Resultater fra andet år af GRObund projektet viser igen fine udbytter på tværs af dyrkningssystemerne - og interessante omkostningsforskelle

Pressemeddelelse
Høst af vinterhvede ved JSJ-agro i Birkelse 2022

GRObund projektet har til formål at skabe mere viden om, hvordan vi kan dyrke jorden på den mest bæredygtige måde. Resultaterne for andet år ligger nu klar.

For at kunne bedømme det fulde potentiale og finde de rigtige løsninger, er der brug for mere data og viden lokalt om forskelle og udfordringer ved de tre dyrkningssystemer - pløjet, reduceret jordbearbejdning og conservation agriculture (CA) - samt eventuelle forskelle mellem jordtyper. 

Derfor undersøger Syngenta forskelle mellem de tre dyrkningssystemer under danske klimatiske forhold, hvor vi bl.a. følger hvordan jorden samtidig tilpasser sig de forskellige dyrkningssystemer. Det gøres i samarbejde med SEGES Innovation samt en række andre partnere inden for forskning og landbrugsrådgivning.

- Resultaterne ser fine ud på tværs af dyrkningssystemerne - både i forhold til udbytte og økonomi. Vi oplever fortsat en stor interesse for projektet fra både landmænd og konsulenter, ligesom forskellige interesseorganisationer viser stigende interesse. Vi håber, at projektet kan bidrage til mere viden om, hvordan vi i fremtiden kan dyrke vores jord på den mest bæredygtige måde, siger Lars Holm Nielsen, Head of Business Sustainability ved Syngenta Nordic.

Resultater 
Vinterhveden havde hestebønner som forfrugt. Et godt udgangspunkt til vinterhveden, der blev etableret i efteråret 2021. Gennem hele sæsonen har parcellerne set meget ensartede ud, hvilket også kommer til udtryk i udbytteresultaterne. 

- Der er opnået meget ens udbytter på tværs af de tre dyrkningssystemer på de enkelte lokaliteter. Det gennemsnitlige udbytte for de tre lokaliter i 2022 er 108,4 hkg/ha for det pløjede system og 107,7 hkg/ha for reduceret jordbearbejdning, mens CA resulterede i 108,7 hkg/ha, siger Morten Lind, Teknisk ekspert ved Syngenta Nordic.

Udover at kigge på biologien er økonomien på bundlinjen også vigtig for en landmand, og her er der større forskelle at finde mellem de tre dyrkningssystemer. Forskellene ses i maskinomkostninger, brændstof- og timeforbrug.

- De gennemsnitlige besparelser i brændstofforbug for de tre lokaliteter er -13% for reduceret jordbearbejdning og -22% for CA. Ligeledes er der lavere maskinomkostninger samt timeforbrug i marken for begge dyrkningssystemer, siger Morten Lind og afslutter: 

- Med en mulig kommende CO2-afgift er besparelser i brændstofforbrug – som medvirker til en mindsket udledning af CO2 – også værd at bemærke.  

I efteråret blev der etableret efterafgrøder i forsøgsparcellerne, hvor der blev anvendt kvælstoffikserende efterafgrøder i systemerne med reduceret jordbearbejdning og CA.

I den kommende sæson vil der blive etableret vårbyg (Laureate) på GRObund lokaliteterne. En spændende sæson, hvor det bliver interessant at se, hvordan de vårbyggen klarer sig i de forskellige systemer. Der kan blandt andet forventes større forskelle mellem de tre systemer i forhold til fremspiring og etablering. 

 

Få et samlet overblik over resultaterne her

Læs mere om GRObund projektet her

Mere information om forsøgsværterne & anlæg af forsøg