Merudbytte med Celest - Syngenta Danmark | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Merudbytte med Celest - Syngenta Danmark

Nyhed - Plantebeskyttelse
11.04.2015

Mere end 15% i merudbytte ved brug af bejdsemidlet Celest

 

Tekst og foto af Per Aaskov Karlsen 

 

Landmand Henry Jørgensen i Salling driver et markbrug på Kjeldgård på i alt 450 ha sammen med landmand Ole Sørensen. Ved siden af markbruget har de 2 landmænd hver sin sobesætning med produktion af smågrise. Udover flere forskellige specialafgrøder avles der korn til eget forbrug.
Henry Jørgensen begyndte nærmest ved et tilfælde at bruge svampebekæmpelsesmidlet Celest i 2012 i forbindelse med dyrkning af hvede. Henry havde ikke tidligere bejdset sit korn, men i forbindelse med at markerne skulle tilsås i sensommeren 2012, og udsæden skulle gøres parat til spiring, blev udsæden til ca. 10 ha vinterhvede købt Celest-bejdset hos Mollerup Mølle.  
”Generelt, har jeg altid været skeptisk og ikke haft så stor tiltro til de forskellige kemikalier, men jeg må erkende, at jeg er blevet klogere,” udtaler en smilende og glad Henry Jørgensen.

Fremover bejdses med Celest
”Der var umiddelbart ingen visuelle forskelle på planterne i hvedemarken,” fortsætter Henry Jørgensen, ”men da jeg var i gang med årets hvedehøst, skete der pludselig noget. – Jeg kunne køre med mejetærskeren i hveden med en hastighed af ca. 6 km i timen og kunne se, at kernerne var små. Men da jeg kom ind i det område, hvor hveden var behandlet med Celest, måtte jeg sætte farten ned til omkring 4, 8 km i timen. Her var kernerne markant større, og jeg vil vurdere, at udbyttet var 15 - 20 % højere end i resten af marken. Generelt havde vi en god hvedeavl, men lige i den specifikke mark, som var en førsteårs hvede efter frøgræs, kunne vi se at der var tørkeskader. Min egen teori er, at planterne var tørkeramte, og at hveden med det ubehandlede korn havde klaret sig væsentligt dårligere, med en ringere rodsætning, end hveden, der var bejdset med Celest. Det tyder på, at Celest kan have gjort en forskel, da den satte rødder igennem den nedpløjede græsmåtte. Vi har valgt at fortsætte med at behandle vores korn med Celest her i 2013, som en forsikring” slutter en tilfreds Henry Jørgensen.

Celest Formula M
Plantebeskyttelsesmidlet Celest Formula M er et bredspektret, flydende bejdsemiddel, som anvendes mod frø- og jordbårne svampesygdomme i hvede, rug og triticale. Sneskimmel og fusariose er meget alvorlige skadegørere i vintersæd. Plantebeskyttelsesmidlet Celest må kun anvendes i lukkede industrielle anlæg. I officielle skandinaviske forsøg, er der selv i milde år med moderate angrebsniveauer, opnået merudbytter ved bejdsning med Celest Formula M. Bejdsning med Celest Formula M giver mere vitale planter med forbedret fremspiring, hvilket resulterer i et højt og sikkert høstudbytte. Bejdset udsæd sikrer den optimale fremspiring og etablering af kornet, da bejdsningen bekæmper de spireskadende svampe. En bejdsning af kernerne kan bekæmpe og reducere både den frø- og jordbårne del af smitten og dermed give en bedre fremspiring og stærkere planter. Celest Formula M er i de fleste europæiske lande blevet standardbejdsemiddel mod fusariose og sneskimmel.

Kjeldgård i dag
Selskabet KK Mark ApS som ejes af Ole Sørensen og Henry Jørgensen i fællesskab driver jorden omkring Kjeldgård og Kathrineborg, som i alt udgør 450 ha. De 2 ejere driver hver sin sobesætning med produktion af smågrise. Ole med 400 søer og Henry med 750 søer. Smågrisene eksporteres til Tyskland. Markselskabet ejer maskinparken og lejer maskinhuse og kornfaciliteter af de 2 ejere. Landbrugsjorden er generelt god, med varierer mellem meget stiv lerjord og lettere muld i et kuperet moræne-terræn. Udover hvede avles der vinter- og vårbyg, frøgræs og spinatfrø i selskabet. 

Kjeldgård
Historien om Kjeldgård går helt tilbage til 1524. Kjeldgård ligger naturskønt i Nordøstsalling på halvøen Salling. Hovedbygningen er opført i 1700-tallet. Herregården har været i forskellige slægters ejendom op i gennem årene. Bl.a. har Jens Juel, som var statholder i Norge ejet gården i slutningen af 1500-tallet. I 1936 købte Carl Jacobsen (familie af bryggeren Carl Jacobsen fra Carlsberg) både Kjeldgård og lille Kjeldgård, der blev forpagterbolig. I 1958 købte Henry Jørgensens morfar ejendommen som Marianne og Henry Jørgensen overtog i 1993.

 Læs mere om Celest Formula M