You are here

Kartoffelskimmel

Kartoffelskimmel forårsager store skader på stilke og blade, hvilket spreder sig til både over- og underjordiske dele af planten.

Overvintring af skimmelsporer sker i inficerede knolde og planterester. Når kartoflen gror, går mycelievæksten ind i spirerne og trænger op på stilke og bladskafter. Her dannes der sporangier (hvilelegemer), der spredes over store områder med vinden. Sporangierne danner efterfølgende zoosporer, der smitter planterne på den nye mark.

Ved smitten dannes der mycelium, som i fugtigt og varmt vejr breder sig ud på bladet. Dette er den hvide belægning, man ser på undersiden af bladet mellem frisk og dødt væv. Mycelium producerer efterfølgende sporangier, der igen fører smitten videre. Myceliet og sporangierne kan derefter inficere knoldene, når de følger med vandet ned til knoldene, eller hvis de kommer i kontakt med knoldene ved optagningen. På denne måde kan de efterfølgende forårsage knoldskimmel, og smitten føres videre.

Beskyt mod kartoffelskimmel på et tidligt stadie

Det er muligt at bekæmpe kartoffelskimmel uden at bruge kurative midler. Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på  grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden. Det mindsker risikoen for spredning af kartoffelskimmel via vandstænk fra jorden forårsaget af vind eller regn. Brug af Revus og Revus Top i en uafbrudt serie af behandlinger indebærer, at det aktive stof akkumuleres i bladene. Dette giver den bedst mulige beskyttelse mod inficering af kartoffelskimmel - vi kalder det for blokeffekt og er din sikkerhed for maksimal beskyttelse af afgrøden.

 

Mere om Revus - Se herunder

Læs mere om Revus

Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden.

Det mindsker risikoen for spredning af kartoffelskimmel via vandstænk fra jorden forårsaget af vind eller regn. Brug af Revus og Revus Top i en uafbrudt serie af behandlinger indebærer, at det aktive stof akkumuleres i bladene. Dette giver den bedst tænkelige beskyttelse mod inficering af kartoffelskimmel – vi kalder det for blokeffekt og er din sikkerhed for maksimal beskyttelse af afgrøden.

Fordele ved Revus

• Hurtig effekt mod kartoffelskimmel 
• Beskytter nytilvækst 
• Regnfast efter en time 
• Beskytter både oversiden og undersiden af bladet (translaminær effekt) 
• Akkumuleret effekt (blokeffekt) 
• Virksom mod fremvækst af sporer (anti-sporulerende) 
• 3 dages sprøjtefrist 
• Brugervenlig uden klassificering (risikosætninger)

Topkarakterer til Revus

Syngenta har i mange år været specialister i bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet (Alternaria). Løbende forskning og udvikling har resulteret i effektive midler, der er fremstillet til både at forebygge skader og minimere resistensudvikling.

Flere uafhængige markforsøg har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blandt markedets bedste midler. Revus og Revus Top udmærker sig med særdeles gode egenskaber, når det gælder beskyttelse af kartoflerne mod skimmel og bladplet. Midlerne udgør grundstammen i de fleste kartoffelstrategier og er blevet testet af EuroBlight, hvor de viser sig at have en god effekt.

Produkt (aktivstof i parentes)Effektivitet ved blad infektionEffektivitet ved nytilvækstEffektivitet ved stængel infektionForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfastMobilitet i planten
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
mancozeb2,0 ●●00Kontakt
cyazofamid3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
cymoxanil + mancozeb  ●●●●●●Translaminær + kontakt
dimethomorph + mancozeb3,0 ●●○●●●●○Translaminær + kontakt

*Enkelte forsøg indikerede 1½

Euroblight-arbejdsgruppens oversigt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthed og bevægelighed i planterne. En komplet oversigt findes på http://euroblight.net (opdateret 02.04.2014). Infektionsvurdering: 0 = ingen effekt; = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering. Knold infektion angives i tal for 2009-2011. Tidligere gennemgang af knold infektion angives fra 0 til xxx. 1) Baseret på begrænsede data. 2) I nogle forsøg fandtes der indikationer på, at resultatet burde være 1,5.

Hvordan skal man bruge Revus?

Brug 0,6 liter Revus pr. hektar med cirka syv dages interval. Revus må maksimalt bruges ved halvdelen af behandlingerne eller maksimalt seks gange pr. sæson inkl. Revus Top. 

 

Hvornår er Revus regnfast?

Revus er regnfast efter en time, når midlet er tørret ind på bladene.

Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden.

Accepter venligst marketing-cookies for at se denne video.
Rødderne logo - direkte fra marken

Med #RØDDERNE i marken

Kom med direkte fra marken med #RØDDERNE

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - Ny biostimulant

Håndterer varme- og tørkestress og beskytter udbyttet i dine kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Det er vigtigt at du vælger en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Svar på dit spørgsmål

Svar på dit spørgsmål

Sygdomme og produkter - alt om kartofler

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi