kartoffel banner

Kartofler

Det er vigtigt at du vælger en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt. En god strategi bygger på at behandle på det rette tidspunkt, og anvende midlernes egenskaber korrekt i strategien. Brug de forskellige midler med forskellige virkemekanismer for at undgå resistens.

En gennemtestet kartoffelstrategi

Det er vigtigt, at du vælger en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt. En god strategi bygger på at behandle på det rette tidspunkt, og anvende midlernes egenskaber korrekt i strategien. Brug de forskellige midler med forskellige virkemekanismer for at undgå resistens.

En samlet indsats for at beskytte afgrøderne starter med friske læggekartofler med så lidt sygdom som muligt og efterfølges af en forebyggende tilgang til sygdomme og skadedyr. Derefter er det vigtigt at sikre en god vækstafslutning, hurtig tørring efter optag samt afslutning med optimal opbevaring af kartoflerne.

Det er en stor fordel at behandle tidligt med Revus, da produktet beskytter både over- og undersiden af bladet. Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden. Det mindsker risikoen for spredning af kartoffelskimmel via vandstænk fra jorden forårsaget af vind eller regn.

Brug af Revus og Revus Top i en uafbrudt serie af behandlinger indebærer, at det aktive stof akkumuleres i bladene. Dette giver den bedst mulige beskyttelse mod inficering af kartoffelskimmel - vi kalder det for blokeffekt og er din sikkerhed for maksimal beskyttelse af afgrøden.

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - Ny biostimulant

Håndterer varme- og tørkestress og beskytter udbyttet i dine kartofler

Syngenta følger Lovtholm kartoffelsæson

Lovtholm - maj 

Følg kartoffelsæsonen hos Lovtholm i Fårevejle. Første optagelse ser vi, hvordan bejdsemidlet Maxim bliver brugt på rullebord. Mød Ole og hør hans passion for kartofler.

Lovtholm - september

Syngenta er igen på besøg hos Ole på Lovtholm. Vi taler om udviklingen i marken og forventningerne til Maxim og de fremtidige udfordringer med skimmel og alternaria.

Syngenta følger Kjargaardens kartoffelsæson

Jørn Willumsen er én af fire landmænd, der ejer og driver Kjargaarden i Ikast. Jørn har ansvaret for markdriften, herunder kartoffelavl. Hovedvægten af kartoffelproduktionen er kartofler til kartoffelmel, og de producerer selv læggekartofler.

Kjargaarden - juli

Kombinationen af regn, varme temperaturer og torden giver gode betingelser for skimmel i kartoffelplanterne. Jørn Willumsen håber derfor, at hans sprøjteplan kan holde skimlen fra døren.

Kjaargaarden - april

Følg kartoffelsæsonen hos Kjargaarden i Sunds. Første optagelse er lægning af kartoflerne, hvor bejdsemidlet Maxim bliver brugt.

Få et samlet overblik over hele dyrkningsperioden

I nedenstående figur kan du se et samlet overblik over de produkter fra Syngenta, som du kan få brug for i løbet af hele dyrkningsperioden. Syngenta har ekspertisen og produkterne der skal til fra start til slut!

Overblik over hele dyrkningsperioden for kartofler

Bejdsning

Maxim giver dig og dine kartofler et forspring

SYGDOMSEFFEKT: Bekæmper rodfiltsvamp og sølvskurv - og har effekt på alm. skurv, black dot, phoma og fusarium. 
EKSTRA KVALITET: Maxim har dokumenteret effekt ved bedre skindkvalitet og længere holdbarhed samt en mere homogen størrelsesfordeling af knoldene. 
ARBEJDSMILJØ: lugtfri, ingen støvgener og nem at håndtere.
DOSERING: Bejses på rullebord med 0,25 l/ton eller 0,625 l/ha direkte på læggeren - vigtigt at Maxim fordeles jævnt på knolden. 

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under fremspiringsprocessen og fremmer en sund og kraftig kartoffelafgrøde.

