Nyt fra marken | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Nyt fra marken

Nyhed - Plantebeskyttelse
01.04.2015

Plantebeskyttelse i raps og frøgræs

Fokus på rigtig brug og håndtering af planteværnsmidler er meget vigtigt, mener Syngenta

Syngenta støtter DM i Planteværn, fordi vi mener, at fokus på rigtig brug og håndtering af planteværnsmidler er meget vigtigt i et moderne landbrug.« Det siger Martin Clausen fra Syngenta Crop Protection, som er en af konkurrencens sponsorer. »Så lidt som muligt men så meget som nødvendigt er en velkendt sætning i dansk planteavl. Korrekt brug af planteværnsmidler betyder også det rigtige valg af dyser og sprøjteteknik, så afdrift og uhensigtsmæssig afsætning af planteværnsmidler undgås.« 

Glimmerbøsser og svampe 

Aldrig før har rapsen stået med blottede knopper i slutningen af februar. Og de første rapsmarker står nu i begyndende blomst. »Vi har set de første angreb af glimmerbøsser, og her er et af vores nyeste produkter, Plenum, meget aktuel - og det middel, der har den hurtigste effekt på glimmerbøsser,« siger Martin Clausen. Plenum har ikke bimærke og kan bruges hele dagen. Det virker bedst, når glimmerbøsser rammes direkte, men har også effekt når glimmerbøsser gnaver i blomsterknoppen. Der er ingen særlige krav til temperatur ved udsprøjtning. »Tidlig blomstring giver ofte lang blomstringsperiode, hvilket øger risiko for svampeangreb. Knoldbægersvamp smitter ved regn og fugt under blomstring, mens skulpesvamp særligt smitter ved varme og fugtige forhold efter blomstring. Amistar har god effekt på begge sygdomme og giver mere ensartet modning, mindre spild og større olieindhold. Gennem de sidste syvotte år har Amistar-holdige løsninger i landsforsøg været blandt de højest ydende med de bedste nettoudbytter,« fortæller han. 

Vækstregulering i korn og frø 

Det er snart tid for vækstregulering i korn og frøgræs. Moddus er faldet i afgift og er dermed også blevet mere interessant i korn, siger Martin Clausen. »Moddus er ikke blot en stråforkorter men påvirker hele plantens vækst og giver øget rodvækst og bedre optagelse af næringsstoffer. Og så forstærker den stænglerne, så lejesæd undgås.« Især i rødsvingel og rajgræs giver Moddus en mere opret og effektiv blomstring, som betyder bedre bestøvning og udvikling af flere frø. Som eneste vækstreguleringsmiddel må man nu opfodre frøgræshalm sprøjtet med Moddus brugt senest i stadie 33.