Syngenta lancerer biostimulant produkter med kvælstoffikserende bakterier til brug i blandt andet korn og græsafgrøder

Pressemeddelelse
Grøn mark

Syngenta lancerer nu produkterne; Vixeran og NutribioN til kvælstoffiksering.

Fælles for de to produkter er, at de er baseret på den unikke og robuste kvælstoffikserende bakteriestamme Azotobacter salinestris (CECT 9690). Bakterierne kan forsyne plantens blade og rødder med en kontinuerlig tilførsel af kvælstof, der fikseres fra luften, gennem vækstsæsonen. Produkterne hjælper på denne måde landbruget med at blive mere effektivt, rentabelt og bæredygtigt. 

Produktkategorien biostimulanter er produkter baseret på naturligt forekommende stoffer, som hjælper afgrøden uden i sig selv at være en gødning eller selv bekæmpe skadevoldere f.eks insekter, svampe eller ukrudt. Biostimulanter bruges ofte til at øge næringsstofoptagelsen og fremme afgrødens kvalitet, eller til at styrke eksisterende forsvarsmekanismer mod f.eks. klimastress eller andre faktorer, som afgrøder udsættes for i løbet af vækstsæsonen. Vixeran og NutribioN er det samme produkt, der blot markedsføres under forskellige navne.

Robuste produkter testet i forsøg
Vixeran er testet i danske, og svenske forsøg i hvede og sletgræs i løbet af 2022 med gode resultater. Nordiske forsøg har vist, at ved at tildele Vixeran til vinterhvede, kan op til 30 kg N pr. hektar hentes fra luften, hvilket dermed gør det muligt at reducere gødningstildelingen uden at gå på kompromis med udbyttet. Desuden viser forsøg i hvede, at produkterne hæver udbytteniveauet med 1,5 procent ved tilførsel af biostimulanten til en klassisk gødningsplan.

- Så selv når man gøder som normalt, får man lidt ekstra udbytte, pointerer Jesper Yngvesson, teknisk ekspert ved Syngenta Nordics.

Stabilitet og brugervenlighed i fokus
Netop det at kunne opretholde eller øge udbytteniveauet trods en lavere kvælstoftilførsel har været en vigtig gren i udviklingen af Vixeran og NutribioN. Kvælstofholdige gødninger skønnes på verdensplan at stå for 50 procent af udbytterne i fødevareproduktionen.  

- Produktionen af gødninger er ikke uden omkostninger, fordi der følger en række miljøproblemer i kølvandet på det store forbrug af kvælstofholdige gødninger, såsom udledning af drivhusgasser, udvaskning og forsuring, siger Jesper Yngvesson.

Sammenhængen mellem produktion af kvælstofgødning og fossil-energi blev tydelig i 2022, hvor prisudsving på primært naturgas førte til ekstreme udsving på gødningsmarkedet.

Med Vixeran og NutribioN er landmændene mindre udsat for de kraftige prisudsving på energimarkedet og kan reducere behovet for kvælstofgødning. Det kan gøre landbruget mere effektivt, rentabelt og lidt grønnere.

- Ved hjælp af dette biostimulant produkt kan vi forsyne planterne med kvælstof på en forholdsvis enkel måde. Det vil mindske vores afhængighed af kunstgødning, og samtidig kan vi reducere både CO2-udledning og transportomkostninger og stadig bevare produktiviteten. Der er så mange positive ting ved disse produkter, siger Jesper Yngvesson og afslutter:

- Biostimulanten er tilmed robust og nem at anvende, hvilket vi ser ved, at midlet kan tåle frost, virker på både rødder, blade og omgivende jord og kan blandes med de fleste plantebeskyttelsesmidler.

 

Læs mere om Vixeran her 

 

Om biologiske midler
Biologiske midler opdeles populært i to kategorier: Biostimulanter og biologiske bekæmpelsesmidler. Biologiske bekæmpelsesmidler bruges til at beskytte planten mod angreb fra skadegører, hvorimod biostimulanter styrker plantens eksisterende forsvarsmekanismer. Biostimulanter er baseret på naturligt forekommende materialer og kan være videreforarbejdet via biologiske processor. Effekterne kan være mangeartede, og afhænger af midlets ophav, indhold og sammensætning.

Om Vixeran
Vixeran er en biostimulant, der er designet til at fiksere kvælstof fra luften og gøre det tilgængeligt for afgrøden. Vixeran anvendes for at øge udbyttet eller for at fastholde højt udbytte med reduceret kvælstoftildeling. Vixeran er baseret på bakteriestammen Azotobakter salinestris (CECT 9690).