Stabile høje udbytter i Hybrid vinterbyg

Nyhed - Udsæd
Høst af Hyvido

Hybridbyg-sorterne fra Syngenta har igen i år haft et fint år. Man bliver aldrig skuffet over udbyttet i en hybridbyg-sort. Har du fået afsat byggen på det optimale tidspunkt, vil du i år opleve et rekordhøjt dækningsbidrag i vinterbyg. Måske havde du sat næsen op til endnu højere udbytter, men det er vigtigt at huske, at hybridbyg ofte dyrkes efter to til tre år med korn som forfrugt. Det betyder, at udbyttet aldrig når 100 % af potentialet. I årets landsforsøg ligger udbytterne ca. 1000 kg./ha over udbytterne fra 2021. I gennemsnit er der opnået 101,50 hkg/ha. 

Valg af sort

De to-radede sorter har, for første gang i mere end 6 år, i landsforsøgene, opnået udbytter tæt på hybridbyg sorter. Derimod har øvrige seks-radede sorter generelt ikke haft et specielt godt år. Baggrunden skal sandsynligvis findes i den meget sene såning af vinterbyg (den 22. september eller senere), samt en meget mild vinter, der ikke har begunstiget hybridbyg-sorternes store robusthed og fremragende vinterfasthed. Derfor er det vigtigt, når du vælger sort at kigge på flere års gennemsnit. Det giver dig en garanti for, at du ikke blot har valgt en ”døgnflue”. 

På nedenstående skema kan du se flere års gennemsnit på de mest udbredte vinterbygsorter i Danmark.

 

Sort 2022  2021 2020 2019 2018 Gennemsnit
Jettoo Hybrid 104 107 106 108 106 106
SY Scoop Hybrid* 105 106 - - - 106
SY Galileoo Hybrid 103 101 105 108 106 105
Toreroo Hybrid 104 102 102 109 106 105
SY Dakoota Hybrid* 104 104 - - - 104
LG Globetrotter 2-radet  103 102 103 100 108 103
SY Kingston Hybrid* 102 103 104 - - 103
KWS Tardis* 2-radet 104 102 99 105 - 103
Valerie 2-radet 100 103 101 101 105 102
Bordeaux 2-radet 107 98 100 101 102 102
KWS Kosmos 6-radet 95 101 101 102 101 100
KWS Meridian 6-radet 97 100 98 103 101 100
Cleopatra 2-radet 100 100 99 100 99 100
Neptun 2-radet 100 95 100 101 98 99

Kilde: Landsforsøgene 2022-2018, * ikke deltaget alle årene

 

Landsforsøgene er ikke dyrket optimalt i forhold til hybridernes potentiale

Når du vælger en hybridbyg-sort, har du samtidig mulighed for at så i en forholdsvis lang periode af september. Hvis du foretrækker det, kan du starte en af de første dage i september og spare en del på udgifterne til udsæd, samt udnytte det optimale potentiale, der er i hybridbyg. Ofte vil du høste 1000 kg ekstra ved at så den 1. september i forhold til den 25. september. Hybriderne er velegnet til tidlig såning, i modsætning til to-radede sorter, der har en mere oprejst vækst i efteråret.

Dette gør dem mere følsomme for udvintring, hvis vinterbyggen bliver for kraftig i efteråret. Foretrækker du af forskellige grunde at udsætte såningen, kan du gøre det uden problemer. Du skal blot justere udsædsmængden. Dette gøres nemt med vores udsædsberegner: Find den rette udsædsmængde med hjælp fra vores udsædsberegner her