Syngenta og DLF indgår samarbejde for at fremme biodiversiteten

Pressemeddelelse

Syngenta og DLF har indgået en aftale om en Pollen- og Nektar blomsterblanding, der tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter og giver føde til vildtet. På den måde kan dele af landbrugets marker, som alligevel ikke kan benyttes til produktion, være med til at fremme biodiversiteten i området.

Sammensætningen og udviklingen af Pollen- og Nektarblandingen er sket i samarbejde med DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening. Blomsterblandingen har til formål sommeren igennem at producere pollen og nektar til gavn for bier, sommerfugle og andre insekter. Ud over at være fødekilde for insekterne danner Pollen- og Nektarblandingen samtidig fødegrundlag for fuglevildtets unger. Studier fra Københavns Universitet viser ligeledes, at rovinsekter har stor gavn af blomsterne, idet de kan overleve i længere perioder på nektar og pollen alene.

Med Pollen- og Nektarblandingen støtter Syngenta og DLF udviklingsarbejdet med at fremme biodiversiteten i Danmark, der udføres i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund. Samarbejdet er indgået som led i Syngentas Operation Pollinator program, der er et internationalt biodiversitetsprojekt hvor formålet er at øge biodiversiteten ved at skabe føde og bosteder til såvel bier og andre bestøvende insekter, som til små pattedyr og fugle. Projektet fremmer også en bedre bestøvning af afgrøderne og en naturlige bekæmpelse af skadedyr, som resulterer i højere kvaliteter og bedre udbytter af afgrøderne samt sikrer et mere bæredygtigt landbrug i bedre miljømæssig balance.

“Vi har igennem Operation Pollinator et stort fokus på at fremme biodiversiteten gennem forskellige tiltag, idet mere end 80 pct. af alle afgrøder i Europa er direkte afhængig af insekter og deres bestøvning. Derfor ser vi samarbejdet med DLF omkring Pollen- og Nektarblandingen som et vigtigt initiativ,” siger Carina Christine Skovmøller, Head of Business Sustainability Nordic, Syngenta.

Vigtigheden af at landbruget tager ansvar og kommer med initiativer, når det kommer til biodiversitet, er ligeledes understøttet af EU’s biodiversitetsstrategi. Her bliver det slået fast, at biodiversiteten er vigtig for liv på jorden og fødevareforsyningen. Landbruget er en stor sektor, hvor det er ekstra vigtigt at opretholde og beskytte biodiversiteten. Danmark er placeret som et af de tre lavest rangerende EU-lande, når det kommer til biodiversitet. Årsagerne til dette kan blandt andet findes ved, at 60 pct. af Danmarks areal dyrkes. Derfor er Syngenta glade for at kunne bidrage med konkrete initiativer for at fremme biodiversiteten i det danske landbrug:

”Ved at så Pollen- og Nektarblandingen på dele af landbrugets marker, der har mindre dyrkningsmæssig interesse, er det muligt at fremme den generelle biodiversitet i området. Blomsterblandingen kan samtidig fungere som en bufferzone mod jorderosion og afstrømning. På den måde er vi med til at skabe løsninger for, hvordan landbruget og biodiversitet kan fungere sammen. Derudover er det vigtigt for os, at vi med dette projekt kan være med til at støtte udviklingsarbejdet i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund med at fremme biodiversiteten i Danmark,” fortsætter Carina Christine Skovmøller.

Også DLF er glade for samarbejdet, der fremmer biodiversiteten: ”Vi oplever en øget interesse for blomsterblandinger, og det er positivt, at vi i samarbejde med Syngenta kan skubbe tingene i den rigtige retning. Vores Pollen- og Nektarblanding har en høj værdi for insekterne, hvilket senest er bekræftet i en undersøgelse omkring blomsterblandingers værdi for honning- og humlebier fra Aarhus Universitet,” fortæller Allan Gottfredsen, salgskonsulent i DLF. ”Pollen- og Nektarblandingen egner sig godt til forskellige jordtyper og etablerer sig fint i god landbrugsjord i modsætning til nogle af de flerårige blandinger, der også har høj værdi for insekterne, men som trives bedre i mere næringsfattige jorder,” siger Allan Gottfredsen.

     
For henvisning til nærmeste forhandler af Pollen- og Nektarblandingen, kontakt DLF på [email protected].


Om Syngenta
Syngenta er en af verdens førende landbrugsvirksomheder med 49.000 medarbejdere i over 100 lande. Vi sælger plantebeskyttelsesprodukter og frø til forhandlere inden for landbruget. Vi tilbyder en bred vifte af produkter til landbrug, gartneri, frugt- og bærdyrkning samt skovbrug, som bekæmper svampesygdomme, ukrudt og skadedyr. I Syngenta gør vi hvad vi kan for at hjælpe verdens landmænd med at producere mere ud fra færre ressourcer - hvilket vil sige større effektivitet uden at det bliver på bekostning af miljøet. Det er ud fra denne filosofi, at Syngenta udvikler sine produkter. Læs mere om Syngenta www.syngenta.dk, www.syngenta.com 

Om DLF
DLF er en global frøvirksomhed med omkring 2.000 medarbejdere i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika og Oceanien der er beskæftiget med forskning, udvikling, produktion og salg. DLF er ejet af danske frøavlere, der producerer frø i Danmark til eksport i over 80 lande. DLF har en omfattende forædlingsnetværk, der forædler nye sorter inden for plænegræs, foderplanter, roer og kartofler med vægt på ressource- og klimaeffektive egenskaber. Med en markedsandel på knapt 50 pct. i Europa og godt 30 pct. på verdensplan er DLF markedsledende i sin branche. DLF markedsfører flere  blomsterblandinger til landbruget, som eksempelvis MFO Bestøverbrak og Landmandens Blomsterblanding , og til kommuner, golfbaner og anlægsgartnere er der stor interesse for flerårige blomsterblandinger som eksempelvis Dansk Vildeng og Engblanding til lerjord. Private forbrugere kan finde insektvenlige blomsterblandinger i DLF's Turfline sortiment, der forhandles på plantecentre og i byggemarkeder. Læs mere om DLF her: www.dlf.dk


Kontakt Syngenta
Carina Christine Skovmøller
Head of Business Sustainability, Public Affairs & Press Nordics
[email protected]
+45 61557021

Kontakt DLF
Allan Gottfredsen
Salgskonsulent
[email protected]
+45 23286633

Læs mere om vores pollen- og nektarblanding her