You are here

Share page with AddThis

Aktuelt Hyvido August 2015

Udsæd
01.09.2015

August 2015 - Aktuelt om Hyvido  

Mange landmænd går i disse dage og overvejer om de skal så vinterbyg til kommende sæson. Den tidlige høst og de meget høje udbytter, taler kraftigt for at vinterbyg fortjener en plads i sædskiftet.

 
Vi har nu kendskab til fire landsforsøg i vinterbyg, og vi må konstatere, at udbytterne generelt er overaskende høje. For mange er det også første gang de stifter bekendtskab med de nye hybrid vinterbygsorter fra Syngenta. Sorterne bliver lanceret under fællesnavnet Hyvido.

Som det fremgår af nedenstående fire landsforsøg ligger Hyvido sorterne absolut i top igen i år:

udbytte_resultater_2015 

Faktisk indtager Hyvido sorterne 3 pladser i toppen, blandt de markedsførte sorter, i gennemsnit over to år.

Tendensen er den samme i de supplerende landsforsøg, fra den 31. juli, her topper Trooper på listen med forholdstal 118 i forhold til måleblandingen.

Hkg_forsgsresultater

Ny standard i udbytte

Hyvido sorten Wootan har i landsforsøget i Horsens givet 124,4 hk/ha (12,4 tons/ha) .

I gennemsnit har sorten givet mere end 1 ton/ha ekstra i forhold til måleblandingen
i alle landets forsøg. 

Der er med andre ord sat ny standard på vinterbyg området, der igen gør denne afgrøde
særdeles interessant i sædskiftet.

 

Ud over det store udbytte, giver Hyvido landmanden en række andre fordele:

Hyvido sorterne er absolut i top i landsforsøgene

Hyvido sorten Wootan har i landsforsøget i Horsens givet 12,4 tons/ha.

Hyvido sorterne har klaret sig særdeles godt de sidste par år i landsforsøgene

Hyvido resultaterne viser god kernekvalitet i form af høj rumvægt kg/hl

- dermed indholdet af FEsv og FEso til gavn for svinene

 

Der forventes mangel på foderbyg i hele verden

De mest udbredte bygområder i hele verden, har stort set alle været ramt af usædvanligt tørt vejr. Lige nu er foderbyg kr. 2,00 dyrere end foderhvede på engros markedet, og 23,00 kr. dyrere end foderrug og det niveau ser ud til at holde i de kommende år.

Opnå fordele i hele sædskiftet

De bedste vinterraps udbytter fremkommer altid efter såning i starten af august efter vinterbyg eller
frøgræs. Hybrid vinterbyg giver en række fordele frem for 2. års vinterhvede. Dækningsbidraget
vil normalt være væsentlig bedre på grund de færre udgifter til gødning og plantebeskyttelsesmidler, samt spredning af høsttidspunktet.