Syngenta investerer i biologiske midler

Pressemeddelelse
Forsøg på mark

Hvis landbruget skal leve op til de danske klimamål og green deal ambitionerne fra EU indenfor en kort årrække samt fortsat være konkurrencedygtige, skal der tænkes i nye løsninger og arbejdsmetoder. Syngenta vil investere yderligere i biologiske midler i de kommende år for at bidrage til den generelle efterspørgsel af nye grønne og innovative løsninger til landbruget. Et af de første skridt er flere forsøg og mere afprøvning. 

I landbruget skal vi have det maksimale ud af de tilgængelige hektarer for at kunne producere nok fødevarer til den stigende verdensbefolkning og samtidig tage hensyn til vores natur. Derudover bliver udbuddet af plantebeskyttelsesmidler mindre, samtidig med at vi oplever fortsat store udfordringer med sygdomme og skadedyr.  Det tvinger landbruget til at tænke i nye baner og til at hente vores værktøjer fra andre hylder. 

Et af svarerne skal findes ved at bruge nogle at de stærkeste redskaber fra naturens egen hånd til at fremstille de såkaldte biologiske midler.

”Hos Syngenta er målet at være i stand til at tilbyde landmændene nye produkter og teknologiske løsninger, så de kan dyrke afgrøder på en måde, der efterlever samfundets efterspørgsel på fødevareområdet på den mest bæredygtige måde. Vi arbejder på, at biologiske midler i fremtiden vil være placeret side om side med de kendte syntetiske midler, så man kan vælge den kombination, der er mest effektiv og bæredygtig”, siger Carina Skovmøller, chef for bæredygtighed, Public Affairs & kommunikation i, Syngenta Nordics.

Test af biologiske midler i Danmark
Der bliver hos Syngenta netop nu lagt en masse kræfter i at teste nye biologiske midler under danske og nordiske forhold. I Danmark er Syngenta i gang med at teste biostimulanter og biologiske bekæmpelsesmidler i en række af de store landbrugsafgrøder. 

”I Syngenta afprøver og tester vi biostimulanter på samme måde, som vi gør med vores øvrige produkter. Det er vigtigt, at de produkter, der introduceres på markedet, er gennemprøvet og testet så landmændene ved hvad de kan forvente, når de anvender produktet. Dette gælder også for vores biologiske midler", siger Morten Lind, Technical Lead, Syngenta Nordics. og tilføjer: 

”En af de vigtigste øvelserne lige nu er at finde ud af, hvordan vi tager det bedste fra kemien og naturen og opnår de mest optimale løsninger for fremtiden og ikke mindst få udviklet fælles protokoller for afprøvning på tværs af erhvervet”.  

Syngenta har netop lanceret en ny biostimulant Quantis. Quantis er en biostimulant, der er udviklet til blandt andet kartofler og kan anvendes til både økologisk og konventionelt landbrug, og som hjælper planten med at overkomme tørke- og varmestress. Quantis er den første biostimulans vi lancerer, og flere vil følge i de kommende år. Quantis bliver lanceret i foråret 2021, mere information følger.

Fakta om biologiske midler:
Biologiske midler er produkter baseret på biologisk materiale der stammer fra naturen. Midlerne anvendes til bekæmpelse af skadedyr, sygdomme eller til vækststimulering af afgrøder. Biologiske midler deles populært op i to hovedkategorier: Biologiske bekæmpelsesmidler og biostimulanter. Biologiske bekæmpelsesmidler bruges mod insektangreb, sygdomme som afgrøden løbende bliver udsat for i sæsonen - betegnet biotisk stress. Biostimulanter anvendes typisk som forsikring mod ikke biologiske stress typer som for eksempel tørke, varme, kulde og oversvømmelse sæsonen måtte byde på (betegnet abiotisk stress).

Mere information om Syngentas arbejde med biologiske midler kan findes her