Undgå ukrudtsresistens - lær mere med #Rødderne Uncut

Nyhed - Plantebeskyttelse
Rødderne uncut ukrudtresistens

Resistente ukrudtsarter bliver flere og flere. Det i kombination med, at planteværnene er svære at få godkendt på markedet, presser dine muligheder i marken. Derfor er det afgørende at få styr på de våben, du har til rådighed, når du skal i gang med den nye sæson efter høsten. 

I det seneste afsnit af #Rødderne Uncut fortæller eksperterne Mogens Steenholt Mogensen og Henrik Rybjerg om resistens i græsukrudt og kommer med gode råd til, hvilke værktøjer du kan bruge for at komme det til livs.

Bekæmp ukrudt med sædskifte

Et af de bedste midler man kan arbejde med, er et sundt sædskifte. Da man på den måde bryder med den gentagende brug af et enkelt ukrudtsmiddel. 

”Vi ved, at jo flere år med vårsæd jo mindre græsukrudt får vi i forhold til de vækstprofiler, de passer til om efteråret. De nye regler med ekstra efterafgrøder gør også, at vi skal have noget mere vårsæd. Det hjælper også på problemet,”

fortæller Mogens Steenholdt Mogensen. 

Efterårsbehandling imod ukrudt med Boxer 

Ved problemer med væselhale kan du nøjes med et enkelt år med vårsæd for at komme problemet til livs til kommende vinter, men der er også de mere genstridige ukrudtssorter, hvor vårsæd ikke længere er tilstrækkelige. Det er sorter som rajgræs og rævehale, og her må der strengere midler i brug.

”Her er Boxer et af de produkter, hvor vi til dato ikke har oplevet nogen form for resistens,” fortæller Henrik Rybjerg. 

Når du anvender jordvirkende ukrudtsmidler der indeholder prosulfocarb, som Boxer, er det vigtigt, at man tager de rigtige forbehold, når man bruger aktivstofferne. For at minimere risiko for afdrift og fordampning skal du følge de anvisninger som SEGES og Syngenta i fællesskab har udarbejdet.  

Boxer skal f.eks. bruges når køresporene lige akkurat kan ses, og når græsserne begynder at vokse op igennem jordoverfladen. Her får vi klart den største optagelse af antistoffet prosulfocarb i græsserne. ”Vi har tidligere set, at man brugte Boxer for sent. Timingen og den rigtige dosering af produktet er afgørende, når du skal undgå, at græsserne udvikler resistens,” fortæller Mogens Steenholt Mogensen. 

Store problemer med græsukrudt og resistent græsukrudt – ikke blot i Danmark

Kigger man til Tyskland og Polen, er de også løbet ind i resistensproblemer, når det kommer til hanespore og grøn skærmaks.

Hanespore er en af de mest aggressive arter i verden til at udvikle resistens. Ukrudtssorten har spredt sig og kan findes på de fleste bedrifter med majs især i Syd- og Sydvestjylland, men kan også findes hos mange andre majsbedrifter over hele landet. 

”Skal man bekæmpe hanespore har Tocalis endnu en fin effekt,” fortæller Mogens Steenholt Mogensen. 

Se videoen herover og bliv klogere på, hvad du kan gøre for at undgå resistent græsukrudt.