Bornholm i fuld blomst

Pressemeddelelse
Blomster og bi fra projektet Bornholm Blomster

Blomsterstriber har denne sommer givet både glæde, liv og mulighed for at plukke en smuk buket fra den bornholmske natur. Blomsterne er dog ikke kun til glæde for turister og lokale. Blomsterstriberne har vist sig, at tiltrække flere bier end grøftekanter og brakarealer normalt gør. Derudover har skoleelever på Bornholm lært, at kende forskel på de forskellige insekter og at bier ikke kun er nogen, man skal være bange for.   

 

Der mangler blomster i Danmark, og bierne har af den grund svært ved at finde både mad og opholdssteder, men det nytter, når landmænd, biavlere, grønne organisationer og virksomheder arbejder sammen, lyder det fra Klaus H. Petersen fra Bornholms Landbrug & Fødevarer:

- Vi har med endnu flere blomsterstriber i år set, at det nytter at gøre en målrettet indsats for insekterne. Vi er utrolig glade for den opbakning vi har fået fra alle partnere og landmænd til at dette projekt endnu engang har kunne lykkedes.  

Landmand og viceformand i Landbrug & Fødevarers bestyrelse, Thor Gunnar Kofoed, er ligeledes positiv omkring projektet og understreger, hvor lidt der skal til for at gøre en forskel:

- Det er ikke noget, som behøver at kræve den helt store indsats. Det handler bl.a. om, at vi skal turde rode lidt mere og lade en halmballe stå eller at så blomster på mindre arealer,

siger han og fortsætter: 

- At sikre en øget biodiversitet er noget vi alle skal være mere opmærksomme på for vores landbrug og så er det tilmed pænt at se på. Jeg har oplevet mange denne sommer, som er stoppet op for at plukke en buket fra striberne.     

Viden om bier og blomster 

I år er der kommet en ekstra dimension til projektet Bornholm Blomstrer. Dette er med henblik på udviklingen af skolemateriale til børn fra 4. til 6. klassetrin. Hensigten er, at Bornholms skolebørn skal lære om biodiversitet og insekternes levevilkår, således at næste generation kan blive klædt på til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid for Bornholm. 

En af de skoler, der har arbejdet med materialet er Rønne Privatskole. Her har eleverne skulle lære at tælle insekter og kende forskel på de forskellige arter.  

- Det har været en meget positiv oplevelse og eleverne har været meget engagerende. De har også lært, at bierne ikke kun er nogle, som de skal være bange for, men at de faktisk gør en stor forskel i naturen. Flere af eleverne har også bragt den viden videre hjem til deres familier, som måske heller ikke har været opmærksom på den forskel bierne gør i naturen,

siger Lærer Nina Gjettermann fra Rønne Privatskole.

Skolesættet blev præsenteret for børn fra øens skoler den 20. maj på FN’s World Bee Day og den 20. august bliver det bornholmske skoleprojekt udrullet til resten af Danmark. Det sker når Klaus H. Petersen præsenterer projektet under arrangementet ’Landmænd som naturforvaltere’ på Dansk Planteværns demofarm, Ryegaard, med elever fra Bramsnæsvigskolen ved Holbæk.

Resultater 

Selvom blomsterstriberne har pyntet hos især de bornholmske landmænd i flere år, så var det først i 2018, at der kom vished omkring, at tiltagene er til gavn for insekterne på blomsterøen. Dokumentationen kom med rapporten ’Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber’, hvor konklusionen fra ophavsmanden, Morten Top-Jensen, lød, at forekomsten af bier i blomsterstriberne i projektet #BornholmBlomstrer er langt højere end i grøftekanter og brakarealer, og det gælder både for vilde bier og honningbier. I år er blomsterstribers store tiltrækningskraft på bier blevet bekræftet i København, hvor man på en sået blomstereng i 2019 har fundet 31 arter af vilde bier, hvoraf de fire blev vurderet til at være sjældne.

Fakta:

Bornholm Blomstrer har i 2019 udsået hvad der svarer til 75.000 kvadratmeter med blomster.

Partnerne i #BornholmBlomstrer:

Bornholms Landbrug & Fødevarer DLF DN Bornholm Netto Syngenta Danmark Bornholms Brand BC Catering Danmarks Jægerforbund Ole Holm Transport, Rønne Bornholms Biavlerforening Dansk Planteværn
Aage V. Jensen Fond, Sparekassen Bornholms Fond, Familielandbrugets Fond og Friluftsrådet.

Klik her for at læse hele rapporten: Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber