You are here

Share page with AddThis

Havrerødsot i vinterbyg

Plantebeskyttelse
22.04.2015

I dele af Danmark har det milde efterår kombineret med en tidlig såning af vintersæd som bekendt givet problemer med havrerødsot på marker hvor store forekomster af bladlus har overført virus.

Flere steder må både vinterbyg- og hvedemarker lade livet.

Der er 4 ting som er afgørende for hvor omfattende angreb af havrerødsot bliver (i prioriteret rækkefølge

1. Vejrforhold i efteråret (jo flere varme dage over 10 grader jo større aktivitet af bladlus)

2. Sådato (tidlig såning giver større mulighed for overførsel af virus)

3. Omfanget af bladlus med virussmitte (bladlus skal bære smitten for at havrerødsot vil forekomme)

4. Artens følsomhed (vinterbyg, hvede, triticale, rug i prioriteret rækkefølge)

Angreb af bladlus er IKKE koblet til bestemte sorter

Eksempel fra Sverige viser kombinationen af meget tidlig såning og manglede fokus på bladlus. Her har landmanden slet ikke behandlet marken sået 27. august 2014. Han har igen sået med samme sort den 15 september. Det er altså ikke sorten som er problemet, men at han ikke har været opmærksom på risikoen for bladlus

Skal hybrid-vinterbyg sås senere end anbefalet ?

Nej- vi skal stadig fastholde tidlig såning af Hybrid-vinterbyg i den første uge af september, men ikke før. Tidlig såning af Hybrid-vinterbyg i september øger udbyttepotentialet markant- akkurat som såtidsforsøg viser i hybrid-rug. Storskala dyrkning af hybrid-vinterbyg i Danmark har vist 15-18 % højere udbytter end alm. linjesorter. I Tyskland øgede hybrid-vinterbyg udbyttet med 7 hkg/ha i 73 storskalaforsøg i forhold til liniesorter. Det større rodnet, den øgede vitalitet og robusthed overfor manganmangel og tørkestress er årsagerne hertil.

Hertil kommer den bedre arbejdsfordeling som tidlig såning medfører i et stresset efterår- de sidste 2 efterår har givet os gode såforhold, men for 3 år siden regnede det hele fast i midten af september. Efterfølgende såning gav kæmpe udbyttetab og pakningsskader i jorden. Nej- vi skal derimod have megen mere fokus på bladlus i efteråret end hidtil- og vi burde alle have lært af efteråret 2006…

Hvorfor gik det galt igen i efteråret 2014 ?

På mange måder minder det milde efterår 2014 om efteråret 2006 hvor temperaturen ligeledes forblev høj i september-oktober måned- også her var der problemer med bladlus og havrerødsot i det tidligt sående vintersæd. Dengang var der megen fokus på at få udviklet en klimamodel der kunne estimere risikoen for angreb af bladlus- den er stadig ikke udviklet og de senere års relativt svage angreb af havrerødsot har lullet mange i søvn over risikoen for smitte.

Der er flere grunde til at havrerødsot nu igen er på ”tapetet” og ikke burde have været et problem, da bekæmpelse af bladlus kan løses med pyretrorid-behandling(er) i efteråret. Et mildt efterår og tidlig såning øger risikoen for angreb. Hertil kommer en række andre faktorer som bør have mere fokus i fremtiden så man med tryghed kan påbegynde såning i starten af september..

Varsling

”Ulven kommer”- alt for mange tog ikke problemet alvorligt i rette tide og lyttede til rådgivernes varslinger for bladlus. Der gik for lang tid fra tanke til handling og mange troede det var nok med ”same procedure as last Year”.Flere troede desuden, at vinterbyg ikke kan rammes af havrerødsot og undlod behandling i denne.

Timing

Det handler IKKE om at behandle på et givet vækststadie men om at behandle når der let kan konstateres bladlus i hver enkelt mark. Mange fik behandlet for sent i 2014. Behandling skal gentages hvis der efter en uge igen konstateres bladlus. Flere burde have behandlet tidligere end normalt og have været villige til at gentage behandlingen. Som med rapsjordlopper skal vi alle lære at se efter bladlus i efteråret i hver enkelt mark OG lytte til varslingerne herfor.

Billede af "Trooper” fra Odder viser en veltimet behandling og en ubehandlet kile i en hybrid-vinterbygmark …….til venstre er forageren behandlet 10 dage senere og her har det været for sent)

Dosis

Det handler om at vælge en dosis insekticid som holder mere end blot 2-3 dage- eksempler på anbefalinger ned til ¼ dosis er hørt i markedet sidste efterår. Med den kraftige vækst af vintersæden var dette alt for lidt og gav landmanden en falsk tryghed. Behovet for at måtte gentage behandlingen stiger jo lavere dosis der anvendes.

En til to velplacerede sprøjtninger i rette dosis kunne havde reddet mange marker.