Syngenta partner i #BornholmBlomstrer

Pressemeddelelse
Billede fra Bornholm Blomstrer

Syngenta er igen i år partner i det bornholmske samarbejde #BornholmBlomstrer, hvor en lang række af forskellige partnere med interesse i fremtidens landbrug i fællesskab arbejder på at fremme biodiversitet i det åbne land. Heriblandt lokale landmænd, Danmarks Jægerforbund, Dansk Planteværn, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Biavlerforening.  

- Mere end 80 % af alle afgrøder i Europa er direkte afhængig af insekter og deres bestøvning. Derfor ser vi det dels som et utrolig vigtigt emne at skabe øget opmærksomhed omkring og dels at igangsætte konkrete initiativer for at fremme biodiversiteten,

siger Carina Christine Skovmøller, Head of Business Sustainability Nordic, Syngenta.  

For Bornholms Landbrug & Fødevarer, som står bag projektet ligger de stor vægt på, at så mange forskellige partnere som muligt er med til at støtte op om projektet.   

- Projektet er et samarbejde på tværs af lokale, nationale og internationale aktører, hvor dagsordenen er at fremme biodiversitet i det åbne land. Partnerne bidrager hver især med viden og sparring til, at vi kan opnå det mål, og det er styrken ved dette projekt,

siger Klaus H. Petersen Kampagneleder for #Bornholmblomstrer, Bornholms Landbrug & Fødevarer og fortsætter:

- Biodiversitet er en international udfordring, som skal løses med lokale indsatser. Derfor er det vigtigt, at vi også skaber en god kobling mellem det nære og det globale. Her er vi rigtig glade for at vi har Syngenta med i projektet, som også arbejder med biodiversitet på globalt plan. 

Konkrete tiltag

Konkret bliver der udsået 8 hektar blomster- og solsikkestriber svarende til 10 store fodboldbaner. Blomsterne bliver sået af 35 lokale landmænd og lodsejere, som frivilligt har meldt sig til projektet. Derudover bliver der udviklet undervisningsmateriale til de lokale skoler for 4-6 klassetrin i samarbejde med blandt andet Dansk Planteværn. Desuden vil projektet være tilstede ved en lang række af arrangementer i foråret, bl.a. Folkemødet på Bornholm i juni, hvor det vil være muligt at høre mere om projektet og bl.a. få en frøpose til sin egen have.  

Positive resultater fra 2018 – det nytter!

Resultatet af de 42,2 km blomsterstriber, der blev udsået i 2018, viser tydeligt et positivt udfald. Morten Top-Jensen, vært på ’Kryb & Kravl’ og udgiver af naturtidsskriftet ’Natur på Bornholm’ har på baggrund af insekttællinger udarbejdet rapporten ’Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber’.  Han konkluderer at forekomsten af bier i blomsterstriberne i projektet #BornholmBlomstrer er langt højere end i grøftekanter og brakarealer, og det gælder både for vilde bier og honningbier.

Deltagere i Bornholm Blomstrer i 2019:

Bornholms Landbrug & Fødevarer har indtil videre etableret samarbejde med følgende organisationer og fonde omkring projektet ”Bornholm Blomstrer”:
35 bornholmske landmænd har lagt jord til blomsterinitiativet
10 bornholmske skoler 
BC Catering 
Bornholms Biavlerforening 
Bornholms Brandforsikring 
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Naturfredningsforening – BORNHOLM 
Dansk Planteværn. 
DLF-Seeds and Science 
NaturBornholm 
Netto
Ole Holm Transport 
Samt følgende fonde; Aage V. Jensen Fond, Sparekassen Bornholms Fond og Familielandbrugets Fond

Yderligere information kontakt:

Carina Christine Skovmøller
Tel +45 61 55 70 21  
[email protected]