You are here

Få maksimal indtjening og mindre risiko i sædskiftet

Nyhed - Udsæd
14.07.2016

Hyvido hybrid vinterbyg - Fordelene ved tidlig høst!

Hyvido sorter høstes tidligere end andre vinterbygsorter, hvilket giver en række fordele. Eksempelvis får du mulighed for at så en af Syngentas Safe Harvest rapssorter, som på grund af deres kompakte struktur er særdeles velegnede til tidlig såning. Forsøg fra udlandet viser, at såning af vinterraps i starten af august efter vinterbyg ofte vil give mellem 300-500 kg ekstra pr. ha.

 

Kombinationen af et sædskifte, hvor både Hyvido hybrid vinterbyg og Safe Harvest hybrid vinterraps indgår, vil ofte forbedre dækningsbidraget i både vinterbyg og vinterraps med op til 800 kr. pr. ha. Derfor bør dyrkning af Hyvido-sorterne forud for dyrkning af Safe Harvest-sorterne være langt mere udbredt, end det er på nuværende tidspunkt i Danmark.

Safe Harvest

Syngentas vinterrapssorter med forbedrede dyrkningsegenskaber

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden

Klik her for at se forhandlere af Safe Harvest vinterraps

 SY AlistarSY CarloMantaraSY Charme
Brødr. EwersX XX
Danish AgroXX  
DLF  X 
DLGX   
Emmelev   X
HEDEGAARDXX  
Himmerlands GrovvarerXX  
Hindrichsens eftf.XX  
Hornsyld KøbmandsgaardX XX
L-H FoderXX  
Mollerup MølleXX  
NAGXX  
Nielsen & SmithXX  
Nordvest FoderXX  
Næsbjerg FoderstofforretningXX  
Salling GrovvarerXX  
Vejrup Andels GrovvarerforeningXX  
Vestjyllands AndelXX  

Klik her for at se forhandlere af Hyvido hybrid vinterbyg