Danmark

You are here

Amistar Gold - ny mulighed til svampebekæmpelse i raps og roer

Nyhed - Plantebeskyttelse
09.01.2018
Sukkerroe mark

Amistar Gold er nu godkendt til anvendelse i roer og raps med 1 ltr/ha. Særligt i roer er Amistar Gold en interessant ny mulighed! 

Amistar Gold indeholder strobilurinen Amistar og triazolen Difenoconazol kendt fra svampemidlet Armure. Armure er ligeledes godkendt til svampebekæmpelse i roer.

Kombinationen af Amistar og Difenoconazol giver en høj- og længerevarende effekt på Meldug, Bederust, Ramularia og Cercospora bladplet.  

Anvendes Amistar Gold i den første behandling, sikres derved en bred effekt på alle relevante sygdomme i roerne. Opfølgende behandling 3-4 uger senere kan udføres ved behov. Her er Armure en interessant løsning,- Armure har ligeledes en bred effekt og særligt på bederust, Ramularia og Cercospora er Armure effektiv og har nogen kurativ effekt.

 

Læs mere om Amistar Gold her