You are here

Alternaria i kartofler

Alternaria

Kartoffelbladplet fremmes af varmt og tørt vejr, der efterfølges af fugtige perioder. Risikoen for at blive angrebet af kartoffelbladplet er størst i marker, der tidligere har været angrebet.

Stressfaktorer som tørke, insektskader, mekaniske skader, vindskader og mangel på næringsstoffer – specielt mangel på kvælstof – øger risikoen for angreb. Symptomerne optræder oftest ikke før medio til ultimo juli, men det første angreb kan være sket flere uger tidligere. Symptomerne ses oftest først på de nederste blade i køresporene.

Alternaria overlever på planterester i jorden, og sporer spredes ved, at jord blæser eller sprøjter op på bladene via regndråber. Nye forskningsresultater viser, at sporerne kan spredes til bladene tidligt, men at angrebene ikke udvikler sig videre, før plantens stresses og plantens forsvar reduceres.

Mere om Revus Top -Se herunder

Læs mere om Revus Top

Takket være Revus Tops indhold af difenoconazol mod kartoffelbladplet/Alternaria kan man holde antallet af strobilurinbehandlinger nede. Et godt hjælpemiddel til at forlænge strobilurinernes effektivitet mod Alternaria og forhindre en lignende udvikling som i Sverige. Revus Top erstatter ikke Revus, men er en stærk, supplerende partner, der desuden muliggør en forebyggende beskyttelse mod Alternaria.

I starten af et behandlingsprogram er det tilstrækkeligt at forhindre, at kartoffelskimlen bider sig fast i marken – og det får du med Revus. Lidt længere fremme i forløbet skal man indlede den forebyggende behandling mod Alternaria, samtidig med at kampen mod kartoffelskimmel fortsætter, dvs. præcis det Revus Top er lavet til! Revus Top kombinerer effekten af mandipropamid (Revus) mod kartoffelskimmel med effekten af difenoconazol mod Alternaria.

For at få den bedste forebyggende beskyttelse mod både kartoffelskimmel og Alternaria skal behandlingsprogrammet indledes med to behandlinger med Revus – for derefter at blive fulgt op med to Revus Top-behandlinger i sekvens af 14 dage i behandling med SDHI-holdige produkter. Amistar tilsættes andre kartoffelskimmelmidler for at booste både skimmel og alternaria effekten.

Fordele ved Revus Top

• God effekt mod Alternaria i fuld dosering
• Regnfast efter en time
• Beskytter både oversiden og undersiden af bladet (translaminær effekt)
• Beskytter nytilvækst
• Effektiv resistensstrategi mod Alternaria

Topkarakterer til Revus Top

Syngenta har i mange år været specialister i bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet (Alternaria). Løbende forskning og udvikling har resulteret i effektive midler, der er fremstillet til både at forebygge skader og minimere resistensudvikling.

Flere uafhængige markforsøg har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blandt markedets bedste midler. Revus og Revus Top udmærker sig med særdeles gode egenskaber, når det gælder beskyttelse af kartoflerne mod skimmel og bladplet. Midlerne udgør grundstammen i de fleste kartoffelstrategier og er blevet testet af EuroBlight, hvor de viser sig at have en god effekt.

Produkt (aktivstof i parentes)Effektivitet ved blad infektionEffektivitet ved nytilvækstEffektivitet ved stængel infektionForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfastMobilitet i planten
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
mancozeb2,0 ●●00Kontakt
cyazofamid3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
cymoxanil + mancozeb  ●●●●●●Translaminær + kontakt
dimethomorph + mancozeb3,0 ●●○●●●●○Translaminær + kontakt

*Enkelte forsøg indikerede 1½

Euroblight-arbejdsgruppens oversigt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthed og bevægelighed i planterne. En komplet oversigt findes på http://euroblight.net (opdateret 02.04.2014). Infektionsvurdering: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering. Knold infektion angives i tal for 2009-2011. Tidligere gennemgang af knold infektion angives fra 0 til xxx. 1) Baseret på begrænsede data. 2) I nogle forsøg fandtes der indikationer på, at resultatet burde være 1,5.

Hvordan bruger man Revus Top?

Brug 0,6 liter Revus Top pr. hektar med ca. 14 dages interval. Afgrøden må maksimalt behandles to gange med Revus Top pr. sæson. 

Svar på dit spørgsmål

Svar på dit spørgsmål

Sygdomme og produkter - alt om kartofler

Kartofelmark

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - Ny biostimulant

Håndterer varme- og tørkestress og beskytter udbyttet i dine kartofler

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi