Undgå skimmel i din kartoffelmark

Kartoffelskimmel - sund vækst

Det gælder om at holde kartoffelskimmel ude af din mark. Derfor skal du finde en effektiv behandling mod skimmel, og påbegynde beskyttende behandle tidligt for at undgå, at skimmel opstår og angriber din mark.

Skimmel i kartoffelmarken – et mareridt

Kartoffelskimmel forårsager store skader på stilke og blade, som spreder sig til både over- og underjordiske dele af planten. Derfor er det vigtigt, at du formår at holde en sund vækst gennem hele sæsonen.

Skimmel overvintrer i inficerede knolde og planterester. Når kartoflen gror, går mycelievæksten ind i spirerne og trænger op på stilke og bladskafter. Her dannes der sporangier (hvilelegemer), der spreder sig over store områder med vinden. Sporangierne danner efterfølgende zoosporer, der smitter planterne på den nye mark.

Der dannes mycelium, når planten bliver smittet, og som i fugtigt og varmt vejr breder sig ud på bladet. Det er den hvide belægning, man ser på undersiden af bladet mellem frisk og dødt væv. Mycelium producerer efterfølgende sporangier, der igen fører smitten videre. Myceliet og sporangierne kan derefter inficere knoldene, når de følger med vandet ned til knoldene, eller hvis de kommer i kontakt med knoldene ved optagningen. På denne måde kan de efterfølgende forårsage knoldskimmel, og smitten føres videre.

Råd til at dyrke kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Beskyt mod kartoffelskimmel på et tidligt stadie

Generelt skal kartoffelskimmel holdes ude marken ved brug af preventive behandlinger. Hvis først skimmel er i marken, er det nærmest umulig at stoppe den videre spredning til hele marken.

Du kan med fordel behandle kartoffelskimmel med midler der har translaminær effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden. Det mindsker risikoen for spredning af kartoffelskimmel via vandstænk fra jorden forårsaget af vind eller regn.

Den effektive skimmelstrategi er ofte kendetegnet ved behandling i relativt faste intervaller, hvor der skiftes mellem aktivstoffer. Intervallerne afhænger af både middelvalg og hvordan sæsonens vejr arter sig. Behandlingen starter umiddelbart efter fremspiring, hvor fokus skal rettes mod:

● Korrekt valg af middel med rette dosering efter vejrforhold 
● Timing af sprøjtninger 

Revus kan med fordel indgå i den tidlige del af programmet. Herved udnyttes produktets evne til at bevæge sig translaminært og beskytte både oversiden og undersiden af bladene.”

Når kartoffelmarken skal behandles for skimmel, handler det ikke kun om at bruge det rette middel og vælge den rigtige dosering. Andre faktorer som bomvariation, dækning, dyser, den rigtige vandmængde og den rette timing spiller en stor rolle i, om du får tilstrækkeligt beskyttet din mark mod kartoffelskimmel. Du kan ikke kompensere for dårligt håndværk med et nyt middel eller at øge doseringen.  

Den rigtige timing på behandling mod skimmel kan variere, men et godt udgangspunkt er, at din kartoffelmark skal behandles hver syvende dag, og det skal hellere være seks end otte dage, da planterne i perioden med kraftig nytilvækst vil stå ubeskyttede allerede efter 5-6 dage. For at sikre sig den helt rette timing, er det vigtigt at følge anvisningerne på produktets etikette samt følge den lokale vejrudsigt og varsler om skimmel.

Læs mere om kartofler og de problemer, der kan opstå i marken

Skimmel på kartoffelplante

Revus – mod skimmel

• Hurtig effekt mod kartoffelskimmel
• Beskytter nytilvækst
• Regnfast efter en time
• Beskytter både oversiden og undersiden af bladet (translaminær effekt)
• Virksom mod fremvækst af sporer (anti-sporulerende)
• 3 dages sprøjtefrist
• Brugervenlig uden klassificering (risikosætninger)

Syngenta følger Kjargaardens kartoffelsæson

Jørn Willumsen er én af fire landmænd, der ejer og driver Kjargaarden i Ikast. Jørn har ansvaret for markdriften, herunder kartoffelavl. Hovedvægten af kartoffelproduktionen er kartofler til kartoffelmel, og de producerer selv læggekartofler.

Kjargaarden - juli

Kombinationen af regn, varme temperaturer og torden giver gode betingelser for skimmel i kartoffelplanterne. Jørn Willumsen håber derfor, at hans sprøjteplan kan holde skimlen fra døren.

Syngenta følger Lovtholm kartoffelsæson

Følg kartoffelsæsonen hos Lovtholm i Fårevejle

Lovtholm - september

Syngenta er igen på besøg hos Ole på Lovtholm. Vi taler om udviklingen i marken og forventningerne til Maxim og de fremtidige udfordringer med skimmel og alternaria.

Bliv klogere på skimmelstrategi i videoen herunder

Hvordan skal man bruge Revus?

Brug 0,6 liter Revus pr. hektar med cirka syv dages interval. Revus må maksimalt bruges ved halvdelen af behandlingerne eller maksimalt seks gange pr. sæson inkl. Revus Top. 

Hvornår er Revus regnfast?

Revus er regnfast efter en time, når midlet er tørret ind på bladene.

Råd til at dyrke kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Quantis - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Etablering kartofler med Maxim

Etablering af kartofler

Sikre en stærk etablering med bejdsning af dine kartofler

Svar på dit spørgsmål

Svar på dit spørgsmål

Sygdomme og produkter - om kartofler

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi

Revus Top SC
Svampemiddel
250 g/l (21,9% w/w)
Mandipropamid
250 g/l (21,9% w/w)
Difenoconazol
Suspensionskoncentrat
Læs mere
chevron_left
chevron_right