You are here

Share page with AddThis

Personlige oplysninger

Erklæring om brug af personlige oplysninger 

www.syngenta.dk ejes og drives af Syngenta Nordics A/S hjemmehørende i København med organisationsnr. 20 57 57 78 og Syngenta Seeds AB hjemmehørende i Landskrona, Sverige med organisationsnr. 556113-6481. Syngenta overholder de eksisterende juridiske krav med henblik på private, personlige oplysninger for personer, der bruger denne hjemmeside. Denne Erklæring om brug af personlige oplysninger beskriver Syngentas aktuelle politik og fremgangsmåder mht. behandling af personlige data, der indsamles af Syngenta via denne hjemmeside.

Definitioner

Termen "personlige data" betyder informationer vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk eller juridisk person, f.eks. navn, alder, e-mail-adresse eller postadresse for den pågældende person. Termen "Hjemmeside" henviser til hjemmesiden, der er placeret hos www.syngenta.dk. Termen "Syngenta" betyder Syngenta Nordics A/S/Syngenta Seeds AB.

Meddelelse om ændringer af denne Erklæring om brug af personlige oplysninger

Erklæring om brug af personlige oplysninger. Syngenta forbedrer og tilføjer løbende ny funktionalitet og nye funktioner på denne hjemmeside. Disse igangværende forbedringer, lovændringer i Danmark eller teknologiske ændringer kan medføre ændringer af denne Erklæring om brug af personlige oplysninger. Syngenta forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne Erklæring om brug af personlige oplysninger på et givent tidspunkt. Af denne årsag anbefaler vi, at du læser denne Erklæring om brug af personlige oplysninger, hver gang du bruger denne hjemmeside.

I tilfælde af ændringer i denne Erklæring om brug af personlige oplysninger vil vi lægge en opdateret eller ændret version af denne Erklæring om brug af personlige oplysninger ud på denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside, efter der er foretaget sådanne ændringer, giver du udtryk for, at du accepterer, at indsamlede personlige oplysninger fra eller om dig via denne hjemmeside, efter den reviderede Erklæring om brug af personlige oplysninger er offentliggjort på denne hjemmeside, er underlagt betingelserne i den reviderede Erklæring om brug af personlige oplysninger. Syngenta anvender ikke ændringer af denne Erklæring om brug af personlige oplysninger på personlige data, som Syngenta har indsamlet inden den reviderede Erklæring om brug af personlige oplysninger blev lagt op på denne hjemmeside.

Husk at læse denne Erklæring om brug af personlige oplysninger. Du kan få adgang til den aktuelle version af denne Erklæring om brug af personlige oplysninger til hver en tid ved at klikke på knappen, der er markeret med "Erklæring om brug af personlige oplysninger" nederst på denne hjemmesides sider.

Dit samtykke

Denne Erklæring om brug af personlige oplysninger er medtaget i og er en del af Vilkår og betingelser for www.syngenta.dk. Hvis du accepterer betingelserne og bruger denne hjemmeside, giver du samtidigt dit samtykke til indsamling, brug og anvendelse af dine personlige data, som det fremgår af denne Erklæring om brug af personlige oplysninger, dog inden for rammerne af de specifikke erklæringer vedrørende personlige data, som kan være offentliggjort på denne hjemmeside. Såfremt sådanne specifikke erklæringer forefindes, har disse forrang, det vil sige er gældende i tilfælde af konflikter med denne Erklæring om brug af personlige oplysninger.

Personlige data, der er indsamlet gennem www.syngenta.dk

Personlige data, du selv oplyser

Syngenta indsamler de personlige data, du selv oplyser om, når du bruger denne hjemmeside. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte dit navn, navnet på din virksomhed, din eller din virksomheds adresse og din e-mailadresse.
Syngenta benytter de personlige data, du oplyser, når du bruger denne hjemmeside, til at levere de oplysninger, tjenesteydelser og produkter, du anmoder om. Vi kan eksempelvis bruge din e-mail-adresse til at svare på dine kommentarer og spørgsmål. I nogle tilfælde giver hjemmesiden mulighed for registrering i forbindelse med arrangementer. I den forbindelse vi vil bruge din e-mail eller postadresse til at sende dig brochurer, kort og informationer om arrangementer.

Syngenta bruger også de personlige oplysninger, der indsamles via denne hjemmeside til at forbedre hjemmesidens indhold og funktionalitet, så vi bedre kan forstå vores kunder og markeder, og til at forbedre vores produkter og tjenesteydelser og markedsføre vores produkter og tjenesteydelser overfor vores kunder og potentielle kunder, herunder dem, der er registrerede brugere af denne hjemmeside. Fra tid til anden kontakter vi dig måske med informationer om landbrugsprodukter og tjenesteydelser. Hvis du ikke ønsker dette, bedes du kontakte os via vores Webmaster

Som bruger af denne hjemmeside har du mulighed for at deltage i undervisning i brug af vore produkter. Hvis du gør brug af denne facilitet, vil vi som led heri registrere din mailadresse og kommunikere med dig via denne.

