Danmark

You are here

Find svar på dit spørgsmål om kartofler

Her finder du svar på en stor del af dine spørgsmål omkring kartofler og de udfordringer du møde i marken. Klik på pilen ud for det spørgsmål, som du gerne vil se svaret på. Du kan også læse mere i brochuren "Råd til at dyrke", som du kan downloade herunder.

Har du andre spørgsmål omkring kartofler er du altid velkommen til at kontakte os - find kontaktinformation herunder.

Kartoffelsygdomme - Læs mere her

Hvordan ser sølvskurv ud?

Sølvskurv giver sølvgrå pletter på knolden. Den sølvagtige belægning skyldes, at svampen løsner det yderste cellelag i kartoflens skind. Derved skabes der et luftfyldt hulrum. Dette kan medføre væsketab, når kartoflens tynde skind revner ved længere tids lagring. 

kartoffel med sølvskurv

 

Hvordan bekæmper man sølvskurv?

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under opbevaring og fremmer en sund og kraftfuld kartoffelafgrøde.Test viser, at Maxim 100 FS med sin bredspektret effekt ikke har nogen negativ indvirkning på kartoffelkulturen, selvom der ikke er nogen sygdom til stede, som det ses, er tilfældet for midler med smalspektret effekt. Dette skyldes intern konkurrence mellem svampene. 

Hvad er rodfiltsvamp?

Rodfiltsvamp er den sygdom, der forårsager de største udbyttetab og kvalitetsforringelse. Den reducerer optaget af næringsstoffer og vand opad i planten. Skaden er ofte stor ved tidlig lægning i kold jord. Svampen kan også leve på planterester og trives da bedst under tørre og iltrige forhold. 

Hvordan ser skin spot sygdommen i kartofler ud?

Skin spot er en almindelig udsædsbåren sygdom forårsaget af Polyscytalum pustulans. Symptomerne er lillasorte pletter, som udvikler sig på lageret. I marken kan spirerne angribes, hvilket resulterer i en senere og uens fremspiring, som præger afgrøden frem til høst. Knoldene bliver smittebærere udover at miste evnen til at bevare fugt i de ramte områder og krymper hurtigere. Skin spot danner hvileelementer i planteresterne og kan overleve i mindst syv år i jorden. 

Hvad er black dot?

Black Dot (Colletotrichum coccodes) er både en jord- og udsædsbåren sygdom. Symptomerne herpå er udvikling af sorte sclerotier på knoldene. I jorden kan angreb føre til tidlig afmodning og små knolde. Angreb af Black Dot får størst betydning i en stresset afgrøde (næringsstof og vand). Sygdommen får større og større betydning i Danmark. 

Hvad er phoma?

Phoma (Phoma foveata) er en udsædsbåren sygdom, som udvikler sig på lageret, hvis knoldene beskadiges under optagningen. Fusarium (Fusarium species) kan være årsag til store lagertab. Anvendelse af angrebet udsæd kan føre til mangelfuld fremspiring. 

Kartoffel med phoma

Hvad er kartoffelskimmel?

Ved smitte dannes der mycelium, som i fugtigt og varmt vejr breder sig ud på bladet. Dette er den hvide belægning, man ser på undersiden af bladet mellem frisk og dødt væv. Mycelium producerer efterfølgende sporangier, der igen fører smitten videre. Sporangierne kan derefter inficere knoldene, når de følger med vandet ned til knoldene, eller hvis de kommer i kontakt med knoldene ved optagningen. På denne måde kan de efterfølgende forårsage knoldskimmel og smitten føres videre. 

Hvad er cercospora?

Cercospora forårsages af Cercospora concord og ses primært i kolde og regnfulde år. Det er en sygdom i vækst i Europa , da der anvendes færre og færre bredspektrede midler som eks. Mancozeb. Normalt anses sygdommen af mindre betydning, men har i et dansk forsøg fra 2017 hos AKV Langholt udviklet sig voldsomt.

Normale skimmelmidler har ingen effekt på Cercospora, men i dette forsøg gav Amistar, i kombination med Revus Top, helt op til 24 hkg stivelse i merudbytte. Svampen kan overleve i jorden i op til 2 år på planterester og fremmes af reduceret jordbehandling. 

Hvordan bekæmper man bladlus i kartofler?

Evure Neo indeholder pyrethroidet tau-fluvalinat og skal bruges i en dosis på 0,2 l/ha indtil to gange mod lus. Max 2 behandlinger med minimum 14 dages interval. Pyrethroid virker ved direkte kontakt med insekterne, eller hvis insektet spiser behandlede planter. Derudover har det en afskrækkende virkning. Pyrethroider er ikke systemiske.

Vandmængden skal være 200-400 l/ha for at opnå maksimal udnyttelse samt benytte en god sprøjteteknik, så du får en god dækning af både top og bund af bladene. Evure Neo er et bredtvirkende insektmiddel, der er særdeles effektivt mod bladlus i kartofler. 

Rødderne logo - direkte fra marken

Med #RØDDERNE i marken

Kom med direkte fra marken med #RØDDERNE

Råd til at dyrke kartofler

Det er vigtigt at du vælger en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Etablering kartofler med Maxim

Etablering af kartofler

Sikre en stærk etablering med bejdsning af dine kartofler

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi