Nyt middel til at minimere afgrødeskader i roer

Pressemeddelelse
Sukkerroemark

Syngenta lancerer ny biostimulant på det danske marked i 2023 efter gode forsøgsresultater i roemarker. Midlet minimerer sprøjteskader og øger plantedækket i roer ved at genopbygge afgrøden efter de skader, der kan opstå på baggrund af kradse herbicidbehandlinger.

Det er almindelig kendt, at herbicidstrategien i roedyrkning ofte efterlader roemarken skadet eller lysfarvet, efter brug af kradse midler på de små og sarte roeplanter i det tidlige forår

Syngenta lancerer derfor Megafol – en ny biostimulant udviklet til at genoprette væksten i afgrøder efter sprøjteskader. Midlet har vist fremragende resultater ved at reducere afgrødeskader i de danske roemarker i 2022 og lanceres derfor allerede til sæsonen 2023.

”Når vi sprøjter mod ukrudt, påvirker vi, med de tilgængelige produkter, også selve roen. Det er den påvirkning på roen, Megafol modvirker. Med begrænsede handlemuligheder er den typiske strategi i roedyrkning ofte kendetegnet af et kompromis mellem tilstrækkelig brug af herbicider og minimering af sprøjteskader. Med Megafol kan vi dog beviseligt mindske sprøjteskaderne, uden at gå på kompromis med effekten mod de bredbladede ukrudtsarter der er dominerende i roemarker,”

fortæller Henrik Ryberg planteavlskonsulent hos Syngenta Nordic, og fortsætter:

”Vi ser et tydeligt større plantedække ved at tilføre Megafol til ukrudtssprøjtning i roer, da midlet er med til at genoprette væksten efter herbicidbehandlingen hurtigere. Vores resultater viser betydeligt større plantedække få dage efter ukrudtsbehandling og en stigning på op til 1400 kg/ha i sukkerudbytte.” 

Megafol er en flydende biostimulant, der kan iblandes alle kendte ukrudtsmidler og almindeligt anvendte olier. Der skal anvendes 1-2 liter Megafol pr. hektar i 100-300 liter vand pr. hektar.

”Vi markedsfører nu midlet til roedyrkere, fordi vi har set rigtig gode resultater i sidste års forsøg, og fordi de typisk anvender midler som clomazon og ethofumesat, der har risiko for at være hårde ved afgrøderne og volde skade. Ved at iblande 2 liter pr. hektar Megafol i ukrudtsbehandlinger kan man sikre sine afgrøder mod de markante skader, der kan opstå,”

fortæller Henrik Ryberg.

Banebrydende teknik bag nyudviklet biostimulant

Megafol er det første middel, der lanceres på det danske marked, der er udviklet på baggrund af den banebrydende teknik Geapower. Det er en teknik udviklet af biostimulant-producenten Valagro, som Syngenta opkøbte i 2020. Geapower er en metode til systematisk udvælgelse og skånsom ekstraktion af biologisk aktive stoffer.

”Med Geapower har vi et koncept, der gør det muligt for os aktivt at afsøge, hvilke DNA-sekvenser i eksempelvis alger, der har de gavnlige naturlige effekter, der er behov for i fremtidens landbrug. I takt med, at vi får mere viden om plantestress og afgrødeskader, kan vi med teknikken målrette vores søgning efter de specifikke biologiske effekter, vi ønsker at overføre – og det er Megafol det første eksempel på,”

fortæller Henrik Ryberg. 

Testes i flere afgrøder

Megafol er godkendt til brug i alle afgrøder, og Syngenta vil i det kommende år og sæsoner teste produktets værdi i andre afgrøder. I forsøgene, der er foretaget hidtil, er der ikke set en nedsat effekt af herbiciderne ved tilsætning af Megafol på de almindelige ukrudtsarter hvidmelet gåsefod, snerlepilurt, vejpileurt, lugtløs kamille og spildraps. I de kommende år, vil der yderligere udføres forsøg ved sprøjtninger mod andre ukrudtsarter i blandt andet kornafgrøder.

”Vi ser et stort potentiale i Megafol, og vi regner med, at der kan være resultater at hente i eksempelvis spinat og muligvis også i de klassiske kornafgrøder. Dog skal vi teste anvendelsen yderligere for at finde ud af, hvor der er værdi i brugen af midlet. Ved roedyrkningen så vi, at Megafol ikke nedsatte effekten af ukrudtsbekæmpelsen mod det bredbladede ukrudt, og vi skal sikre, at denne effekt også gør sig gældende i andre afgrøder, hvor det er andre typer ukrudt, der er dominerende,”

fortæller Henrik Ryberg.

Om biologiske midler

Biologiske midler opdeles populært i to kategorier: Biostimulanter og biologiske bekæmpelsesmidler. Biologiske bekæmpelsesmidler bruges til at beskytte planten mod angreb fra skadegører, hvorimod biostimulanter styrker planten eksisterende forsvarsmekanismer. Biostimulanter er baseret på naturligt forekommende materialer og kan være videreforarbejdet via biologiske processor. Effekterne kan være mangeartede, og afhænger af midlets ophav, indhold og sammensætning.

Om Megafol

Megafol virker gennem en kompleks sammensætning af planteekstrakter og biologiske aktivstoffer, som har dokumenteret effekt ved at stimulere planters tolerance overfor abiotisk stress. Midlet er baseret på molekyler fra tang, høstet langs den nordnorske kyst, samt mikronæringsstofferne jern, mangan og zink.

Om Syngenta

Syngenta er en af verdens førende landbrugsvirksomheder, der består af Syngenta Crop Protection og Syngenta Seeds. Vores ambition er at hjælpe med at brødføde verden samtidig med vi passer på planeten.Vi stræber efter at forbedre landbrugets bæredygtighed, kvalitet og sikkerhed med videnskab i verdensklasse og innovative løsninger indenfor plantebeskyttelse og frø. Vores teknologier hjælper millioner af landmænd over hele verden med at producere mere ud fra færre ressourcer.
 
Pressekontakt
Hvis du har yderligere spørgsmål venligst kontakt vores hovednummer på +45 32 87 11 00