You are here

Få maksimal indtjening og mindre risiko i sædskiftet

Udsæd
14.07.2016

Hyvido hybrid vinterbyg - Fordelene ved tidlig høst!

Få maksimal indtjening og mindre risiko i sædskiftet

Hyvido sorter høstes tidligere end andre vinterbygsorter, hvilket giver en række fordele. Eksempelvis får du mulighed for at så en af Syngentas Safe Harvest rapssorter, som på grund af deres kompakte struktur er særdeles velegnede til tidlig såning. Forsøg fra udlandet viser, at såning af vinterraps i starten af august efter vinterbyg ofte vil give mellem 300-500 kg ekstra pr. ha.

 

Kombinationen af et sædskifte, hvor både Hyvido hybrid vinterbyg og Safe Harvest hybrid vinterraps indgår, vil ofte forbedre dækningsbidraget i både vinterbyg og vinterraps med op til 800 kr. pr. ha. Derfor bør dyrkning af Hyvido-sorterne forud for dyrkning af Safe Harvest-sorterne være langt mere udbredt, end det er på nuværende tidspunkt i Danmark.

Safe Harvest

Syngentas vinterrapssorter med forbedrede dyrkningsegenskaber

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden

Klik her for at se forhandlere af Safe Harvest vinterraps

  SY Alistar SY Carlo Mantara SY Charme
Brødr. Ewers X   X X
Danish Agro X X    
DLF     X  
DLG X      
Emmelev       X
HEDEGAARD X X    
Himmerlands Grovvarer X X    
Hindrichsens eftf. X X    
Hornsyld Købmandsgaard X   X X
L-H Foder X X    
Mollerup Mølle X X    
NAG X X    
Nielsen & Smith X X    
Nordvest Foder X X    
Næsbjerg Foderstofforretning X X    
Salling Grovvarer X X    
Vejrup Andels Grovvarerforening X X    
Vestjyllands Andel X X    

Klik her for at se forhandlere af Hyvido hybrid vinterbyg

  Mercurioo Trooper Wootan Quadra
Brødr. Ewers   X    
Danish Agro     X X
DLG X X    
HEDEGAARD     X X
Himmerlands Grovvarer     X X
Hindrichsens eftf.     X X
Hornsyld Købmandsgaard   X    
L-H Foder     X X
Mollerup Mølle     X X
NAG     X X
Nielsen & Smith     X X
Nordvest Foder     X X
Næsbjerg Foderstofforretning     X X
Salling Grovvarer     X X
Vejrup Andels Grovvarerforening     X X
Vestjyllands Andel     X X