Syngenta Group sætter nye mål for fremtidens bæredygtige landbrug

Pressemeddelelse
Good Growth Plan

Syngenta Group lancerer nye målsætninger for fremtidens landbrug med sin ”Good Growth Plan 2025”, der sætter fokus på kampen mod klimaændringer og tab af biodiversiteten. Det sker i forbindelse med landbrugets genopretning efter de økonomiske og sociale virkninger af Covid-19-restriktionerne. 

Den nye Good Growth Plan indeholder omfattende nye tiltag til at reducere landbrugets CO2-fodaftryk og hjælpe landmændene med at håndtere de ekstreme vejrmønstre, der skyldes klimaændringer. Det falder helt i tråd med de mål, som Europa-Kommissionen har sat sig, samt den nye "Fra jord til bord"-strategi, som Syngenta ønsker at støtte. 

Erik Fyrwald, chief executive officer i Syngenta Group, siger: 

"Principperne og prioriteterne i vores Good Growth Plan bliver forankret i den måde, vi driver forretning på i Syngenta i fremtiden, og skal indarbejdes i alle vores beslutninger. 

Coronavirus-pandemien har afsløret, hvor skrøbeligt landbrugets økosystem er. Ligesom en pandemi er klimaændringer en uundgåelig trussel, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, før det er for sent. Efterhånden som økonomien og landbruget kommer op i omdrejninger igen med den gradvise lempelse af Covid-19-restriktionerne, er vi nødt til at støtte genetableringen for landmænd, der har fokus på kampen mod klimaændringer og tab af biodiversitet", lyder det fra Erik Fyrwald. 

Ifølge den nye Good Growth Plan forpligter Syngenta Group sig til at investere 2 milliarder dollars i bæredygtigt landbrug frem til og med 2025, og til at levere to teknologiske gennembrud til markedet hvert år. De specifikke forpligtelser i den nye plan for 2025 er opdelt i fire områder: 

  • Sætte fokus på innovation for landmænd og miljø
  • Målsætning om CO2-neutralt landbrug 
  • Fokus på sikkerhed og sundhed som første prioritet i alt, hvad vi gør
  • Indgå partnerskaber

Dette omfatter ligeledes en forpligtelse til at reducere CO2-intensiteten af aktiviteter med 50 % inden 2030, for at støtte målene i Parisaftalen om klimaændringer. Syngentas engagement er blevet valideret og godkendt af initiativet om videnskabsbaserede mål (SBTi). Syngenta Group har også for nylig underskrevet SBTi's forpligtelse om at forhindre en global temperaturstigning på over 1,5 grader. 

Ifølge Carina Christine Skovmøller, Head of Business Sustainability i Syngenta Nordic,   støtter man i Norden fuldt ud den nye Good Growth Plan og går tilmed et skridt videre ved at udarbejde konkrete målsætninger for de nordiske lande: 

"Alle vores aktiviteter i Syngenta Nordic tager udgangspunkt i bestræbelsen på at forbedre bæredygtigheden af landbruget. Vi vil gøre vores bedste for at støtte disse nye mål i Syngenta Nordic, og vi arbejder lige nu med at udforme lokale mål og initiativer gældende for de nordiske lande. De vil blive lanceret senere på året og vil omfatte endnu mere konkrete initiativer og projekter," siger hun.

Om Syngenta Group

Syngenta Group er en af verdens førende landbrugsinnovationsvirksomheder med en historie, der går mere end 250 år tilbage. Koncernens 48.000 medarbejdere - i mere end 100 lande - stræber efter at transformere landbruget gennem banebrydende produkter og teknologier, der spiller en afgørende rolle mht. at gøre det muligt for fødekæden at brødføde verden sikkert, bæredygtigt og med respekt for vores planet. Den kinesisk ejede koncern med hovedkvarter i Schweiz trækker på kompetencer fra sine fire forretningsenheder – Syngenta Crop Protection med hovedsæde i Schweiz, Syngenta Seeds med hovedsæde i USA, ADAMA med hovedsæde i Israel, og Syngenta Group Kina – der tilbyder brancheførende måder at betjene kunder på overalt.