Fire oplagte veje til bedre økonomi i planteavlen | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Fire oplagte veje til bedre økonomi i planteavlen

Nyhed - Udsæd
20.07.2016

Artikel fra Maskinbladet d. 19. Juli 2016

Sædskiftet er grundpillen i at opnå et højt og stabilt økonomisk udbytte


I forbindelse med det generelle prisfald på afgrøderne og dermed forringelser af økonomien i planteavlen er det nærliggende at fokusere på besparelser i stykomkostningerne, herunder udgifter til udsæd, planteværn og gødning.

- Men fokuserer du udelukkende på besparelser, risikerer du at spare dig ihjel og dermed ikke benytte dig af nogle af de oplagte muligheder, der er nemme og hurtige til at tilpasse din bedrift. Samtidig mister du også muligheden for at komme med på toget, når afgrødepriserne på et tidspunkt sandsynligvis igen begynder at stige, fortæller Carsten Lundsteen, Seed manager, Syngenta Nordic.

Hybrid vinterbyg

- Der findes også en mere fornuftig vej - nemlig at kigge på sædskiftet på den enkelte bedrift. Det er en ældgammel erfaring, at der som regel kan dyrkes mere på et jordstykke, når man lader afgrøderne afløse hinanden. Sædskiftet er grundpillen i at opnå et højt og stabilt økonomisk udbytte af driften, men mange har i de seneste år glemt dette, fortæller Carsten Lundsteen.

Arealet af vinterbyg er igennem de seneste mange år faldet i Danmark, hvilket primært skyldes alt for lave udbytter pr. hektar.

- Med lanceringen af hybrid vinterbyg i Danmark, er der kommet en ny mulighed for at opnå en ny udbyttestandard, der på markniveau ofte vil ligge ét ton pr. hektar over tidligere vinterbygudbytter, fortæller han, men påpeger:

- I virkeligheden skal hybrid vinterbyg ikke sammenlignes med de traditionelle vinterbygsorter, men derimod med flere-års vinterhvede, triticale og vinterrug.

Hybrid byg klarer stressperioder bedre end vinterhvede og triticale, primært på grund af et større rodnet, men også på grund af afgrødens evne til at komme ud over stepperne, inden det for alvor bliver tørt.

 

- Det har vi set mange eksempler på i år, hvor tørkepletter har været meget udbredte i mange marker, men et sjældent syn i hybrid vinterbyg.

- Samtidig er hybriderne to til tre uger tidligere moden end de øvrige vintersædsarter, hvilket normalt giver en tørrere høst og en markant bedre arbejdsfordeling i den meget travle tid af året.

- Det er billigt at svampebehandle hybridbyg-sorterne, da udgifterne ofte vil ligge 200 - 300 kroner lavere pr. hektar end i vinterhvede, fortæller afgrødechefen.

Hybrid vinterbyg konkurrer særdeles godt med vanskelige ukrudtsarter på grund af afgrødens vegetative vækst, som sikrer, at ukrudtsarterne ikke har plads og lys til at konkurrere med hybridbyggen. Eksempelvis vil en meget udbredt ukrudtgræsart, som væselhale trives dårligt med den lille lysmængde i en tæt hybridbyg-sort og derfor blive gul i farven og forblive i bunden afgrøden.........

Læs hele artiklen på Maskinbladet.dk

Bedre økonomi i din planteavl

Læs artiklen fra Maskinbladet der sætter fokus på fordelene ved hybrid vinterbyg

Hør Heine Sørensen fra Nordjylland fortælle om sine erfaringer med HYVIDO hybrid vinterbyg fra Syngenta

‪#‎RØDDERNE‬ er taget til Nordjylland og besøgt Heine Sørensen, Dybvad for at undersøge om hybridvinter-byg overhovedet kan dyrkes deroppe. Har det overlevet vinteren trods sen såning? Passer det ind i sædskiftet?