Bejdsningen foretages enten i forbindelse med udtagelse fra lager eller lægning, og en ensartet fordeling af bejdsemidlet på kartoflerne optimerer resultatet. Maxim 100 FS bruges til bejdsning enten indendørs på rullebord i sprøjtekammer eller på læggeren (under læggemaskinen) med op til 0,25 l/ton læggekartofler (25 ml/hkg læggekartofler). Eksempelvis svarende til 0,625 l/ha ved en udsædsmængde på 2,5 ton læggekartofler pr. ha. 

Maxim 100 FS er et forebyggende kontaktvirkende bejdsemiddel med bredspektret effekt mod svampesygdomme. Det har virkning mod rodfiltsvamp, sølvskurv, Black Dot og sideeffekt mod fusarium. Bejdsemidlet forhindrer også spredning af lagersmitte, som kan forekomme ved håndtering af knolde.

Fordele ved Maxim 100 FS

Maxim 100 FS beskytter knoldene mod infektionen af sygdomme. Brug af inficerede kartofler kan føre til mangelfuld fremspiring. Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under opbevaring og fremmer en sund og kraftfuld kartoffelafgrøde.

Test viser, at Maxim 100 FS med sin bredspektret effekt ikke har nogen negativ indvirkning på kartoffelkulturen, selvom der ikke er nogen sygdom til stede. Dette er tilfældet for midler med smalspektret effekt, hvilket skyldes intern konkurrence mellem svampene. Maxim 100 FS påvirker heller ikke lugt og smag af knoldene. 

Maxin mod ubehandlet

Maxim 100 FS beskytter knoldene mod infektionen af sygdomme. Brug af inficerede kartofler kan føre til mangelfuld fremspiring.

10,9% højere udbytte med Maxim 100 FS

Udbytte højere med Maxim 100FS

 

Udbyttet er opgjort med udbyttemåler ved optagning af to gange 4 rækker (i alt 8 rækker pr. gentagelse). I alt 3 gentagelser pr. behandling. En gentagelse for Rizolex 50 FW består af udbyttet fra 4 rækker, ganget med to. Der blev anvendt fuld dosering af begge produkter.

Bejdsning ved lægning. Læggekartofler, sort: Avarna.
Kilde: Demoforsøg, Flemming Gaarn Svendsen, Nordjylland 2019

Maxim 100 FS og Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani)

Rodfiltsvamp på stængler

I tre ud af de fire gentagelser blev der ikke fundet rodfiltsvamp i de behandlede parceller. Rodfiltsvamp blev observeret i alle ubehandlet parceller. Stængler bedømt, da kartoflerne var fremspiret og ca 10 cm høje. Dosering: 0,625 l/ha Maxim 100 FS, udsædsmængde 40-45hkg læggekartofler pr. hektar.
Bejdsning ved lægning. Spisekartofler, sort: Belana.
Kilde: Uddrag fra et forsøg - Syngentas interne forsøg, BJ-Agro 2019. 

Kartoffelskimmel

Kartoffelskimmel

Kartoffelskimmel forårsager store skader på stilke og blade, hvilket spreder sig til både over- og underjordiske dele af planten.

Overvintring af skimmelsporer sker i inficerede knolde og planterester. Når kartoflen gror, går mycelievæksten ind i spirerne og trænger op på stilke og bladskafter. Her dannes der sporangier (hvilelegemer), der spredes over store områder med vinden. Sporangierne danner efterfølgende zoosporer, der smitter planterne på den nye mark.

Ved smitten dannes der mycelium, som i fugtigt og varmt vejr breder sig ud på bladet. Dette er den hvide belægning, man ser på undersiden af bladet mellem frisk og dødt væv. Mycelium producerer efterfølgende sporangier, der igen fører smitten videre. Myceliet og sporangierne kan derefter inficere knoldene, når de følger med vandet ned til knoldene, eller hvis de kommer i kontakt med knoldene ved optagningen. På denne måde kan de efterfølgende forårsage knoldskimmel, og smitten føres videre.

