You are here

Tid til at gøde din Hyvido

Nyhed - Udsæd
16.02.2017
Hyvido

Nu er det ved at være tid til at gøde din Hyvido.

Vi anbefaler, at du bruger en gødningstype med svovl, og at du tilpasser gødningsmængden efter antal sideskud i dine planter for optimal vækst. 

Ved 1-2 sideskud tildel 70% af den samlede gødningsmængde første gang jorden er tilgængelig.

Ved 3-6 sideskud tildel da 50% af den samlede gødningsmængde første gang jorden er tilgængelig.

Ved 6 eller flere sideskud tildel da kun 30%

 

Læs mere i Hyvido dyrkningsvejledning

 

Ved vækststart i foråret er det vigtigt, at du går ud i marken og laver optællinger af antal hovedskud per plante. Gødningstilførsel foregår efter nedenstående tilførsel plan. En for tæt mark kan medføre at hektolitervægten efterfølgende bliver for lav. Modsat vil en for åben mark forhindre udbyttet i at komme helt i top.

 

Antal skud pr. planteMedium marts % af samlet N mængdeMedium april % af samlet N mængde
>630 %70 %
3-650 %50 %
1-270 %30 %