You are here

SY Silverbull sætter standard for, hvad kvalitet er i majs

Nyhed - Udsæd
08.11.2021

Vi er på besøg hos Rene Lund Hansen, der er godt tilfreds med majssorten SY Silverbull. Se video herunder

Selvom majsen kom i jorden på det seneste tidspunkt nogensinde på Kirstineminde Landbrug, klarede blandet andet sorten SY Silverbull sig rigtig godt og god tørstofprocent. 

Årets sæsonmæssige udfordringer har betydet, at majsen først kom i jorden sent – i maj måned – har René Lund Hansen fra Kirstineminde Landbrug fortalt. Majsen har været stresset på grund af tørke og store mængder nedbør samt den korte vækstperiode. Det har virkelig sat majssorterne tidlighed på prøve. 

”Vi er interesseret i at have nogle, forholdsvis ens FAO-tal, så de modnes ens, og så skal på grund af vores klima alle være forholdsvis tidlige sorter. Min bekymring denne sæson var, om vores majssort SY Silverbull ville være lidt til den sene side, men det har til årets høst vist sig, ikke at have noget på sig,”

fortæller René . 

Majsen og SY Silverbull blev høstet før den 1. oktober og resultatet var godt og tilfredsstillende - ikke fantastisk, men det er langt over forventning ifølge Rene.

Hjemmeavlet grovfoder

Det er vigtig for bedriften Kirstineminde Landbrug selv at dyrke grovfoder.

”Man kan sagtens købe sig til en god foderkvalitet. Men det er ikke det, det går ud på hos os. For os går det ud på at have så høj en grovfoderandel andel og en så høj proteinavl herhjemme, så vi kun skal ud at købe så lidt protein som muligt.”

siger René . 

Det er sået og høstet 27 hektarer med SY Silverbull, som er majs til grovfoder. SY Silverbull er blandt andet kendt for sit høje FK NDF, og højt energiindhold i tørstoffet. 

Hør hvad René ellers har at sige om majssorten SY Silverbull og ikke mindst vores egen rådgiver Mogens Steenholt Mogensens analyse af dette års høst på Kirstineminde Landbrug - se video fra Kirstineminde Landbrug herover.

Majs

Majs

Højtydende sorter tilpasset de danske forhold

Majs

Produkter til majs

Plantebeskyttelse til majs

Majssort SY Silverbull logo

SY Silverbull - NYHED

Ny majssort med stort udbyttepotentiale af top kvalitet.