Beskyt mod kartoffelskimmel på et tidligt stadie

Det er muligt at bekæmpe kartoffelskimmel uden at bruge kurative midler. Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på  grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden. Det mindsker risikoen for spredning af kartoffelskimmel via vandstænk fra jorden forårsaget af vind eller regn. Brug af Revus og Revus Top i en uafbrudt serie af behandlinger indebærer, at det aktive stof akkumuleres i bladene. Dette giver den bedst mulige beskyttelse mod inficering af kartoffelskimmel - vi kalder det for blokeffekt og er din sikkerhed for maksimal beskyttelse af afgrøden.

 

Mere om Revus - Se herunder

Læs mere om Revus

Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden.

Det mindsker risikoen for spredning af kartoffelskimmel via vandstænk fra jorden forårsaget af vind eller regn. Brug af Revus og Revus Top i en uafbrudt serie af behandlinger indebærer, at det aktive stof akkumuleres i bladene. Dette giver den bedst tænkelige beskyttelse mod inficering af kartoffelskimmel – vi kalder det for blokeffekt og er din sikkerhed for maksimal beskyttelse af afgrøden.

Fordele ved Revus

• Hurtig effekt mod kartoffelskimmel 
• Beskytter nytilvækst 
• Regnfast efter en time 
• Beskytter både oversiden og undersiden af bladet (translaminær effekt) 
• Akkumuleret effekt (blokeffekt) 
• Virksom mod fremvækst af sporer (anti-sporulerende) 
• 3 dages sprøjtefrist 
• Brugervenlig uden klassificering (risikosætninger)

Topkarakterer til Revus

Syngenta har i mange år været specialister i bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet (Alternaria). Løbende forskning og udvikling har resulteret i effektive midler, der er fremstillet til både at forebygge skader og minimere resistensudvikling.

Flere uafhængige markforsøg har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blandt markedets bedste midler. Revus og Revus Top udmærker sig med særdeles gode egenskaber, når det gælder beskyttelse af kartoflerne mod skimmel og bladplet. Midlerne udgør grundstammen i de fleste kartoffelstrategier og er blevet testet af EuroBlight, hvor de viser sig at have en god effekt.

Produkt (aktivstof i parentes)Effektivitet ved blad infektionEffektivitet ved nytilvækstEffektivitet ved stængel infektionForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfastMobilitet i planten
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
mancozeb2,0 ●●00Kontakt
cyazofamid3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
cymoxanil + mancozeb  ●●●●●●Translaminær + kontakt
dimethomorph + mancozeb3,0 ●●○●●●●○Translaminær + kontakt

*Enkelte forsøg indikerede 1½

Euroblight-arbejdsgruppens oversigt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthed og bevægelighed i planterne. En komplet oversigt findes på http://euroblight.net (opdateret 02.04.2014). Infektionsvurdering: 0 = ingen effekt; = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering. Knold infektion angives i tal for 2009-2011. Tidligere gennemgang af knold infektion angives fra 0 til xxx. 1) Baseret på begrænsede data. 2) I nogle forsøg fandtes der indikationer på, at resultatet burde være 1,5.

Hvordan skal man bruge Revus?

Brug 0,6 liter Revus pr. hektar med cirka syv dages interval. Revus må maksimalt bruges ved halvdelen af behandlingerne eller maksimalt seks gange pr. sæson inkl. Revus Top. 

 

Hvornår er Revus regnfast?

Revus er regnfast efter en time, når midlet er tørret ind på bladene.

Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden.

Accepter venligst marketing-cookies for at se denne video.
Rødderne logo - direkte fra marken

Med #RØDDERNE i marken

Kom med direkte fra marken med #RØDDERNE

Kartoffelbladplet/Alternaria

Alternaria

Kartoffelbladplet fremmes af varmt og tørt vejr, der efterfølges af fugtige perioder. Risikoen for at blive angrebet af kartoffelbladplet er størst i marker, der tidligere har været angrebet.

