, at der ikke sker nogen skade på afgrøden. Aktivstoffet i Topik® optages gennem græsukrudtets blade og en tilsætning af penetreringsolie er med til at sikre en bedre bladoptagelse - og dermed en bedre virkning. Derfor bør man ved behandling med Topik® tilsætte 0,5 liter olie pr. ha. (f.eks. “super” olie (33-E olie). Topik® er systemisk, og virkningshastigheden afhænger af de aktuelle vejrforhold

Topik indeholder Clodinafop-propargyl som bekæmper græsukrudt i vår- og vinterhvede, triticale og rug

Sprøjteteknik

Hardi ISO 02 dyse, 150 l/ha, 2,7 bar og 6,0 km/T. Hardi ISO 025 dyse, 150 l/ha, 2,4 bar og 7,0 km/t. Hvor der er risiko for afdrift, bør der anvendes ”low drift” dyser. Betingelsen for virkning er at planten er i vækst og bladene dækkes af sprøjtevæsken

Vandmængde

150 l/ha

Regnfasthed

0,5-1 time

  • 82 12 12 12