Sikring eller forsikring mod sæsonens ubekendte med det rette bejdsemiddel

Nyhed - Plantebeskyttelse
Kartoffel dyrkning

Bejdsning af kartofler er afgørende for at undgå udvikling af udsædsbårne sygdomme. Det er en af grundstenene i en god og stærk etablering af dine kartofler. Bejdsning skal beskytte dine kartofler fra lægning til fremspiring – en periode, hvor vejret ofte arter sig forskelligt fra sæson til sæson.

Lige nu er det mest effektive middel til bejdsning af kartofler MAXIM 100 FS. Midlet kan bruges som vådbejdsemiddel på lægger såvel som rullebord. Bejdsning med MAXIM 100 FS sikrer god forebyggelse mod sygdomme og har en god dækkeevne – og leverer den bedste beskyttelse mod sølvskurv og black dot.

Vi har sammenlignet MAXIM 100 FS med det konkurrerende produkt på markedet for at illustrere, hvor de forskellige bejdsemidler har effekt på sygdomme.

  Aktivstof Rodfiltsvamp - knoldbårne Rodfiltsvamp - marksmitte Sølvskurv Black dot Afgrøde skade
MAXIM 100 FS Fludioxonil 100 g/l xxx x xx x xx
Rizolex 50 FW Tolclofos-methyl 500 g/l xxx x - - xx
Registreret varemærke: Rizolex 50 FW: Nordisk Akali
 
Rigtig god effekt = xxx
God effekt = xx
Middel effekt = x

Intet behov for additiver

Bejdser du med MAXIM 100 FS, anbefaler vi, at du ikke blander midlet med øvrige additiver. Formuleringen bag MAXIM 100 FS er gennemtestet og giver god beskyttelse.

Nedenfor har vi samlet de anbefalinger, du skal følge for at opnå tilstrækkelig dækning på både lægger- såvel som rullebord.

Du skal sikre den rette dækning af kartoflen

Den effektive bejdsning afhænger af en god dækning af kartoflen. Derfor er vores anbefaling på MAXIM 100 FS indrettet efter, at du bruger den vandmængde, der passer til din teknik.

Vores anbefalinger for bejdsning med MAXIM 100 FS er:

Bejdsning med MAXIM 100 FS på rullebord:

0,25 l MAXIM 100 FS + 0,25 – 0,75 l vand pr. ton kartofler. Den aktuelle vandmængde afhænger af teknik og udstyr og skal sikre, at der opnås god dækning af alle kartofler.

Det er afgørende, at du bruger en vandmængde, der stadig tillader god dækning af kartoflerne. Hvis du vil bruge en lav mængde vand, skal du derfor sikre dig, at du opnår tilstrækkelig dækning af kartoflernes overflade.

Bejdsning med MAXIM 100 FS på lægger:

Ved udsædsmængde på 2,5 ton kartofler pr. hektar er anbefalingen 0,625 l MAXIM 100 FS pr. hektar blandet op med 40 l vand.

Ved bejdsning på lægger er der flere faktorer, der kan spille ind på, at du opnår den rette dækning. Det være sig:

  • Det rette dysevalg
  • Antal dyser og placering
  • God sprøjteteknik
  • Øge vandmængden, hvis du kører ud sammen med flydende gødning

Kører du med flydende gødning, skal du være opmærksom på balancen for væskens tykkelse. Derfor:

Vær opmærksom på at øge vandmængden, hvis du også kører med flydende gødning samtidig med bejdsemiddel – her skal du iblande 70-100 liter vand pr. hektar.

Dosering af MAXIM 100 FS i relation til udsædsmængde

Dosering af MAXIM 100 FS er baseret på mængde af lægge-materiale. Den anbefalede dosering er 0,25 L Maxim 100 FS pr. ton kartofler.

Der tages ofte udgangspunkt i udsædsmængde på 2,5 tons pr. hektar, hvilket giver en anbefalet dosering på 0,625 l MAXIM 100 FS pr. hektar.

Den maksimale tilladte dosering på 1,375 l MAXIM 100 FS følger med en udsædsmængde på 5,5 tons pr. hektar.

Bejdsning hæver stivelsesudbyttet

Over en tre år fra sæsonerne 2018 til 2020 udførte den svenske kartoffelmelsfabrik Lyckeby fire forsøg med i alt 13 forskellige partier af sorter med en fordeling på elleve partier med Kuras og to med 2 Saprodi).

Resultaterne viste blandt andet et højere stivelsesudbytte på 0,7 tons/ha i gennemsnit.

Bejdsning af læggekartofler:

  Udbytte i ton/ha Stivelse % Stivelse udbytte ton/ha Netto kr/ha
Behandlet med MAXIM 100 FS 69,3 19,8 13,7 1800
Ubehandlet 66,5 19,5 13,3  

Kilde: Lyckeby rapport, 2020. Gennemsnit af 4 forsøg over 3 år med 13 forskellige partier af læggemateriale.