Danmark

You are here

I år med kraftige afgrøder øges risikoen for lejesæd – tænk i vækstregulering

Nyhed - Plantebeskyttelse
08.05.2019
Vækstregulering med Moddus giver stråstyrke

Med baggrund i sidste efterårs gode etablering af vintersæd og den relativt milde vinter, så er det relativt kraftige og flotte afgrøder med potentiale for høje udbytter vi ser. Forhåbentlig kommer der snart regn til afgrøderne og så er det relevant at tænke på vækstregulering. Det kan både være som opfølgning på en tidligere behandling, eller hvis der ikke er behandlet endnu. Vi har spurgt Mogens en af vores #RØDDERNE, hvad han anbefaler - læs mere herunder.

De landmænd, der har været ude med første behandling med et Moddus produkt , skal nu vurdere effekten af behandlingen i forhold til gødningstilstand, udbytteforventning, hvilken sort der er tale om og jordtypen - så kan man bedre tilpasse en eventuel opfølgende behandling og derved optimere timing og effekt.

 Efter et mildt efterår og en mild vinter, er der i år mineraliseret meget kvælstof i jorden. Hvordan påvirker det strategien for vækstregulering?

Ja, det kan betyde, at der i år er en større risiko for lejesæd, når væksten for alvor kommer i gang igen. Hvis marken er meget tør, bør man dog vente til der kommer nedbør og så vurdere behovet for en opfølgende behandling,

siger Mogens Steenholt Mogensen. Han pointerer også, at planterne ikke må være tørkestresset, når der behandles.

Hvis man ikke har nået at vækstregulere endnu, hvad skal man så gøre?

Man kan godt nå at vækstregulere nu. Der er mange steder kommet pænt med nedbør, og her er en behandling med et Moddus produkt perfekt nogle dage efter regnvejr. Dosering bør også her tilpasses forventning til udbyttet,  og i det hele taget den enkelte landmands erfaring med hans marker. Én behandling nu vil kræve en højere dosering end ved split-behandlinger og dermed skal der også tænkes på skånsomhed overfor afgrøden, hvis behandlingen udføres under varmt og solrigt vejr,

forklarer Mogens.

Han anbefaler videre en morgenbehandling på en klar dag, gerne med stigende temperatur og gode vækstforhold i dagene efter. Det vil give den bedste effekt og være det mest skånsomme for afgrøden.

Hvorfor kunne man med fordel have vækstreguleret inden tørken?

Moddus Start og Moddevo virker effektivt, selv under kølige forhold. Temperaturen skal blot være over 6 grader, og planterne skal være i aktiv vækst. Midlerne har  en ny og mere moderne formulering, så de optages og fordeles mere effektivt i planterne, selv på små planter ved lave temperaturer.

Moddus produkterne reducerer både højdevæksten og øger stråstyrken markant  i planten. Husk også, at ved blanding med triazol svampemidler, forstærkes effekten af Moddus produkterne med 10-15 %,

Du nævner en effektiv splitbehandling. Hvad går den ud på?

Moddus Start og Moddevo er de eneste vækstreguleringsmidler, der må anvendes helt fra midt buskning i stadie 25 til før skridning i stadie 49. I marker med behov udføres første vækstregulering typisk i sidste del af buskningen under gode vækstforhold. En opfølgende behandling foretages ofte ved begyndende strækning i stadie 31-33. Herved beskyttes afgrøden i en længere periode, hvilket giver en mere sikker effekt i planterne.

Men i marker hvor afgrøder tørster og ikke er i god vækst, er det bedre at vente til der er kommet regn før en evt opfølgning foretages

slutter Mogens

Guide til vækstregulering

Du kan læse mere i vores guide om vækstregulering, lejesæd, og hvordan du finder det bedste tidspunkt at vækstregulere dine afgrøder. Guiden giver dig nogle enkelte trin fra planlægning og videre til de forskellige udviklingsstadier, og hvornår de helt rigtige behandlingstidspunkter er for at opnå den maksimale effekt og mindske risikoen for lejesæd.

Fakta om lejesæd og vækstregulering

  • Lejesæd kan koste mange penge pr. hektar
  • Lejesæd i korn, raps eller frøafgrøder kan blive en dyr fornøjelse. Jo tidligere lejesæden opstår, jo større bliver tabet, fordi udnyttelsen af solindstrålingen og dermed kerneindlejringen nedsættes.
  • I byg der går i leje og knækker ned, kan der tabes mange aks der klippes af ved høst.
  •  Ud over udbyttetab, besværliggøres høstarbejdet, og der kan opstå øget behov for tørring. Endvidere kan det gå ud over kvaliteten af  halm, kerner og frø.