Stressfaktorer som tørke, insektskader, mekaniske skader, vindskader og mangel på næringsstoffer – specielt mangel på kvælstof – øger risikoen for angreb. Symptomerne optræder oftest ikke før medio til ultimo juli, men det første angreb kan være sket flere uger tidligere. Symptomerne ses oftest først på de nederste blade i køresporene.

Alternaria overlever på planterester i jorden, og sporer spredes ved, at jord blæser eller sprøjter op på bladene via regndråber. Nye forskningsresultater viser, at sporerne kan spredes til bladene tidligt, men at angrebene ikke udvikler sig videre, før plantens stresses og plantens forsvar reduceres.

Mere om Revus Top -Se herunder

Læs mere om Revus Top

Takket være Revus Tops indhold af difenoconazol mod kartoffelbladplet/Alternaria kan man holde antallet af strobilurinbehandlinger nede. Et godt hjælpemiddel til at forlænge strobilurinernes effektivitet mod Alternaria og forhindre en lignende udvikling som i Sverige. Revus Top erstatter ikke Revus, men er en stærk, supplerende partner, der desuden muliggør en forebyggende beskyttelse mod Alternaria.

I starten af et behandlingsprogram er det tilstrækkeligt at forhindre, at kartoffelskimlen bider sig fast i marken – og det får du med Revus. Lidt længere fremme i forløbet skal man indlede den forebyggende behandling mod Alternaria, samtidig med at kampen mod kartoffelskimmel fortsætter, dvs. præcis det Revus Top er lavet til! Revus Top kombinerer effekten af mandipropamid (Revus) mod kartoffelskimmel med effekten af difenoconazol mod Alternaria.

For at få den bedste forebyggende beskyttelse mod både kartoffelskimmel og Alternaria skal behandlingsprogrammet indledes med to behandlinger med Revus – for derefter at blive fulgt op med to Revus Top-behandlinger i sekvens af 14 dage i behandling med SDHI-holdige produkter. Amistar tilsættes andre kartoffelskimmelmidler for at booste både skimmel og alternaria effekten.

Fordele ved Revus Top

• God effekt mod Alternaria i fuld dosering
• Regnfast efter en time
• Beskytter både oversiden og undersiden af bladet (translaminær effekt)
• Beskytter nytilvækst
• Effektiv resistensstrategi mod Alternaria

Topkarakterer til Revus Top

Syngenta har i mange år været specialister i bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet (Alternaria). Løbende forskning og udvikling har resulteret i effektive midler, der er fremstillet til både at forebygge skader og minimere resistensudvikling.

Flere uafhængige markforsøg har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blandt markedets bedste midler. Revus og Revus Top udmærker sig med særdeles gode egenskaber, når det gælder beskyttelse af kartoflerne mod skimmel og bladplet. Midlerne udgør grundstammen i de fleste kartoffelstrategier og er blevet testet af EuroBlight, hvor de viser sig at have en god effekt.

Produkt (aktivstof i parentes)Effektivitet ved blad infektionEffektivitet ved nytilvækstEffektivitet ved stængel infektionForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfastMobilitet i planten
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
mancozeb2,0 ●●00Kontakt
cyazofamid3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
cymoxanil + mancozeb  ●●●●●●Translaminær + kontakt
dimethomorph + mancozeb3,0 ●●○●●●●○Translaminær + kontakt

*Enkelte forsøg indikerede 1½

Euroblight-arbejdsgruppens oversigt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthed og bevægelighed i planterne. En komplet oversigt findes på http://euroblight.net (opdateret 02.04.2014). Infektionsvurdering: 0 = ingen effekt; = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering. Knold infektion angives i tal for 2009-2011. Tidligere gennemgang af knold infektion angives fra 0 til xxx. 1) Baseret på begrænsede data. 2) I nogle forsøg fandtes der indikationer på, at resultatet burde være 1,5.

