Videnskabelig undersøgelse viser QUANTIS virkemekanismer

Nyhed - Biologiske midler
QUANTIS biostimulant

Et videnskabeligt studie på University of Nottingham har undersøgt, hvilke virkemekanismer, som gør QUANTIS effektivt i kampen mod varmestress i kartofler. 

Undersøgelsen viser, hvordan QUANTIS virker ved at stimulere kartoffelplanten, så den kan fortsætte fotosyntesen - selv under påvirkning af varmestress.

Fysiologiske processer som QUANTIS virker på

Kartoflen har tilpasset sig til at gro optimalt ved temperaturer mellem 20-25 grader for topvækst og 15-20 grader ved knolddannelse. Kartoffelplanten er derfor som udgangspunkt følsom overfor varmestress i situationer, hvor temperaturen overstiger de givne intervaller.

Kartoflen er mest følsom overfor varmestress ved begyndende knolddannelse samt i de følgende vækststadier, hvor den videre udvikling af knolde finder sted. I disse faser skal planten gå fra vegetativ vækst til reproduktiv vækst, hvilken i sig selv kræver en stor omlægning af plantens fysiologiske processer. 

Det er derfor i særlig grad vigtigt, at planten ikke er udsat for unødvendig stress i disse perioder.

Længere perioder med temperaturer over 25 grader giver i første omgang mindre produktion af klorofyl og binding af CO2 i bladene, som efterfølges af manglende bevægelse af sukkerstoffer fra bladene til knoldanlæg.

Hvis varmestressen finder sted i perioden omkring begyndende knolddannelse, bliver resultatet derfor: 

  • Forsinket knolddannelse
  • Færre knoldanlæg
  • Faldende udvikling af knolde

Hvad gør QUANTIS effektivt?

QUANTIS har en række positive effekter på reduktion af varmestress, fordi produktet indeholder en stor variation af molekyler, som blandt andet er produceret under fermentering af melasse. 

Indholdet af de biologisk aktive molekyler omfatter blandt andet flere antioxidanter og plantehormoner samt kalium, calcium og organiske molekyler, som bidrager til at opretholde det osmotiske tryk i bladenes spalteåbninger, så fotosyntesen opretholdes under varmestress.

QUANTIS indeholder desuden små proteiner, peptider og aminosyrer og adskillige sukkerstoffer, som stimulerer planten og gør den mere robust overfor varmestress.

Sådan bør du anvende QUANTIS for at mindske stress

For at sikre dig den bedste effekt af de virkemekanismer, som QUANTIS bidrager med, bør du behandle med QUANTIS i de perioder, hvor kartoffelplanten er mest sårbar. Dvs. ved begyndende knolddannelse samt før varmestress.

Det er vigtigt, at du anvender QUANTIS præventivt, dvs. inden planterne lider af abiotisk stress, mangel på næringsstoffer eller biotisk stress. 

Det er desuden vigtigt, at planten er i god vækst, når du behandler med QUANTIS