Vækstregulering giver højere udbytte i vårbyg | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Vækstregulering giver højere udbytte i vårbyg

Nyhed - Plantebeskyttelse
18.05.2016

Tidlig anvendelse af Moddus Start i buskningen (st 25-30) stimulerer rodvæksten og øger antal af aksbærende sideskud. Vi har i forsøg i vårbyg set merudbytter op til 9 hkg/ha alene som følge af stimulering af rodnet og sideskud efter tidlig anvendelse af Moddus Start i buskningen. Behandlede afgrøder fremstår ofte mere grønne på grund af et større klorofylindhold i bladene. Hertil kommer en tidlig og effektiv vækstregulering, som nu får større betydning med de nye kvælstofnormer, der med fordel skal anvendes i vårbyg. Moddus Start er derfor et oplagt valg i vårbyg fremover i en split strategi, som afsluttes i st 37-39 mod aksnedknækning.

Mange steder er vårbyg sået sent i år. Her er der også fordele ved en tidlig vækststimulering i buskningen. Sent sået vårbyg busker sig ikke ret meget og sætter derfor færre stængler og aks. Ofte er rodnettet mindre i sent såede afgrøder, hvilket øger risikoen for manganmangel og tørkestress.

I forsøg i vårbyg lavet sammen med Yara i Finland, er Moddus Start anvendt med 0,3 l/ha i buskningen sammen med forskellige gødningsstrategier; her er gødet med 150 kg N/ha af en eller 2 gange. Der er anvendt YaraMila Y2 med svovl, 25-2-5-3, som grundgødning og YaraBela Axan (NS gødning), 27-0-1-4 som suppleringsgødning i forsøget.

Forsøget er udført på god lerjord under gode vækstbetingelser i 2015.

Planteprøver udtaget 4 uger efter behandling viste tydelig positiv effekt af Moddus Start på optagelsen af næringsstoffer. Særligt optagelsen af kvælstof og kalium blev øget markant. Se figur 1 herunder.

Mange steder er vårbyg sået sent i år. Her er der også fordele ved en tidlig vækststimulering i buskningen. Sent sået vårbyg busker sig ikke ret meget og sætter derfor færre stængler og aks. Ofte er rodnettet mindre i sent såede afgrøder, hvilket øger risikoen for manganmangel og tørkestress. 

I forsøg i vårbyg lavet sammen med Yara i Finland, er Moddus Start anvendt med 0,3 l/ha i buskningen sammen med forskellige gødningsstrategier; her er gødet med 150 kg N/ha af en eller 2 gange. Der er anvendt YaraMila Y2 med svovl, 25-2-5-3, som grundgødning og YaraBela Axan (NS gødning), 27-0-1-4 som suppleringsgødning i forsøget.

Forsøget er udført på god lerjord under gode vækstbetingelser i 2015. 

Planteprøver udtaget 4 uger efter behandling viste tydelig positiv effekt af 0,3 l/ha Moddus Start på optagelsen af næringsstoffer. Særligt optagelsen af kvælstof og kalium blev øget markant.

 

Figur 1: Næringsindhold målt i bygplanter 4 uger efter behandling med 0,3 l/ha Moddus Start

 

Tilsvarende var der god udbytterespons (knap 900 kg/ha i merudbytte) og lidt højere proteinindhold efter behandling med Moddus Start. I gennemsnit af de forskellige gødningsstrategier var resultatet:

 Udbytte, hkg/haHL vægtProtein-indhold
Med 0,3 l/ha Moddus Start69,864,710,7
Uden Moddus Start60,964,610,4

Visuelt var der markant bedre buskning og flere sideskud, der satte aks, samt tilsvarende en bedre rodudvikling i de behandlede parceller. 

 

Anbefaling af Moddus Start til vårsæd i buskning:

For at øge afgrødens rodudvikling, sideskuddannelse og forstærke strået, anvendes 0,2-0,3 l/ha Moddus Start i buskningen (fra stadie 25), når der er god vækst i afgrøden.

Ved kraftig vækst i strækningen kan der følges op med 0,25-0,3 Moddus M eller Cerone for beskyttelse mod aksnedknækning.

Moddus Start og Moddus M kan fint blandes med en række ukrudts-, svampe- og insektmidler samt med flydende mangan.

Normalt anbefales det ikke at blande med mere end 1 produkt.