Hvordan bruger man Revus Top?

Brug 0,6 liter Revus Top pr. hektar med ca. 14 dages interval. Afgrøden må maksimalt behandles to gange med Revus Top pr. sæson. 

Ukrudt

Sort natskygge er en besværlig ukrudtsart, da den har en lang fremspiringsperiode, som gør bekæmpelse aktuel i hele perioden fra fra før og til efter fremspiring af kartoflerne. Natskygge er en aggressiv ukrudtsart, og kan give anledning til store udbyttetab ved forekomst i marken.

Den første bekæmpelse bør sættes ind inden fremspiring af kartoflerne, men ofte er opfølgning efter fremspiring nødvendigt.

Boxer banner

BOXER

BOXER er grundlaget for en succesfuld ukrudtsstrategi

Effekt og timing

BOXER har god effekt på sort natskygge og også på andre arter som burresnerre og fuglegræs samt græs-effekt.

BOXER må kun anvendes i kartoflernes vækststadie (BBCH) 00-11

Før fremspiring:

1,5-2,0 l BOXER /ha højeste dosering ved store forekomster af ukrudt. BOXER udsprøjtes på færdighyppede kartofler med fast kam inden kartoflerne
spirer frem.

Efter fremspiring:

2,0-2,5 l BOXER/ha kan anvendes, når kartoflerne netop er fremspiret. Sprøjtning med BOXER efter kartoflernes fremspiring kan give en forbigående skade på kartoflerne.

Burresnerre med indtil to kranse og sort natskygge med indtil to løvblade kan bekæmpes med BOXER.

OBS:
Ved de max. tilladte to behandlinger sprøjtes med 7-10 dages interval med max. 2,5 l BOXER/ha pr. behandling.

Tørke kan reducere virkningen af BOXER.

Sprøjteteknik

Ideelle betingelser for god afsætning og binding af Boxer er lave til moderate temperaturer, høj luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold.

Boxer må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved temperaturer over 15 °C for at minimere risiko for afdrift og fordampning. Optimale forhold er en fugtig kam og anvendelse af større vandmængder på minimum 200 l/ha.

Der skal anvendes dyser, der giver minimum 75% afdriftsreduktion; enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s. Bomhøjden skal holdes
til max. 50 cm over jorden/afgrøden.

Minimer afdrift banner

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

Natskygge

Natskygge

Natskygge

Natskygge

Burresnerre

Burresnerre

Fuglegræs

Fuglegræs

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på en stor del af dine spørgsmål omkring kartofler og de udfordringer du møde i marken. Klik på pilen ud for det spørgsmål, som du gerne vil se svaret på. Du kan også læse mere i brochuren "Råd til at dyrke", som du kan downloade herunder.

Har du andre spørgsmål omkring kartofler er du altid velkommen til at kontakte os - find kontaktinformation herunder.

Kartoffelsygdomme - Læs mere her

Hvordan ser sølvskurv ud?

Sølvskurv giver sølvgrå pletter på knolden. Den sølvagtige belægning skyldes, at svampen løsner det yderste cellelag i kartoflens skind. Derved skabes der et luftfyldt hulrum. Dette kan medføre væsketab, når kartoflens tynde skind revner ved længere tids lagring. 

kartoffel med sølvskurv

 

Hvordan bekæmper man sølvskurv?

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under opbevaring og fremmer en sund og kraftfuld kartoffelafgrøde. Test viser, at Maxim 100 FS med sin bredspektret effekt ikke har nogen negativ indvirkning på kartoffelkulturen, selvom der ikke er nogen sygdom til stede, som det ses, er tilfældet for midler med smalspektret effekt. Dette skyldes intern konkurrence mellem svampene. 

Hvad er rodfiltsvamp?

Rodfiltsvamp er den sygdom, der forårsager de største udbyttetab og kvalitetsforringelse. Den reducerer optaget af næringsstoffer og vand opad i planten. Skaden er ofte stor ved tidlig lægning i kold jord. Svampen kan også leve på planterester og trives da bedst under tørre og iltrige forhold. 