Click-Stream Data

Syngenta anvender teknologi til at følge med i, hvordan du bruger denne hjemmeside, f.eks. hvilke sider, du ser, og hvilke links, du bruger. Disse oplysninger om, hvordan du bruger denne hjemmeside kaldes "click-stream data”. Click-stream data hjælper os med at afgøre, hvad der er vigtigt eller ikke er vigtigt for dig. Oplysningerne hjælper os med at bestemme, hvilket indhold og hvilke funktioner, vi skal medtage og hvad der ikke skal medtages. Det medvirker også til afgøre, om vores hjemmeside er let at bruge, eller om vi skal ændre bestemte sider og links. Med click-stream data bliver du normalt ikke personligt identificeret. Hvis Syngenta knytter click-stream data til dit personlige navn, vil vi behandle det som personlige data.

Cookies

Vi henter måske informationer om dig ved at installere vores egen identifikator på din computer. Denne identifikator kaldes normalt en "cookie" og giver os mulighed for at genkende dig vha. en computergenereret, unik identifikator. Ved at forsyne dig med en unik identifikator kan vi sammensætte en database med dine tidligere valg og præferencer, og i situationer hvor det er nødvendigt at indsamle disse igen, kan de sendes til os automatisk, og spare dig for tid og besvær. Hvis du f.eks. har købt et produkt en gang, og gerne vil købe det igen, vil dit tidligere valg af størrelse, farve eller andre funktioner blive gemt og kan hentes igen hurtigere. Din computer kan være konfigureret specielt til at afvise cookies: Yderligere oplysninger fremgår af din browser.

Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalyseservice fra Google, Inc. (“Google”). Google Analytics anvender cookies. De informationer, der er genereret af den pågældende cookie om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) vil blive overført til og lagret af Google på servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesidens aktivitet til hjemmesideoperatører og tilbyde andre tjenester i forbindelse med hjemmesidens aktivitet og internetbrug. Google kan også videregive disse oplysninger til tredjepart, hvis det er et lovkrav, eller hvis en sådan tredjepart behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke sætte din IP-adresse i forbindelse med andre data, der er i Googles besiddelse. Du kan fravælge brugen af cookies, hvis du markerer de pågældende indstillinger i din browser, men du skal være opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke anvende denne hjemmesides fulde funktionalitet.

Agri-Cast

En del af denne webside er orientering om vejr og brug af vore produkter via Syngenta Agronomic service (AIS). Ved brug af denne facilitet indtaster du navnet på en by eller egn i landet for at få oplysninger om vejrforholdene på dette sted og anbefalet brug af vore produkter. Som besøgende på hjemmesiden vil vi ved hjælp af en cookie huske, hvilket sted du sidst indtastede, og dette vil komme frem ved næste besøg på dette sted. 
Syngenta kan gemme alle ekstra informationer fra brugerne med det formål at anvende dem i modeller (arealer, afgrøder m.m.).
Syngenta kan anvende Google Maps. Vore services vil forsøge at lokalisere brugerne geografisk ved forskellige metoder med det formål at finde den mest anvendelige målestation.

Udbredelse af personlige data til vores koncernselskaber

Syngenta må udveksle personlige data, der er indsamlet via denne hjemmeside med sine koncernselskaber, der må bruge oplysningerne på samme måde, som Syngenta må bruge oplysningerne på (dvs. i overensstemmelse med denne Erklæring om brug af personlige oplysninger). Hvis du ikke ønsker, at Syngenta skal udveksle dine personlige oplysninger med sine koncernselskaber, bedes du meddele os dette via vores Webmaster.

Udbredelse af personlige data til tredjepart uden tilhørsforhold

Både Syngenta og firmaets koncernselskaber må udveksle personlige oplysninger, der er indsamlet via denne hjemmeside med tredjepart over hele verden, der handler for eller repræsenterer Syngenta og/eller dets koncernselskaber, det være sig f.eks. selskaber, der yder tjenesteydelser i form af support til os, herunder databehandlingstjenesteydelser, eller som hjælper os med at markedsføre vores produkter og tjenesteydelser. Disse virksomheder kan have brug for oplysninger om dig for at kunne udføre deres funktioner. Disse virksomheder har ikke tilladelse til at bruge de oplysninger, som vi udveksler med dem til andre formål end dem, som vi har informeret dig om under denne Erklæring om brug af personlige oplysninger.

