Danmark

You are here

Hold øje og beskyt din raps mod glimmerbøsser

Nyhed - Plantebeskyttelse
15.03.2017
Glimmerbøsser i raps

Med temperaturer over 10-11 grader starter indflyvning af glimmerbøsser i rapsmarkerne. Glimmerbøsserne er primært skadelige i rapsens knopstadie, hvor de ernærer sig af pollen. Størst skade ses ved angreb i det tidlige knopstadie (se billede 1.) Glimmerbøsserne lægger deres æg i knopperne, hvor larverne senere udvikler sig.

Bekæmpelse anbefales når der findes glimmerbøsser i det tidlige knopstadie. 

Plenum er et effektivt middel med god knock-down effekt som bekæmper alle glimmerbøsser hurtigt og effektivt. Plenum er primært et kontaktmiddel, men har også translaminær og systemisk effekt. Herved sikres også beskyttelse af plantedele som ikke rammes af sprøjtevæsken. Plenum er blandbar med alle relevante produkter, herunder bor, der ikke har bimærke og er hurtig regnfast. 

Plenum kan derfor anvendes midt på dagen, hvor glimmerbøsserne er mest aktive og fremme på planterne. Plenum anbefales med 0,15 kg/ha i minimum 150 l/ha vand. En god dækning af planterne giver den bedste effekt.

Læs mere på produktsiden for Plenum 50 WG