You are here

Væksten er startet i vintersæd; det er tid for bekæmpelse af græsukrudt

Nyhed - Plantebeskyttelse
17.03.2017
Rajgræs i hvede marts 2017

Det milde vejr har mange steder sat gang i væksten i vintersæden. Græsukrudtet følger godt med og det er nu du får bedst effekt af en bekæmpelse. 

Serrate har god effekt på rajgræsser, agerrævehale, vindaks, alm. rapgræs og ikke mindst flyvehavre,- og har også effekt på enårig rapgræs, gold hejre og væselhale. Yderligere har Serrate en bred effekt på bredbladet ukrudt.

Serrate virker så snart der er vækst i planterne. Tidlig anvendelse på små planter giver langt den bedste effekt. Anvend 120 gram/ha Serrate + en vegetabilsk olie (Renol, Mero eller PG26N). Ved store forekomster af enårig rapgræs kan der med fordel tilsættes 0,3 l/ha Atlantis OD.

I kraftige hvedemarker kan Serrate blandes med 0,2-0,3 l/ha  Moddus Start i stadie 25-29 for en tidlig vækstregulerende effekt.

Læs mere på produktsiden for Serrate.