Derudover kan der være andre, begrænsede tilfælde, hvor Syngenta eller koncernselskaberne udveksler eller overfører informationer i deres databaser til tredjepart uden tilhørsforhold, f.eks. for at leve op til et lovkrav eller af juridiske årsager, for at beskytte dig eller din virksomheds vigtige interesser, eller i tilfælde af et virksomhedssalg, fusion, reorganisation, opløsning eller af lignende årsager.
Om nødvendigt vil Syngenta inden de udbreder personlige oplysninger til en tredjepart kontraktligt kræve, at tredjepart træffer passende foranstaltninger for at beskytte disse data mod uautoriseret brug eller udbredelse. Hvis du ikke ønsker, at Syngenta skal udveksle dine personlige oplysninger med tredjepart under disse strengt kontrollerede forhold, bedes du meddele os dette via vores Webmaster.

Dataintegritet og sikkerhed

Syngenta vil træffe de forretningsmæssigt passende forholdsregler for at opretholde pålideligheden, korrektheden, fuldstændigheden og aktualiteten af personlige oplysninger i vores databaser samt beskytte vores databasers sikkerhed. Vi gemmer kun dine personlige oplysninger så længe, det er nødvendigt i forbindelse med de formål, som de er indsamlet til, eller for at leve op til de gældende lovmæssige krav mht. indberetning eller opbevaring af dokumenter. Vores servere og vores databaser er beskyttet af sikkerhedsteknologier, der lever op til industristandarderne, som f.eks. firewalls og adgangskodebeskyttelse. Medarbejdere, der har adgang til personlige oplysninger, er uddannet i at håndtere sådanne data korrekt og i overensstemmelse med vores sikkerhedsprocedurer. Selvom vi ikke kan garantere, at der forekommer tab, misbrug, uautoriseret videregivelse, ændring eller ødelæggelse af data, forsøger vi i videst muligt omfang at forhindre forekomsten af sådanne uønskede hændelser.

Dataadgang og korrektioner

Hvis du evt. ønsker at få adgang til eller at korrigere i personlige oplysninger, der er indsamlet via denne hjemmeside, bedes du kontakte den ansvarlige for Datasikkerhed. Du bedes forsyne os med tilstrækkelige oplysninger, så vi kan identificere dine personlige oplysninger. Vi vil besvare dine anmodninger på en hurtig og korrekt måde. Hvis vi kan imødekomme din anmodning, uden at der påløber os større udgifter, vil vi forsøge at gøre det. Ved anmodninger om at korrigere eller slette personlige data er Syngenta underlagt de gældende lovmæssige forpligtelser mht. indberetning eller opbevaring af dokumenter.

Børn

Syngenta indsamler ikke med overlæg personlige data om børn under 18 år. Hvis du er under 18, bør du ikke oplyse personlige data til os. Hvis du har mistanke om, at et barn har oplyst om sine personlige data til Syngenta, bedes du kontakte den ansvarlige for Datasikkerhed. og vi vil derefter sørge for at disse oplysninger slettes fra vores databaser.

Hyperlinks til andre hjemmesider

Denne Erklæring om brug af personlige oplysninger gælder kun for www.syngenta.dk. Syngenta og dets koncernselskaber driver mange forskellige typer hjemmesider til forskellige formål og i forskellige lande med forskellige love. Hvis du besøger en anden hjemmeside, der drives af Syngenta eller koncernselskaber, bedes du bruge et øjeblik på at læse Erklæring om brug af personlige oplysninger, der er lagt op på den pågældende hjemmeside, så du kan læse, hvilke personlige oplysninger der kan indsamles gennem denne hjemmeside, og hvordan det behandles. 

www.syngenta.dk indeholder hyperlinks til hjemmesider, der ikke drives af Syngenta eller et af deres koncernselskaber. Disse hyperlinks er kun til din reference og nemhed, og betyder ikke, at vi støtter aktiviteterne på hjemmesiderne fra disse tredjeparter eller har nogen forbindelse til deres operatører. Syngenta kontrollerer ikke disse hjemmesider og påtager sig intet ansvar for deres omgang med data. Vi opfordrer dig til at læse politik om brug af personlige oplysninger på den pågældende hjemmeside, du besøger, inden du bruger hjemmesiden eller videregiver personlige oplysninger om dig selv.

Overførsel af data i udlandet

Syngenta og koncernselskaberne tager del i globale aktiviteter. Syngenta og koncernselskaberne har afdelinger og databaser i forskellige lande. Syngenta og koncernselskaberne kan fra tid til anden overføre dine personlige data til en database, der tilhører Syngenta, et koncernselskab eller en tredjepart i et andet land af de årsager, der er beskrevet i denne Erklæring om brug af personlige oplysninger. Hvis Syngenta gør dette, vil Syngenta træffe de passende forholdsregler i overensstemmelser med gældende lov, for at beskytte anonymiteten og sikkerheden af dine personlige data.

Spørgsmål om vores Erklæring om brug af personlige oplysninger

Hvis du har spørgsmål om denne Erklæring om brug af personlige oplysninger eller er i tvivl om, hvordan www.syngenta.dk behandler dine personlige data, bedes du kontakte vores ansvarlige for Datasikkerhed.

Denne Erklæring om brug af personlige oplysninger blev senest revideret den 1. April 2011.