 

Hvordan ser skin spot sygdommen i kartofler ud?

Skin spot er en almindelig udsædsbåren sygdom forårsaget af Polyscytalum pustulans. Symptomerne er lillasorte pletter, som udvikler sig på lageret. I marken kan spirerne angribes, hvilket resulterer i en senere og uens fremspiring, som præger afgrøden frem til høst. Knoldene bliver smittebærere udover at miste evnen til at bevare fugt i de ramte områder og krymper hurtigere. Skin spot danner hvileelementer i planteresterne og kan overleve i mindst syv år i jorden. 

 

Hvad er black dot?

Black Dot (Colletotrichum coccodes) er både en jord- og udsædsbåren sygdom. Symptomerne herpå er udvikling af sorte sclerotier på knoldene. I jorden kan angreb føre til tidlig afmodning og små knolde. Angreb af Black Dot får størst betydning i en stresset afgrøde (næringsstof og vand). Sygdommen får større og større betydning i Danmark. 

Hvad er phoma?

Phoma (Phoma foveata) er en udsædsbåren sygdom, som udvikler sig på lageret, hvis knoldene beskadiges under optagningen. Fusarium (Fusarium species) kan være årsag til store lagertab. Anvendelse af angrebet udsæd kan føre til mangelfuld fremspiring. 

Kartoffel med phoma

Hvad er kartoffelskimmel?

Ved smitte dannes der mycelium, som i fugtigt og varmt vejr breder sig ud på bladet. Dette er den hvide belægning, man ser på undersiden af bladet mellem frisk og dødt væv. Mycelium producerer efterfølgende sporangier, der igen fører smitten videre. Sporangierne kan derefter inficere knoldene, når de følger med vandet ned til knoldene, eller hvis de kommer i kontakt med knoldene ved optagningen. På denne måde kan de efterfølgende forårsage knoldskimmel og smitten føres videre. 

Hvad er cercospora?

Cercospora forårsages af Cercospora concord og ses primært i kolde og regnfulde år. Det er en sygdom i vækst i Europa , da der anvendes færre og færre bredspektrede midler som eks. Mancozeb. Normalt anses sygdommen af mindre betydning, men har i et dansk forsøg fra 2017 hos AKV Langholt udviklet sig voldsomt. Normale skimmelmidler har ingen effekt på Cercospora, men i dette forsøg gav Amistar, i kombination med Revus Top, helt op til 24 hkg stivelse i merudbytte. Svampen kan overleve i jorden i op til 2 år på planterester og fremmes af reduceret jordbehandling. 

Hvordan bruger du bedst Maxim 100 FS - Læs mere her

Hvordan skal man bruge Maxim på rullebord?

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under fremspiringsprocessen og fremmer en sund og kraftig kartoffelafgrøde. Bejdsningen foretages enten i forbindelse med udtagelse fra lager eller lægning, og en ensartet fordeling af bejdsemidlet på kartoflerne optimerer resultatet. 

Knoldene roterer fremad på et rullebord og kommer ind under kappe, hvor de bliver tildækket af fine dråber af bejdsningsmidlet, som er opløst i vand. Knoldene skal rotere flere gange under sprøjtebruseren, så midlet fordeles jævnt på knoldens overfladen. Bejdsning på rullebord kan udføres ved opbevaring eller sortering og tilberedning af læggekartoflerne. Ingen bejdsemidler har inhiberende virkning på bakterier. Det er derfor vigtigt hurtigt at tørre efter bejdsning, således at bejdse processen ikke fører til spredning af bakterieinfektion

Hvordan skal man bruge Maxim på læggeren?

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under fremspiringsprocessen og fremmer en sund og kraftig kartoffelafgrøde. Bejdsningen foretages enten i forbindelse med udtagelse fra lager eller lægning, og en ensartet fordeling af bejdsemidlet på kartoflerne optimerer resultatet.

