You are here

Revus Top

Last updated:
26.10.2021

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-218
Pakkestørrelse: 
5 l, 10 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
CAA
Triazole
Resistensgruppe: 
gruppe 40, "gruppe 3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Translaminær, Forebyggende

De to aktivstoffer i Revus Top, mandipropamid og difenoconazol, supplerer hinanden og giver sammen en meget god bekæmpelse af skimmel og alternaria i kartofler.

Mandipropamid er effektiv overfor Oomycete bladsvampe. En stor del af aktivstoffet absorberes af vokslaget, derved sikres en meget god regnfasthed. Mandipropamid modvirker spiring af sporer og modvirker mycelievækst i inkubationsperioden. Optagelse i bladet sikrer god translaminar aktivitet.

Difenoconazol er aktiv mod et bredt spektrum af svampe, dog ikke mod Oomycete svampe. I kartofler har difenoconazol effekt mod Alternaria. Difenoconazol er et triazol og inhiberer ergosterolbiosyntesen, ligesom det optages af planten og forebygger mycelievækst.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler

Læs mere om skimmel og alternaria i kartofler.

Sprøjteteknik

Revus Top® skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt. Det anbefales at anvende medium dråbestørrelse.

Vandmængde

150-600 l/ha

Regnfasthed

15 min

  • 82 12 12 12