You are here

Reglone - Må ikke længere anvendes

Last updated:
16.03.2021

Nedvisning

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-262
Aktivstof: 
Resistensgruppe: 
Gruppe D
Formulering: 
Opløseligt koncentrat (SL)
Virkemåde: 
Kontakt
Slutdato for salg hos distributører: 
08.03.2021
Slutdato for anvendelse: 
15.03.2021
  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12