To nye og interessante majssorter til 2017 | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

To nye og interessante majssorter til 2017

Udsæd
14.12.2016
Majs

Syngenta har i mange år forædlet majssorter af høj kvalitet, - her er NK Bull blandt de mest kendte. De senere år har SY Milkytop og SY Nordicstar overtaget pladsen efter NK Bull.
To nye og interessante sorter kommer på markedet til 2017. Det er SY Karthoun og SY Rotango. SY Milkytop, SY Nordicstar, SY Karthoun og SY Rotango er alle stay green typer.

Herunder er givet en kort beskrivelse af alle sorter. Læs mere på de vedhæftede links til sorterne herunder.

SY Rotango:
SY Rotango er en 3-vejs hybrid i det middeltidlige segment (FAO 200) som har klaret sig godt især på de varmere lokaliteter. SY Rotango giver et godt udbytte med en høj kvalitet af alle parametre.

•    Helsædmajs med højt stivelsesudbytte og høj fordøjelighed 
•    God fordøjelighed af cellevægge og højt energiindhold.
•    Stærk stængel og robust plante der klarer sig godt under varierende forhold
•    Relativ kort plante med god sundhed/sygdomsresistens. 

Læs mere om SY Rotango

SY Karthoun:
Karthoun er en single cross hybrid i det middeltidlige segment (FAO 190- 200) der udmærker sig ved et meget højt tørstofudbytte og en god tidlighed (højt tørstofindhold). På grund af sin tidlighed, kan Karthoun fint dyrkes på både de varme og kølige lokaliteter.
•    Meget højtydende sort til helsæd og kernemajs og biogas
•    Meget højt tørstofudbytte per ha. fht. 104 (varme lok. 105, kolde lok. 103)
•    Udmærker sig ved tidlig modenhed af kolber
•    Kraftige høje planter med høj sundhed
•    Dyrkningssikker sort i det middeltidlige segment (FAO 190)
•    Tidlig og stærk sort på både kolde og varme lokaliteter

Læs mere om SY Karthoun

SY Milkytop:
SY Milkytop er en 3-vejs hybrid i det middeltidlige segment (FAO 200-210). SY Milkytop har et særdeles højt udbyttepotentiale med en super kvalitet og god balance mellem stivelse, energi og fordøjelige cellevægge.

•    Hurtig vækst om foråret / stress tolerance
•    Højeste  energi- og stivelses-udbytter
•    Stærk kombination af fordøjelige cellevægge og stivelse
•    Velegnet til fodring med store rationer majsensilage
•    Velegnet på alle jordtyper (kulde- og tørke tolerant)

Læs mere om SY Milkytop

SY Nordicstar:
SY Nordicstar er en single-cross hybrid i det middel-tidlige segment (FAO 180-190). 
SY Nordicstar er en tidlig og sund sort med et meget højt energiudbytte af god kvalitet. Der er en rigtig god fordeling mellem cellevægge og stivesesindhold grundet sortens høje kolbeandel.

•    Stærk stængel og meget sund sort som sikrer produktion hele sæsonen (Stay Green). 
•    Meget høje stivelsesudbytter og højt tørstofindhold
•    Hurtig etablering og tidlig indlejring af stivelse
•    Passer ind på alle kvægbrugstyper.
•    I senere sæsoner har SY Nordicstar fordel af et højere tørstofindhold og bedre ensilagekvalitet end senere sorter. 

Læs mere om SY Nordicstar