Forsøg viser merudbytte med biostimulant i kartofler

Nyhed - Plantebeskyttelse
Biostimulanter i kartofler

Phillip Schmidt er den ene del af Schmidt I/S, der har en planteproduktion på 300 hektar ved Grenå på Djursland. En stor del af deres produktion udgøres af kartofler, hvor de i år har 100 hektar stivelseskartofler i jorden. 


Vi har spurgt ind til Phillip Schmidts forsøgsmark, og hvorfor han finder biostimulanter interessante. 

Hvordan er jeres forsøg med Quantis strikket sammen?
"Vi har lavet en ubehandlet parcel med en behandlet parcel ved siden af, for at få en direkte sammenligning, og så har vi gentaget mønstret 4 gange ned gennem marken, så vi kan måle på variationerne over hele marken. Når vi så tager kartoflerne op, så har vi en udbyttemåler på, der måler med en nøjagtighed på omtrent 1 procent" fortæller Philip Schmidt og fortsætter:


"Vi behandler som foreskrevet på produktbeskrivelsen, der følger med. Det vil sige, at vi kører ud med første behandling, når planterne er 10-15 centimeter høje. Det passer med, at det er i den periode, kartoflerne sætter sine knolde. Vi kører med en dosis på 2 liter pr. hektar. I år kører vi dog efter anvisning om varmestress, og ikke stadiebeskrivelsen, og gav første behandling i uge 24".

I testede også Quantis i sæsonen 2020. Hvad var jeres resultater der?
"Vi så en klar forbedring i knoldudbyttet. Vi så ingen visuelle tegn i marken eller på planterne, men da vi tegnede vores udbyttekort, dannede tendensen med det højere udbytte sig. Det stemmer meget godt overens med det, vi får at vide om Quantis, at man ikke med det blotte øje kan se effekten af Quantis, men effekten kommer på knoldudbyttet til sidst" fortæller Philip Schmidt. 

Hvorfor er det relevant for jer at anvende en biostimulant som Quantis?
"Vi er placeret ude på næsetippen ved Djursland, og vi får ikke særlig meget vand ift. resten af landet. Regnen stopper typisk lidt vest for os, og havet sørger for at trække det uden om tippen. Derudover får vi en del sol kontra andre steder i landet. Så selv om vi har gode jordbundsforhold, har det en tendens til at blive tørt hos os. Derfor kigger vi på, hvilke muligheder vi har, for at kunne gøre noget ved netop det. Vi har ikke etableret vandingsanlæg til alle vores marker, og vanding er dyrt. Kan vi derfor styrke planten og give et boost til dens eget forsvar mod netop tørke og varme, skal vi helt sikkert afprøve det," fortæller Philip Schmidt.

Tanken om at bruge biologiske midler til at styrke planterne er for mange ny, og et produkt som Quantis skal bruges forebyggende for at højne udbytterne. Hvordan passer tankegangen bag denne slags produkter ind i jeres kartoffelproduktion?
"At gøre noget før vi ser en virkning af det, gør vi jo allerede med flere ting. Vi tildeler også gødning uden at se en effekt med det samme. Det handler i høj grad om at gøre det til en vane, og få det ind i sine skemaer. Vi kører fast vores skimmelsprøjtninger hver 7. dag, hvilket også er forebyggende. Der kan vi nemt blande Quantis i, når vi alligevel kører. Vi ved jo, at når temperaturerne kommer op over 23 grader i mere end 4 timer, så påvirker det kartoffelplantens vækst negativt. Der giver det god mening at styrke afgrøden så denne mekanisme minimeres, " fortæller Philip Schmidt.