Revus | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Revus

Nyhed - Plantebeskyttelse
11.04.2015

Sikkerhed før eksperimenter - når det gælder skimmel!

Erik Pontoppidan har arbejdet med læggekartofler på gården Rosendahl i Ådum ved Tarm siden ´94. I de første 4 år som medarbejder, derefter som forpagter og siden 2001 som ejer af bedriften. Han dyrker både brødrug, maltbyg, frøgræs og vårbyg til fremavl, men det er kartoflerne der fylder mest både arbejdsmæssigt og økonomisk.
– Vi har ca. 160 dyrkbare ha på gården, og så har vi yderligere mellem 60 og 80 ha i forpagtning af hensyn til sædskiftet i kartoflerne, forklarer Erik Pontooidan.

Pontoppidan

Hver type avl har sine egne udfordringer


Kartoflerne er udelukkende læggekartofler – i alt 15 forskellige sorter fordelt på omkring 60 ha. Der er en blanding af spise- og stivelsessorter, der primært leveres på kontrakt til DANESPO, AKV Langholt og KMC.

–  Min kartoffelavl er nok lidt kedelig i forhold  til hvad man kan finde hos en del andre kartoffelavlere, siger Erik Pontoppidan med et smil.

–  Men læggekartofler stiller nogle særlige krav. De skal kunne sorteres og leveres som et stærkt læggemateriale efter de har været opbevaret i mange måneder. Melavlerne har f. eks. mulighed for at kunne levere tidligt i efteråret hvis et parti kartofler ikke kan holde sig, men den løsning går jo ikke rigtig med læggekartofler, fortsætter han.  

Revus

Sikkerhed før eksperimenter


Ordet "kedelig" dækker i Erik Pontoppidans tilfælde over en konsekvent og målrettet indsats for at han kan opnå et sikkert og godt resultat og levere den best mulige kvalitet hvert år.

–  Vi har fundet frem til en række løsninger, som giver de resultater og den sikkerhed, der er så viktig for os, og der skal gode argumenter eller ændrede vilkår til før vi ændrer strategi. Og det gælder hele vejen rundt: klargøring til lægning, gødskning, ukrudtsbekæmpelse og ikke mindst vores skimmelstrategi.

–   Som så mange andre har jeg også prøvet at der gik skimmel i en mark. Vi fik heldigvis slået angrebet ned med Ridomil, men når man først har prøvet at tjekke 700 tdr. læggekartofler fra kasse til kasse for skimmelknolde, så bliver man meget opmærksom på at undgå skimmelangreb, tilføjer Erik Pontoppidan tørt.

Afgiftsændringer ændrer strategien


I "gamle dage" begyndte Erik Pontoppidan at skimmelsprøjte når rækkerne næsten lukkede, men nu starter han allerede når planterne er 12-15 cm høje. Den 1. sprøjtning er med 2 kg Dithane (bl.a. for at få tilført mangan) og den 2. sprøjtning er med 1 kg Dithane og 0,11 l Ranman.

–   Sæsonen 2013 bliver nok den sidste, hvor vi anvender Dithane. Afgiftsændringerne gør Dithanen dyr, mens et effektivt middel som Revus fremover også rent prismæssigt bliver meget attraktivt  –  og så er Revus desuden væsentligt mere behagelig og sikker at håndter for sprøjteføreren, tilføjer Erik.

–  Og mangan vil vi nok vælge at tilføre som et særskilt produkt vi blander i en skimmel-sprøjtning.

Vanding, skimmelsprøjtning, vanding, skimmelsprøjtning...   

Erik Pontoppidan skimmelbehandler 9-10 gange inden kartoflerne visnes ned, og han anvender normalt Ranman til de sidste sprøjtninger pga. midlets effekt mod knoldskimmel. De øvrige skimmelsprøjtninger vælger han konsekvent at udføre med hhv. Revus och Ranman.