Landets kartoffelplanter går ind i en kritisk vækstfase

Nyhed - Plantebeskyttelse
Biostimulant sprøjtning i kartofler

Efter at vejret har vist sig fra både sin våde og varme side, er det særligt vigtigt, at vi får beskyttet vores kartoffelafgrøder mod angreb af skimmelsvamp. Det gælder om at holde skimmel ude af marken, og derfor skal man helst beskytte sine afgrøder, før et udbrud opstår. 

Det ligner, at de fleste danske kartoffelavlere er kommet godt i gang med skimmelbehandlingen, og vi ser, at der i disse dage bliver kørt anden sprøjtning mod skimmel. En effektiv skimmelstrategi er kendetegnet ved behandling i relativt faste intervaller, hvor der skiftes mellem aktivstoffer. Det er derfor vigtigt, at du skifter mellem virkemekanismer i løbet af sæsonen. Dog kan der være god effekt, ved at opbygge en blok effekt mod skimmel med Revus i begyndelsen af sæsonen. Det kan gøres ved gentagne behandlinger med Revus i dine indledende behandlinger. 

Revus beskytter translaminært, hvilket betyder at du kan beskytte både under og overside af bladene – en vigtig funktion i starten af skimmel-sæsonen. Den kraftige udvikling vi har set i begyndelsen af sæsonen betyder, at du skal være særligt opmærksom på jordbåren skimmel - også nu hvor kartoffeltoppene har lukket af for rækkerne. 

Beskyt afgrøden, når knoldene dannes

Det er lige nu, at knoldsætningen og knoldudviklingen for alvor igangsættes i kartoffelplanterne landet over. Det er en særlig kritisk fase i afgrødens levetid, for bruges energien forkert, vil det betyde færre og mindre knolde til høst. Især de høje temperaturer, vi har udsigt til i de kommende uger, kan stresse afgrøderne og få dem til at igangsætte deres eget forsvarsværk mod netop varme og tørke stress. Bliver planten varmestresset, vil den udsættes for oxidativ stress, hvor frie radikaler ophobes, hvilket vil nedbryde plantens celler og enzymer. Planten vil dertil også tabe saftspænding og lukke ned for fotosyntesen.

Denne stresspåvirkning kan modvirkes med 1-3 behandlinger med Quantis i intervaller af 14 dage fra begyndende knolddannelse. Med Quantis giver du afgrøden et let tilgængelig miks af organisk kulstof, aminosyrer, kalium og calcium, der supplerer planten på celleniveau. Til sammen giver det en cocktail, der øger plantens produktion af antioxidanter og hjælper til at opretholde saftspændingen. På den måde kan du beskytte dine kartoffelplanter mod det varmestress, der eventuelt vil opstå i de kritiske faser i plantens liv.

Det gøres rent praktisk ved at anvende Quantis i en dosering på 2 L/ha i en normal vandmængde fra 100-300 liter, afhængig af afgrødens vækst. Vores danske forsøg viser konsistente udbytteforbedringer i test, hvor der er tilført Quantis i stadie BBCH20-40, som er den periode, kartoffelplanten netop befinder sig i den kommende periode – og er det tidspunkt, hvor planten anlægger sine knolde.

Quantis kræver ikke, at du skal køre flere gange i marken, da den er blandbar med de fleste midler. Du skal ideelt set bruge Quantis sammen med den første eller anden skimmelbehandling, omkring begyndende knolddannelse, og følge op med 1-2 efterfølgende behandlinger i 14 dages intervaller, igen sammen med efterfølgende skimmelbehandlinger.