You are here

Se Mogens Steenholt Mogensen, Syngenta fortælle om kålbrok i raps

Udsæd
01.04.2015

Se og hør om Syngenta's højtydende vinterrapssorter - bl.a. om den kålbrokresistente sort SY Alister

Se Mogens Steenholt Mogensen, Syngenta fortælle om kålbrok i raps og om hvordan du kan forhindrer smitten breder sig. Hør hvordan du stadig kan beholde raps i dit sædskifte

Syngentas vinterrapssorter er kendetegnet ved at være blandt de tidligste på markedet. Sorternes tidlighed giver en klar fordel i fordelingen af høsttidspunktet i forhold til andre afgrøder, fx vårbyg og vinterhvede.
 

 
Alle Syngentas sorter er udvalgt, så de er særdeles velegnet til tidlig såning, grundet at de primært laver rodnet og gror knapt så meget opad i efteråret. Det betyder i praksis, at landmanden efter 1. august bare skal putte en SY vinterrapssort i jorden. Flere grodage giver større udbytte.
 
Klik her og se filmen

”Det er normalt kun muligt, at så vinterraps i starten af august, hvis det kan gøres efter frøgræs eller vinterbyg som forfrugt. Derfor bør vinterbyg fremover indgå i en større del af sædskiftet på rigtig mange planteavlslandbrug i Danmark. Vinterbyg, som forfrugt til vinterraps, giver dig som landmand et merudbytte på omkring 200-300 kg i forhold til såning efter vinterhvede”, siger Seed manager Carsten Lundsteen.
 
Til den kommende sæson, bør du prøve en eller flere af Syngentas sorter fra vores spændende vinterraps sortiment, blandt andet fordi: 

  • SY Carlo er en europæisk top hybridsort, der har vist stor stabilitet på mange forskellige lokaliteter.

Læs mere om SY Carlo klik her

  • SY Saveo er en ny højtydende hybrid vinterraps, der modner tidligt og grundet kort kort afgrøde højde ved høst, giver stor mejetærskerkapacitet.
  • SY Alister er en ny kålbrok resistent hybrid vinterraps, der gør rapsdyrkning muligt på marker, som er belastet af tidligere inficeret kålbrok hvilesporer. 

Foto viser en mark med pletter af kålbrok mark hvor SY Alister er udsået i det til venstre
Til højre er udsået en anden sort der ikke er resistent over for kålbrok.

Læs mere om SY Alister - klik her

Syngentas Sorter findes i units med 1.5 millioner frø, hvad der svarer til 3-4 ha. pr. unit.

For yderligere information:

Carsten Lundsteen
Mobil: 20 46 85 77
[email protected]