Ved bejdsning med flydende bejdsemiddel på læggeren, sprøjter man midlet fortyndet i vand på knoldene, når de falder ned i jorden med to modstående dyser. Med denne metode vil kun 20-25% af stoffet ende på knolde og resten vil ende på jorden

Skader Maxim kartoflerne?

Test viser, at Maxim 100 FS med sin bredspektret effekt ikke har nogen negativ indvirkning på kartoffelkulturen, selvom der ikke er nogen sygdom til stede, som det ses, er tilfældet for midler med smalspektret effekt. Dette skyldes intern konkurrence mellem svampene. Maxim 100 FS påvirker heller ikke lugt og smag af knoldene. 

Vandmængde og blanding med flydende gødning med Maxim

Husk at Maxim altid bør udbringes i minimum 150 l/ha på læggeren for at imødekomme eventuelle tilstopning af filtre og dyser.

Såfremt at der ønskes en blanding med Maxim og NP gødning af typen Flex Fertilizer NP 5-8 fra BJ Agro på læggeren, kan dette fint lade sig gøre.

For at undgå eventuelle problemer med tilstoppede filtre og dyser bør følgende retningslinier overholdes:

• Anvend altid minimum udsprøjtning af 150 l/ha (Sum af NP gødning, Maxim og vand) ude på læggeren.
• Tilsæt først vand og gødning i tanken og opløs dernæst Maxim i en spand med lunt vand inden midlet hældes i tanken.
• Sørg for at anvende en dyse, der giver en sikker og jævn dråbefordeling uden forstøvning og som er tilpasset en vandmængde på 150-170 L/ha under optimal drift.

Lidt om ukrudt i kartofler - Læs mere her

Hvordan bekæmper man ukrudt i kartofler?

Boxer har god effekt på sort natskygge, burresnerre og fuglegræs

Sort natskygge er en besværlig ukrudtsart, da den har en lang fremspiringsperiode, som gør bekæmpelse aktuel i hele perioden fra før- og til efter fremspiring af kartoflerne. Natskygge er en aggressiv ukrudtsart og kan give anledning til store udbyttetab ved forekomst i marken. Den første bekæmpelse bør sættes ind inden fremspiring af kartoflerne, men ofte er opfølgning efter fremspiring en nødvendighed. Boxer har god effekt på sort natskygge og også på andre arter som burresnerre og fuglegræs samt græseffekt. 

Hvordan bruger man Boxer?

Optimale forhold er på en fugtig kam og ved anvendelse af større vandmængder på ca 200 l/ha. Der skal anvendes dyser med minimum 75% afdriftsreduktion med grov forstøvning og ikke over 4 m/s for at minimere risiko for afdrift. Hold bomhøjden til max 50 cm over kammene. 

Lidt om bladlus i kartofler - Læs mere her

Hvordan bekæmper man bladlus i kartofler?

Evure Neo indeholder pyrethroidet tau-fluvalinat og skal bruges i en dosis på 0,2 l/ha indtil to gange mod lus. Max 2 behandlinger med minimum 14 dages interval. Pyrethroid virker ved direkte kontakt med insekterne,
eller hvis insektet spiser behandlede planter. Derudover har det en afskrækkende virkning. Pyrethroider er ikke systemiske. Vandmængden skal være 200-400 l/ha for at opnå maksimal udnyttelse samt benytte en god sprøjteteknik, så du får en god dækning af både top og bund af bladene. Evure Neo er et bredtvirkende insektmiddel, der er særdeles effektivt mod bladlus i kartofler. 

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - Ny biostimulant

Håndterer varme- og tørkestress og beskytter udbyttet i dine kartofler

Rødderne logo - direkte fra marken

Med #RØDDERNE i marken

Kom med direkte fra marken med #RØDDERNE

Svar på dit spørgsmål

Svar på dit spørgsmål

Sygdomme og produkter - alt om kartofler

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi