Undgå alternaria i din kartoffelmark

Alternaria i kartofler - sund vækst

Alternaria i kartofler udløses ved stress

Alternaria, på dansk kaldet kartoffelbladplet, fremmes af varmt og tørt vejr, der efterfølges af fugtige perioder.

Risikoen for at blive angrebet af kartoffelbladplet er størst i marker, der tidligere har været angrebet.

Stressfaktorer som tørke, insektskader og mangel på næringsstoffer – specielt mangel på kvælstof – øger risikoen for angreb. Symptomerne optræder oftest ikke før medio til ultimo juli, men det første angreb kan være sket flere uger tidligere. Symptomerne ses oftest først på de nederste blade i køresporene.

Alternaria overlever på planterester i jorden, og sporer spredes ved, at jord blæser eller sprøjter op på bladene via regndråber. Nye forskningsresultater viser, at sporerne kan spredes til bladene tidligt, men at angrebene ikke udvikler sig videre, før plantens stresses og plantens forsvar reduceres.

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Quantis - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Strategi mod alternaria i kartofler

Alternaria overlever på planterester, så derfor har det en stor effekt med et sundt sædskifte på flere kartoffelfrie år, hvis man vil undgå alternaria. Brug sunde læggekartofler og forsøg at undgå, at kartoffelplanterne lider af stress som vandmangel, næringsstofmangel, insektangreb og sygdomme i løbet af sæsonen. 

Alternaria-angrebene sker typisk i tætte sædskifter, på lette jorde og i ”gamle” sædskifter. Man kan skubbe behandlingerne 14 dage på mere jomfruelig jord. Har du kartofler til tidlig optagning, skal de ikke i samme omfang behandles, da symptomerne først viser sig i midten af august.

Når du skal undgå resistensudvikling, bør du begrænse antallet af sprøjtninger til det nødvendige, man skal skifte mellem middeltyper og så er det vigtigt at vurdere starttidspunktet i forhold til sædskifte og udvikling.

Du skal behandle for alternaria med 14 dages intervaller, og det skal gøres 3-5 gange efter behov, middelvalg og anvendelse. 

Kartoffelmark i blomst

Revus Top SC - mod alternaria i kartofler

• God effekt mod alternaria
• Regnfast efter en time
• Beskytter både oversiden og undersiden af bladet (translaminær effekt)
• Beskytter nytilvækst
• Effektiv resistensstrategi mod alternaria

Revus Top SC mod alternaria

I starten af et behandlingsprogram er det tilstrækkeligt at forhindre, at kartoffelskimlen bider sig fast i marken – og det får du med Revus. Derefter skal du indlede den forebyggende behandling mod alternaria samtidig med, at kampen mod kartoffelskimmel fortsætter. Revus Top SC kombinerer effekten af mandipropamid (Revus) mod kartoffelskimmel med effekten af difenoconazol mod alternaria.

Når behandling mod alternaria igangsættes skal der som udgangspunkt følges op med 14 dages intervaller, og der skal samtidig skiftes mellem midler.

Revus Top SC er foretrukken som første behandling mod alternaria da den har højt indhold af difenoconazol. I et program anbefales en resistensstrategi med skiftevis Revus Top SC  og behandling med et SDHI-holdigt middel. Det betyder, at Revus Top SC anvendes to gange i en sæson med 4 ugers mellemrum og i skift med SDHI-holdigt middel. Amistar anbefales anvendt sammen med andet kartoffelskimmelmiddel end Revus Top SC,  for at booste både skimmel og alternaria effekten mellem 14 dages intervallerne for alternaria bekæmpelse.

Svar på dit spørgsmål

Svar på dit spørgsmål

Sygdomme og produkter - om kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Etablering kartofler med Maxim

Etablering af kartofler

Sikre en stærk etablering med bejdsning af dine kartofler

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Quantis - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi

Revus Top SC
Svampemiddel
250 g/l (21,9% w/w)
Mandipropamid
250 g/l (21,9% w/w)
Difenoconazol
Suspensionskoncentrat
Læs mere
chevron_left
chevron_right