Test af nye sensorer - til gavn for både landmænd og biodiversiteten

Pressemeddelelse
Insektsensor på en mark

Denne sommer er en ny sensor teknologi blevet testet i et samarbejde mellem Syngenta og FaunaPhotonics. Resultaterne indikerer, at måling af insektaktivitet ved hjælp af sensorer kan have et stort potentiale i fremtiden til gavn for både landmænd og biodiversiteten.

”Tab af biodiversitet er en udfordring, som bør tænkes globalt, men kræver handling lokalt.  Det er netop dét potentiale, vi ser i sensorer: Hvordan vi kan beskytte biodiversiteten og samtidig give landmændene bedre udbytte og kvalitet i afgrøderne,” siger Carina Christine Skovmøller, Head of Business Sustainability ved Syngenta Nordics.

Teknologien testet er udviklet af FaunaPhotonics og ved brug af lyssensorer scanner og indsamler den data om insekter, der er i og omkring det lokale område, hvor sensoren er sat op, og registrerer målinger hele døgnet rundt i den periode de er sat op. På den måde kan data hjælpe med at give landmanden en forståelse af, hvordan biodiversitet og insektaktivitet ser ud i marken. Der kan derefter tages beslutninger der kan påvirke afgrøderne positivt og samtidig om hvordan man bedst muligt beskytter biodiversiteten.

”Data, som indsamles, kan gøre landmanden i stand til at handle, mens det er aktuelt, samtidig med, at den kan være et redskab til at forstå, hvordan man kan bruge den ”naturlige service”, som insekterne faktisk udøver for landmanden,” siger Kiri Fløistrup, som er agronom ved FaunaPhotonics.

Test af sensorer

Sensorerne blev denne sommer testet hos Joachim Moltke ved Lystrup Gods. Her blev der opsat to sensorer. En sensor nær en anlagt blomsterstribe, og en anden et sted, ved en naturlig markkant.

Test-målingerne viste stabile målinger i den måned, de var sat op og blev fulgt af en forsker fra Københavns Universitet, som løbende gennem forløbet indsamlede data på traditionel vis ved at observere insekter på stedet og ved at samle insekter med net og bestemme dem i laboratoriet. Sensorerne viste blandt andet, at insektaktiviteten, der var opsat nær blomsterstriberne, var 60% højere. Resultaterne overraskede på flere måder Joachim Moltke, og han ser muligheder med sensorer i fremtiden:

”Ved at kende til insekterne og til deres flyvetider får jeg en bedre forståelse af, på hvilke tidspunkter insekterne er mindst aktive. Det kan jeg bruge i forhold til, hvornår jeg kan sprøjte mine marker og dermed beskytte bierne. Derudover ser jeg også et potentiale på sigt, hvor sensorer kan hjælpe med at sige noget om niveauet af insektaktivitet ved eksempelvis mine rapsmarker, hvilket kan medvirke til et øget udbytte,” siger Joachim Moltke, som mener at testforløbet har givet ham positive erfaringer.

Lige nu kan sensoren give et billede af hvad der er i marken og hvornår det kommer. Næste trin i udviklingen af sensorerne er koblingen til et køretøj, så der også kan komme en forståelse for, hvor de forskellige insekter findes i marken.

Perspektiver for fremtiden

”Sensorerne kan spare biologer og entomologer for en masse tid i marken, og ser vi ud i fremtiden, håber jeg, at vi kan skabe et større internationalt netværk af sensorer, så data kan sammenlignes og bruges til at finde bæredygtige løsninger for landbruget,” siger Kiri Fløistrup.

”Jeg ser det som utrolig interessant, hvis sensorer i fremtiden kan hjælpe landmænd med at monitorere biodiversiteten på markniveau – ikke kun i forhold til udbytte, men også for at kunne beskytte og hjælpe biodiversiteten bedst muligt”, siger Carina Christine Skovmøller.

Insektsensoren

Sensoren sender signaler fra passerende insekter til skyen, hvor en kunstig intelligens kan genkende individuelle arter.

Lige nu kan to specifikke arter genkendes: Glimmerbøsser og rapsjordloppe.

Der arbejdes hele tiden på at tilføje nye arter til biblioteket af insektarter, der kan genkendes.

I den app landmanden har adgang til, ved brug af sensoren, kan desuden ses aktiviteten af alle insekter, der passerer sensoren og en opdeling af typen af insekter i nogle meget grove grupperinger efter deres vingefrekvens.

Se film med sensoren her

Om FaunaPhotonics

FaunaPhotonics udvikler fremtidens teknologi til monitorering af insekter i realtid. Sensorer i markerne giver landmænd præcise data om insekters aktivitet i marken. Dermed kan teknologien optimere timingen i bekæmpelse af skadedyr eller beskyttelsen af nyttedyr. Målet er at teknologien kan spare +20% i brugen af insekticider.

Den patentbeskyttede sensorteknik, der via kunstig intelligens, hele tiden indsamler ny viden om forskellige insekter og insektgrupper, bliver stadig mere avanceret, jo mere data der indsamles.

FaunaPhotonics’ teknologi og viden danner grundlag for et mere bæredygtigt landbrug, og en øget forståelse for biodiversiteten af flyvende insekter, kontrol af insektbårne sygdomme og problemer med parasitter i akvakultur.

www.faunaphotonics.com