Biostimulanter booster dine planters forsvar

Nyhed - Biologiske midler
kartoffelplante

I takt med flere og mere ekstreme sæsoner, begynder flere at kigge efter nye måder at styrke deres afgrøder på - og her er biostimulanter interessante.

Biostimulanter vinder  større indpas, fordi de kan hjælpe til at stimulere den naturlige proces i afgrøden ved

  • udnyttelse af næringsstoffer
  • øge tolerancen af abiotisk stress eller
  • ved at forbedre den generelle kvalitet i afgrøden.

Der findes forskellige biostimulanter på markedet, og alle har forskellige anvendelser og effekter. Fælles er dog, at de stimulerer de naturlige processer i afgrøden. 

Hvis vi i fremtiden fortsat skal avle høje udbytter, skal vi bruge de virkemidler, der er tilgængelige. De rette biostimulanter kan hjælpe til, at du ikke mister unødigt udbytte til uforudsete hændelser i sæsonen – særligt relevant for mange kartoffelavlere.

Se med i video, hvor #Rødderne forklarer mere om biostimulanter

Vil du vide mere om biologiske midler, er #RØDDERNE gået sammen i deres nye videoformat ’Rødderne UNCUT’ for at tale om den nye produktkategori. Se derfor med, når vores to faste eksperter Morgens og Henrik sætter uret til 10 minutter og taler dig gennem, hvordan du skal forholde dig til de nye biologiske produkter, hvordan du bruger dem, og hvordan de kan gøre en forskel for dig. 

Quantis biostimulant styrker plantens forsvar

Et af de biologiske midler, du kan anvende lige nu, hvis du vil i gang med at bruge biologiske midler, er biostimulanten Quantis.

Quantis består af:

  • organisk kulstof
  • aminosyrer
  • kalium
  • calcium

Stoffer, som styrker plantens celler ved at øge plantens egen produktion af antioxidanter og hjælper med at opretholde saftspændingen. Det giver plantens eget forsvar et boost i det kritiske vækststadie, så den kan rette sin energi mod knoldsætningen.

Især i afgrøder som kartofler er det vigtigt ikke at udsætte afgrøden for varmestress, særligt i de kritiske faser – som den knolddannelse, der netop nu er i gang i marken.

Når temperaturen overstiger 25 grader, vil kartoffelplanten igangsætte sit eget forsvarsværk og ikke bruge sin energi på at fremme sin knoldsætning eller knoldudvikling. Derfor skal du i disse perioder være opmærksom på, at kartoffelafgrøderne bruger deres kræfter hensigtsmæssigt. Her kan du med Quantis give planten det boost, der skal til, for at den kan modstå de varme og tørre perioder, der kommer i løbet af en sæson. 

Quantis øger udbyttet i kartofler med gennemsnitligt 2 tons per hektar og 0,3 procent i stivelse

I forsøg ser vi i gennemsnit merudbytter på 2 tons og et øget stivelsesindhold på 0,3 procent ved brug af Quantis 1-3 gange i de kritiske vækstperioder. Flere lokale forsøg har også vist merudbytter på 10 procent, og i 2020 og 2021 har merudbyttet i gennemsnit ligget på 3,8 procent.

Ved at styrke afgrøden i den kritiske vækstperiode mindsker du risikoen for udbyttetab, når sæsonen byder på ugunstige vejrforhold. Quantis kan bruges som blandingspartner og dermed nemt tilføjes din eksisterende køreplan, og er dermed en billig måde at øge udbytte og kvalitet.

Lær mere om Quantis her