Hvad gør man som kartoffelavler, når familien gerne vil på sommerferie? | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Hvad gør man som kartoffelavler, når familien gerne vil på sommerferie?

Nyhed - Plantebeskyttelse
11.04.2015

Sikkerhed - også ved større sprøjteintervaller

 

Kartoffelavler Michal Lassen, Ribe er en årvågen og energisk producent af kvalitetskartofler. Familien, som består af Ulla og Michal Lassen og deres 4 børn, tager hvert år på skiferie, men i 2013 ønskede familien for første gang at nyde solen midt i juli i Kroatien.
 
”Jeg kontaktede Jan Baunsgaard Pedersen, BJ Agro, som er min konsulent, og spurgte kort og kontant: Hvad skal vi gøre. Vi skal være væk i 9 dage, og det betyder, at jeg ikke kan overholde sprøjteplanen for bladskimmel? Jeg fik det råd, at jeg skulle give den fuld skrald med Revus. Det betød, at jeg natten før afrejse sørgede for, at markerne havde fået fuld dosering, så familien og jeg trygt kunne rejse på ferie, udtaler Michal Lassen.” 

 

Sommerferie uden bekymringer
 
”Jeg er klar til at tage på sommerferie igen, smiler Michal Lassen. Da vi returnerede fra ferie, så planterne fortsat godt ud, så jeg kunne i ro og mag genoptage sprøjteplanen”, fortsætter Michal Lassen. ”Jan Baunsgaard Pedersen fra BJ Agro anbefalede at sprøjte med Revus, der er et stærkt middel mod bladskimmel, og som er både regnfast, mindre vejrafhængig samt har en translaminær (bladgennemtrængende) effekt. Revus følger ligeledes med ud og beskytter nytilvæksten, når bladet vokser”, fortæller Michal Lassen.

Chipskartofler til Kims og Marks & Spencer
 
”Størstedelen af min kartoffelavl er chipskartofler. Kartoffelavl er vejrafhængigt, men med vanding og en god sprøjtestrategi, kan vi sikre fornuftige udbytter, udtaler Michal. ”Min sprøjte er 36 meter, og jeg kan nå at sprøjte 8 -10 ha. i timen, så jeg kan ikke nå alle 165 ha. på én dag, fortsætter Michal Lassen. ”Chipskartoflerne afsættes fra eget lager i løbet af efteråret og vinteren til Fr. Fangmeier og videre til slutkunder som f.eks. Kims og Marks & Spencer i England. Disse kunder ved helt præcis, hvad de vil have, smiler Michal. Kartoflerne opbevares i isolerede haller på ejendommen ved 10 grader ved hjælp af ventilations- og klimaanlæg, slutter Michal Lassen.

Afgiftsændringerne giver nye sprøjteplaner
 
Planteavlskonsulent Jan Baunsgaard Pedersen, BJ Agro fortæller: ” I takt med at landbrugene bliver større og større kræves en mere intensiv rådgivning. Der bliver længere og længere i mellem de blandede brug, hvor det ikke er en katastrofe, hvis én enkelt afgrøde slår fejl, men når marginalerne bliver mindre, kræver det mere omhyggelighed med at optimere udbyttet, fortsætter Jan Baunsgaard Pedersen. ”En god forebyggende sprøjtestrategi skal tage højde for bl.a. ”skimmelvejr” og individuelle forhold hos avleren. Sammen med de nye afgiftsændringer, er Revus nu blevet endnu mere attraktivt at anvende”, fortæller Jan Baunsgaard Pedersen. ”Vi har stor fokus på risikoen for jordsmitte. Hvis der i perioden fra lægning til fremspiring kommer kraftig regn, ved vi, at risikoen for jordsmitte er stor. Især hvis der er lave områder i marken. De blade, der efterfølgende
 
kommer i kontakt med jorden, kan således udvikle skimmel fra jordsmitte. Revus har bl.a. den fordel, at det trænger igennem bladene og derfor også giver en vis beskyttelse på bladets underside, slutter Jan Baunsgaard Pedersen, BJ Agro.

Læs mere om Revus - Klik her

Fakta
Michal Lassen

 
Michal er uddannet traktormekaniker og har arbejdet som sådan i årene 1989-96. Jorden på ejendommen er generelt en let sandjord, som er velegnet til kartoffelavl. Der avles bl.a. chipskartofler på ejendommen. For at sikre et optimalt sædskifte byttes jord med andre landmænd i området, så han på den måde råder over et større areal til kartoffelavl. Michal Lassen dyrker en lang række kartoffelsorter, bl.a. 70 ha. med Verdi (chipskartofler), Rumba (pommes frites chipskartofler), Saturno (pulver), Triumf (ny sort), Caruso og Lady Rosetta (tidlige leverancer - først i august - til chips). Udover Michal Lassen arbejder der en fast medhjælper på ejendommen. Michals kone samt 2 løsarbejdere hjælper dog også til i forbindelse med kartoffeloptagningen. Markernes beliggenhed tæt på Nordsøen gør, at der kun er få naboer, der avler kartofler, og at skimmeltrykket derfor ikke er så stort, som så mange andre steder (der er ingen svampesporer ude over havet).
 
 
Fakta
BJ Agro Aps

 
BJ Agro er en selvstændig rådgivnings- og handelsvirksomhed stiftet i 1989 af Benny Jensen. Kontoret er beliggende i Hovborg mellem Grindsted og Holsted. Virksomheden har i dag 9 medarbejdere. Ud over planteavlsrådgivning tilbydes fælleshandel i indkøbsgrupper, desuden forhandles en række produkter til især kvægbrug, samt majs- og kartoffelproduktion. I dag rådgives ca. 100 større landbrug på planteavlsområdet. Via indkøbsgrupper formidles der fælleshandler for ca. 150 større landbrug. BJ Agro laver årsaftaler med kunderne, hvor det bl.a. aftales, hvor mange konsulentbesøg, der skal være, og hvornår disse finder sted. Kontingentet er hektarbestemt, så tidsregistrering undgås. BJ Agros rådgivning når via nyhedsbreve ud til landmænd i hele Danmark og Skåne. Den intensive markrådgivning begrænser sig fra Salling i Nord til grænsen i Syd, samt rådgivning på Samsø, Island, Skåne og Polen.