You are here

Topik, effektiv mod fremspiret græsukrudt!

Plantebeskyttelse
03.11.2016

Topik har fortsat god effekt overfor græsukrudt som rævehale, rajgræs, vindaks og alm. rapgræs selvom det er blevet køligt. Så længe der er vækst i græsset virker Topik. Sprøjt midt på dagen med 0,2 l + 0,5l olie pr ha.

Topik er er meget skånsom mod afgrøden, og let frost om natten betyder ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. 

Venlig hilsen 

Anbefalinger

Problem Løsning Tidspunkt

Vindaks 

Rajgræs

Rævehale

Alm. rapgræs

Flyvehavre

0,2 l Topik (+olie) Afgrødens 3-5 bladstadie