Danmark

You are here

Sund vækst i kartofler

Alternaria i kartofler

Når du dyrker kartofler, kan et udbrud af alternaria på din mark være kritisk, da det kan gå ud over dit udbytte. Derfor bør du vælge den rigtige strategi til at forebygge og behandle din mark med de rette produkter, så udbyttet bliver så stort som muligt.

Alternaria i kartofler udløses ved stress

Alternaria, som også kaldes kartoffelbladplet, fremmes af varmt og tørt vejr, der efterfølges af fugtige perioder. Risikoen for at blive angrebet af kartoffelbladplet er størst i marker, der tidligere har været angrebet.

Stressfaktorer som tørke, insektskader, mekaniske skader, vindskader og mangel på næringsstoffer – specielt mangel på kvælstof – øger risikoen for angreb. Symptomerne optræder oftest ikke før medio til ultimo juli, men det første angreb kan være sket flere uger tidligere. Symptomerne ses oftest først på de nederste blade i køresporene.

Alternaria overlever på planterester i jorden, og sporer spredes ved, at jord blæser eller sprøjter op på bladene via regndråber. Nye forskningsresultater viser, at sporerne kan spredes til bladene tidligt, men at angrebene ikke udvikler sig videre, før plantens stresses og plantens forsvar reduceres.

Strategi mod alternaria i kartofler

Alternaria overlever på planterester, så derfor har det en stor effekt med et sundt sædskifte på fem kartoffelfrie, hvis man vil undgå alternaria. Brug sunde læggekartofler og forsøg at undgå, at kartoffelplanterne lider af stress som vandmangel, næringsstofmangel, insektangreb og andre sygdomme i løbet af sæsonen. 

Alternaria-angrebene sker typisk i tætte sædskifter, på lette jorde og i ”gamle” sædskifter, mens man kan skubbe behandlingerne 14 dage længere frem i juli på mere jomfruelig jord. Har du kartofler til tidlig optagning, skal de ikke i samme omfang behandles, da symptomerne først viser sig i midten af august.

Når du skal undgå resistensudvikling, bør du begrænse antallet af sprøjtninger til det nødvendige, man skal skifte mellem middeltyper og så er det vigtigt at vurdere starttidspunktet i forhold til sædskifte og udvikling.

Du skal behandle for alternaria med 14 dages intervaller, og det skal gøres 3-5 gange efter behov, middelvalg og anvendelse. 

Læs mere om Revus Top

Du kan holde antallet af strobilurinbehandlinger nede takket være Revus Tops indhold af difenoconazol mod kartoffelbladplet/alternaria. Det er et godt hjælpemiddel til at forlænge strobilurinernes effektivitet mod Alternaria og forhindre en lignende udvikling som i Sverige, der kæmper med at bekæmpe alternaria. Revus Top erstatter ikke Revus, men er en stærk, supplerende partner, der gør det muligt at forebygge mod Alternaria.

I starten af et behandlingsprogram er det tilstrækkeligt at forhindre, at kartoffelskimlen bider sig fast i marken – og det får du med Revus. Derefter skal du indlede den forebyggende behandling mod Alternaria samtidig med, at kampen mod kartoffelskimmel fortsætter. Revus Top kombinerer effekten af mandipropamid (Revus) mod kartoffelskimmel med effekten af difenoconazol mod alternaria.

Behandlingsprogrammet skal indledes med to behandlinger af Revus for at få den bedste forebyggende beskyttelse mod både kartoffelskimmel og alternaria. Det skal herefter følges op af to Revus Top-behandlinger hver 14. dag i behandling med SDHI-holdige produkter. Amistar tilsættes andre kartoffelskimmelmidler for at booste både skimmel og alternaria effekten.

Topkarakterer til Revus Top

Syngenta har i mange år været specialister i bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet (Alternaria). Løbende forskning og udvikling har resulteret i effektive midler, der er fremstillet til både at forebygge skader og minimere resistensudvikling.

Flere uafhængige markforsøg har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blandt markedets bedste midler. Revus og Revus Top udmærker sig med særdeles gode egenskaber, når det gælder beskyttelse af kartoflerne mod skimmel og bladplet. Midlerne udgør grundstammen i de fleste kartoffelstrategier og er blevet testet af EuroBlight, hvor de viser sig at have en god effekt.

Produkt (aktivstof i parentes)Effektivitet ved blad infektionEffektivitet ved nytilvækstEffektivitet ved stængel infektionForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfastMobilitet i planten
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
mancozeb2,0 ●●00Kontakt
cyazofamid3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
cymoxanil + mancozeb  ●●●●●●Translaminær + kontakt
dimethomorph + mancozeb3,0 ●●○●●●●○Translaminær + kontakt

*Enkelte forsøg indikerede 1½

Euroblight-arbejdsgruppens oversigt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthed og bevægelighed i planterne. En komplet oversigt findes på http://euroblight.net (opdateret 02.04.2014). Infektionsvurdering: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering. Knold infektion angives i tal for 2009-2011. Tidligere gennemgang af knold infektion angives fra 0 til xxx. 1) Baseret på begrænsede data. 2) I nogle forsøg fandtes der indikationer på, at resultatet burde være 1,5.

Svar på dit spørgsmål

Svar på dit spørgsmål

Sygdomme og produkter - alt om kartofler

Kartofelmark

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Etablering kartofler med Maxim

Etablering af kartofler

Sikre en stærk etablering med bejdsning af dine kartofler

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Quantis - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi