Boxer - Ukrudtsmiddel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Boxer

Sidst opdateret:
09.09.2019

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-211
Pakkestørrelse: 
10 l
20 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Thiocarbamate
Resistensgruppe: 
Gruppe N
Formulering: 
Emulsionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Virkemekanisme er inhibering af lipid syntesen - ikke ACCase

Boxer indeholder Prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs (rajgræs, rødsvingel og engrapgræs).

Download Boxer produktblad

Sprøjteteknik

Der skal anvendes enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s. Ideelle betingelser for god afsætning og binding af Boxer® er lave til moderate temperaturer, høj
luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold.
Boxer® må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved temperaturer over 15 °C for at minimere risiko for afdrift og fordampning.
Boxer® bør ikke udsprøjtes i perioder med nattefrost.

Vandmængde

160-250 l/ha

Regnfasthed

Ikke aktuel

  • 82 12 12 12