Få prioriteret den tidlig såning af Hybridvinterbyg højt! | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Få prioriteret den tidlig såning af Hybridvinterbyg højt!

Nyhed - Udsæd
19.08.2016

Snart starter dette års etablering af vintersæd, og danske landmænd opfordres til at så vinterbyg hybrider tidligt og få et markant bedre dækningsbidrag.

Flere officielle forsøg og resultater fra landmænd fortæller om meget små udbytter i vinterbyg i år, som ligger markant under de 2 forrige års udbytter. Baggrunden skal efter vores mening primært findes i alt for sent såning med dårlig rodsystem og dårlig efterårs udvikling som følge deraf.

Der var  sidste år en udbredt opfattelse af, at man skulle passe på ikke at så vinterbyg for tidligt på grund af risikoen for overførsel af virusset havrerødsot fra bladlus i efteråret. Nu her et år efter, må vi konstatere, at rådgivningen fra flere sider ikke var optimalt, da den senere såning har medført skuffende udbytter. Det er dog vigtigt, når man sår tidligt, at man har en målrette strategi, der hindrer luseangreb. 

I vores egne forsøg og i flere lokale landboforeningers forsøg, viser meget store merudbytter ved tidlig såning. F.eks. har vi i vores eget forsøg fra Ringsted opnået 2 tons ekstra ved såning den 7. september i forhold til den 24. september. I de tidlige forsøg ligger vi på et udbytte over 10 tons. Ved et plantetal på 130 planter/m2 (ca. 70 kg/ha). 

Tidlig såning af vinterbyg giver altså større udbytter og større dyrknings sikkerhed, så hvorfor så vente til senere. Alle Hybridbyg sorterne er velegnet til tidlig såning. Det er her de primært busker sig, opnår en kompakt vækst tæt ved jord overfladen. 

Inden såningen påbegyndes bør, man altid tjekke gennemsnits-jordtemperaturen i 10 cm dybde. Denne kan du finde på Landbrugsinfo her.  

Er jordtemperaturen den første uge i september under 15 grader C, kan du påbegynde såningen. Du bør planlægge en udsædsmængde, der sigter efter at få 130 levedygtige planter på milde lokaliteter og 150 planter på kolde lokaliteter. Har du af en eller grund først mulighed for at så i 3. uge efter september bør udsædsmængden øges med 50 planter/ha.

#RØDDERNE - Hyvido vinterbyg 2016

Hyvido vinterbyg sorten Mercurioo

Mercurioo

Højest ydende vinterbygsort

Hyvido vinterbyg sorten Wootan

Wootan

Mest udbredte sort gennem årene