Nyt biologisk svampemiddel introduceres til specialafgrøder i Danmark – TAEGRO

Pressemeddelelse
TAEGRO biofungicid

Syngenta introducerer deres første biologiske plantebeskyttelsesmiddel i Danmark. TAEGRO er et svampemiddel til specialafgrøder, der giver landmænd nye og komplementære løsninger til de eksisterende produktkategorier – biologiske såvel som syntetiske. 

TAEGRO er udviklet i samarbejde med Novonesis (tidligere Novozymes), og er skabt til at beskytte flere forskellige afgrøder mod svampeangreb.

Sammen med Novonesis har Syngenta arbejdet målrettet efter at udvikle TAEGRO med fokus på at levere en pålidelig og effektiv løsning til landmænd. Samtidig imødekommer den en stigende efterspørgsel efter og behov for flere biologiske muligheder.

Samarbejdet startede tilbage i 2012. Partnerskabet har muliggjort kombinationen af bioteknologisk ekspertise og innovation, som er målrettet til fødevareproduktion og det moderne landbrug. 

Vi glæder os over, at vi nu kan introducere TAEGRO i Danmark. Det giver landmænd med specialafgrøder et biologisk produkt, der er fleksibelt i anvendelse, og kan indgå i en samlet strategi mod svampesygdomme. Derudover kan det anvendes i en lang række afgrøder, herunder jordbær, agurker og vindruer, 

siger Jesper Yngvesson, teknisk ekspert ved Syngenta Nordics.

TAEGRO er et bredtvirkende biologisk svampemiddel, der har effekt overfor de fleste typer af svampesygdomme. De vigtigste er her meldug og gråskimmel, men der er også effekt overfor salatskimmel, storkronet knoldbægersvamp og skulpesvamp. For at opnå bedste effekt ved brug af TAEGRO anbefales produktet anvendt i et integreret program til bekæmpelse af svampesygdomme.  

En god kombination af virkemekanismer 

TAEGRO er en levende bakterie, formuleret i et letopløseligt granulat. Bakterien aktiveres, når granulatet opløses i vand.

Med flere virkemekanismer, som komplementerer hinanden, beskyttes planten ved at bakterien koloniserer bladene og konkurrerer om pladsen, således at der ikke er plads til svampesygdommene. Derudover udskiller bakterien biologisk aktive molekyler, som forhindrer svampeangreb, og er med til at aktivere plantens forsvarsmekanismer, så planten bedre kan stå imod svampeangreb.

For yderligere information om TAEGRO og dets anvendelse, samt for at læse om forsøgsresultater og produktfakta, henvises der til denne side her.

For detaljer om den brede godkendelse henvises til brugsanvisningen, som kan downloades på TAEGRO produktside her.

FAKTA om TAEGRO: 

 • Pakkestørrelse på 370 g, som er let at håndtere. 

 • Anbefalet dosis er 370 g/ha i alle afgrøder.  

 • 10-12 behandlinger pr. sæson afhængig af afgrøden. 

 • Blandbar med andre midler, inkl. svovl. 

 • Regnfast efter 2 timer. 

 • Kort behandlingstid på 4 timer før høst. 

 • Lugtfri. 

 • Efterlader ingen pesticidrester. 

 • Ingen fytotoksiske skader. 

 • Ingen påvirkning på bier. 

 • Godkendt til økologisk produktion. 

Om biologiske midler 

Biologiske midler er en overordnet betegnelse, der bruges om produkter, der er baseret på biologiske materialer, der oprinder i naturen. Udtrykket dækker over ”biologisk plantebeskyttelse” og ”biostimulanter”. Biologisk plantebeskyttelse deles op i de traditionelle sektorer og betegnes bio-fungicider, bio-insekticider osv. Syngenta deler biostimulanter op i tre overordnede kategorier dvs. forbedret jordsundhed, bedre plantevækst eller mere effektiv udnyttelse af næringsstoffer. Ved at udnytte potentialet i biologisk plantebeskyttelse og biostimulanter kan vi reducere anvendelsen af syntetisk plantebeskyttelse.

TAEGRO er Syngentas første bio-fungicid på det nordiske marked, og er endnu et skridt tættere på en portfolie med biologiske produkter, der allerede har flere biostimulanter målrettet abiotisk stress og kvælstoffiksering i flere afgrøder.

Kontakt venligst Jesper Yngvesson, Technical Manager, Syngenta Nordics eller Henrik Ryberg, CP & Seeds Area Sales Manager, Syngenta Denmark  for yderligere kommentarer eller information.

Jesper Yngvesson 

Telefon: +46 708 98 24 92 

Henrik Ryberg 

Telefon: +45 30 47 05 64