You are here

Share page with AddThis

Rene marker er god reklame

Plantebeskyttelse
11.04.2015

Markant renere marker, hvor Callisto bruges i første og anden sprøjtning

MajsFlere maskinstationer vælger at medtage Callisto i anden sprøjtning, fordi rene marker er god reklame for maskinstationens omdømme. Optælling i forsøg før høst viser, at anvendelse af Callisto i både første og anden sprøjtning har givet renere marker end hvor Callisto ikke har indgået i anden sprøjtning. Dette skyldes Callistos brede effekt på fremspiret ukrudt kombineret med en vis jordeffekt som kan forhindre ny fremspiring.

Med 3-5 løvblade i majsen omkring 10-12 dage efter den første sprøjtning følges op på det nye ukrudt. Callisto sikrer også god effekt på rodukrudt som grå bynke, tidsler  og spildkartofler. Til bekæmpelse af græsser med 3-4 blade anbefales blanding med MaisTer ved behandlingen.

Callisto - Sikker partner mod ukrudt i majsmarken 

Ukrudt i majsmarken bekæmpes første gang, når det har 1-2 løvblade. Callisto er en særdeles effektiv løsning mod de hyppigst forekommende ukrudtsarter, herunder pileurter, kamiller, sort natskygge, burresnerre og ærenpris.

I første sprøjtning anvendes 0,5-0,75 liter Callisto pr. hektar. Ved forekomst af storkenæb, hejrenæb eller stor bestand af pileurter blandes med Harmony SX. Størst mængde Callisto anvendes ved mange og store ærenpris og ved generelt stort ukrudtstryk og øget vokslag.

Ved problemløsninger og sene sprøjtninger er Callisto også den skånsomme og virksomme løsning. Callisto er ikke et SU middel og modvirker dermed resistensdannelse.

Callisto anbefaling
Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe eller e-maile vores planteværns-specialister, der begge gerne svarer på spørgsmål og rådgiver om brugen af planteværn.

 

Martin Clausen  
Produktkonsulent
Mobil +45 24 47 84 02
E-mail: [email protected] 

Til Callisto produktside