You are here

Shirlan - Må ikke længere anvendes

Last updated:
26.05.2020

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-210
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Dinitroanaline
Resistensgruppe: 
FRAC gruppe 29
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Kontakt

Må ikke længere anvendes

Slutdato for salg hos distributører: 
30.11.2018
Slutdato for anvendelse: 
30.11.2019