You are here

Tværgående samarbejde igen klar til en blomsterrig sommer

Pressemeddelelse
29.04.2019

#BornholmBlomstrer igen i 2019, og mange af frøene blev den 25. april sået på en række gårde på blomsterøen i Østersøen. For deltagerne i projektet handler blomstersamarbejdet om at gøre Bornholm til et skønnere sted at være for både mennesker og insekter.  

Jens Brandt fra Lundegård har i 2019 sået 800 kvadratmeter til med  blomsterfrø. Det er sket med en hjemmebygget såmaskine, som anvendes til specialfrø på gården, og landmanden fra Svaneke er med, fordi projektet har formået at samle mange forskellige parter om en god sag.

Jeg synes Bornholm blomstrer er et rigtig godt projekt. Det ser pænt ud og det hjælper bierne. Derudover synes jeg det er positivt, at det er et tværgående samarbejde mellem både organisationer som Bornholms Biavlerforening, Ngo’er og virksomheder som Netto og Syngenta, der arbejder sammen.  Desuden gør det naboerne glade med det flotte blomster,

Jens Brandt fra Lundegård har i 2019 sået 800 kvadratmeter til med blomsterfrø siger Jens Brandt imens de sarte frø bliver lagt i jorden den 25. april.  

 

Blomsterstriber og blomsterbælter, svarende til mere end 60 kilometer blomster kan Bornholmerne og gæster på Bornholm se frem til at nyde i 2019, og det er nået så langt, fordi især landmændene er klar til at forbedre biodiversiteten på Bornholm. Niels Peter Jacobsen ved Aakirkeby har sået 4.000 kvadratmeter til med blomster i forbindelse med årets projekt, som han mener, der er mange gode grunde til at deltage i.

Først og fremmest har vi behov for bestøvning som er vigtigt for landbruget. Derudover er det også vigtigt for vores vildt. Her spiller insekter en vigtig rolle for at tiltrække dyrene,

Niels Peter Jacobsen fra Aakirkeby har sået 4.000 kvardratmeter til med blomster i forbindelse med årets projekt  lyder det fra den insektvenlige landmand. 

I alt bliver der i 2019 udsået i omegnen af otte hektar blomster- og solsikkestriber svarende til 60 kilometer. Blomsterne bliver sået af mere end cirka 40 lokale landmænd og lodsejere, som frivilligt har meldt sig til projektet. Derudover bliver der udviklet undervisningsmateriale til de lokale skoler for 4-6 klassetrin i samarbejde med blandt andet Dansk Planteværn.

#BornholmBlomstrer vil i 2019 være tilstede ved en lang række af arrangementer, bl.a. Folkemødet på Bornholm i juni, hvor det vil være muligt at høre mere om projektet og bl.a. få en frøpose til sin egen have.  

Formålet med projektet #BornholmBlomstrer

Projektets formål er primært at styrke biodiversiteten på Bornholm og at få bornholmerne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten.

Det handler i høj grad om at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

Afprøvning af flerårige vedligeholdelsesfrie blandinger, så striberne kan ligge uberørt i flere år og fungere som buffer mellem produktionslandskabet og naturområder, såsom bagkanten af grøftekanterne. Dvs. grøftekanten som biotop bliver også styrket.

Dialog med lokalsamfundet om den gavnlige effekt af bivenlig drift og pleje i det åbne land samt i haverne.

Styrkelse af samarbejdet mellem forskellige aktører for mere og bedre natur i det åbne land.

Erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af disse naturstriber.

Etablering af gode ambassadører for biodiversitet i landbrugskredse, blandt børn og unge og på Bornholm generelt.
 

Følg projektet via facebooksiden Bornholm Blomstrer, og giv din mening til kende om projektet

Billeder til brug i forbindelse med såning af blomster den 25. april 2019
Må frit benyttes ved brug af byline: Foto: Bornholm Blomstrer
Link til download: https://we.tl/t-HjbK9vvPyY
 

Link til video fra såning af striber den 25. april 2019
På facebook: https://www.facebook.com/277321196505852/videos/529560374535052/

Link til download af video via Wetransfer til brug af medier.
Må frit benyttes ved angivelse af kilde, Bornholm Blomstrer #BornholmBlomstrer:
https://pressconnect.wetransfer.com/downloads/43464515bf38cbfad76c81b9b28f5ebe20190426064927/388d3d435a5cfc2b307accacb0bf284120190426064927/3bb448

Eller find videoen på Youtube her: https://youtu.be/s3noCmwIEhs

Partnere i #BornholmBlomstrer

Bornholms Landbrug & Fødevarer
DLF (seed company=
Danmarks Naturfredningsforening
Netto
Syngenta Danmark
Bornholms Brand
BC Catering
Danmarks Jægerforbund
Ole Holm Transport, Rønne
Bornholm Biavlerforening
Dansk Planteværn

Projektet har endvidere fået støtte fra Aage V Jensen Naturfond, Sparekassen Bornholm, Familielandbrugets Fond, Dansk Planteværn og Syngenta Danmark