Høstresultater for hybrid vinterbyg og vinterraps | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Høstresultater for hybrid vinterbyg og vinterraps

Udsæd
12.04.2016

En nem og hurtig høst lakker mod enden og snart starter en ny vækst sæson med stor fokus på at finde den rigtige sort. Her kan du se nogle opdaterede informationer omkring Syngentas vinterbygsorter & vinterrapssorter.

De seks-radede Hyvido sorter fortjener større udbredelse


De 2 radede vinterbygsorter forventes at blive trængt af nye 6 radede Hyvido sorter. Hyvido sorterne er meget lidt modtagelige for goldfodsyge og vil ofte være et langt bedre alternativ til flerårshvede. 


Hyvido sorterne Trooper og Quadra har taget førerfeltet og ny standard for udbytte i vinterbyg er hermed opstået. Ligeledes har Wootan klaret sig rigtig flot. I den nævnte rækkefølge har sorterne opnået udbytte-forholdstal på henholdsvis 109, 107 og 104. Udbyttet i SY Leoo er en smule under det forventede i årets forsøg, men vi ved, at SY Leoo skal sås tidligt for at udnytte hybrid-effekten optimalt. 

 

Det gælder for alle vores sorter, at de skal etableres tidligt, ellers har HYVIDO sorterne ingen relevans. Lang vækstsæson er en klar fordel, hvis man ønsker at få det maksimale ud afgrøden.

Udbytte fra 4 vinterbygforsøg afdeling A i hkg/ha. Lokaliteter Holeby, Abildgaard, Koldkærgaard og Tystofte. Måleblanding: 80,7hkg/ha

Syngentas rapssorter var nemme at høste


Det gik nemt og hurtigt med at høste Syngentas vinterrapssorter i år. Høsten kom tidligt og før de øvrige kornafgrøder. Med lav afgrødehøjde og ingen lejesæd var det nemt at få rapsen ind i skærebordet. Ligeledes var det positivt at se at de korte stængler efterlod en lav stub. 

Udbytterne i Landsforsøgene er høje og Syngentas vinterrapssorter har klaret sig godt igen i år.

Carlo (5510 kg/ha) har vist sig at være en særdeles stabil sort med nogle gode dyrkningsegenskaber, efterfuldt af SY Athos (5498 kg/ha), SY Saveo (5474 kg/ha) og Polana (5378 kg/ha). Den nye sort Mantara har vist sig at ligge blandt de allerhøjest ydende sorter i årets Landsforsøg med et gennemsnitsudbytte på (5679kg/ha). Dvs. 232kg/ha over måleblandingen (Gns. 6 Landsforsøg, Sortinfo d. 1.8.2014). Mantara har en enestående Phoma-resistens (rodhalsråd). 

Læs mere om Syngetas rapssorter 

 

 

Alle ovennævnte vinterrapssorter er markedsførte og bliver leveret med Forcebejdsning mod rapsjordlopper. Når du håndterer Force-bejdset raps skal du huske at undgå direkte hudkontakt med frø og sække på, da støv fra bejdsningen kan give hudirritation. Læs mere i folderen ”Sikker håndtering og brug af bejdset såsæd