Reglone - Ukrudtsmiddel/Nedvisning | Syngenta
Share page with AddThis

Reglone

Sidst opdateret:
05.12.2019

Ukrudtsmiddel/Nedvisning

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-178
Pakkestørrelse: 
10 l
Aktivstof: 
Resistensgruppe: 
Gruppe D
Formulering: 
Opløseligt koncentrat (SL)
Virkemåde: 
Kontakt

Det virker på planternes grønne dele, hvor Reglone® ved hjælp af lyset danner brintoverilte, der ødelægger plantecellerne. Virkningen af Reglone® ses meget hurtigt, og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage.

Reglone indeholder diquat som anvendes til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i en række afgrøder

Slutdato for salg hos distributører: 
04.08.2019
Slutdato for anvendelse: 
04.02.2020

Sprøjteteknik

Ved valg af sprøjteteknik skal der sikres en ensartet og god dækning af planterne, men undgå vinddrift. Hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb, bør der anvendes "lowdrift" dyser. Ukrudtsbekæmpelse: 150-300 l/vand 6-7 km/t. Nedvisning: 150-400 l vand, 5 km/t

Vandmængde

150-400

Regnfasthed

10 min

  • 82 12 12 12